[Casopis a server o geodézii, kartografii, katastru nemovitostí, GIS, GPS, DPZ a PÚ]
Leica

Leica

Sponzor stránky
ČUZK

ČUZK

Partner stránky

Aktualizované kontakty
do nové budovy zeměměřičských a katastrálních úřadů v Praze 8 z listopadu 1999 naleznete na vývěsce v hale budovy a i na Internetu

Podpořte časopis Zeměměřič nebo tento web pomocí SMS

Podpora pomocí SMS

Podpořte časopis Zeměměřič nebo tento web pomocí SMS. Předem děkujeme.

Katastr nemovitostí

Zeměměřič 07a08-09
Geodeti zdražují od 1. července
Seminářová šňůra po vlastech českých
Úplné znění nové Vyhlášky č. 26/2007 Sb.
Úprava dat KN způsobila omezení provozu DP
Jak vypadal program semináře o novele?
Pozvánka na školení GNSS/GPS a katastr od redakce Zeměměřiče
Kdy se opravdu vrátí vložné za školení?
Na co lákáme staré praktiky, kteří měří s GPS již dlouho?
Jsou školení o katastru drahá?
Co si také ukážeme na školení GNSS/GPS a katastr?
Zeměměřič 05a06-09
Hlasujte o technické dílo roku
Znění připravované vyhlášky
Odůvodnění k připravované vyhlášce
Můj poslední geometrák
Data z katastru v XML
Zamítnut návrh novely Zeměměřického zákona
Novela katastrální vyhlášky
Komentáře některých změn v novele katastrální vyhlášky
Otevřená a věcná diskuze k novele katastrální vyhlášky
Zeměměřič 03a04-09
Asi se bavíme každý s jinou odbornou veřejností...
Závazné formuláře pro podávání žádostí
Stavby v katastru nemovitostí
Zeměměřič 01a02-09
Jak se žije zeměměřičům v Karlových Varech?
Barak Obama v Praze nenavštíví katastr
Držte mi místo na katastru
Funkčnost a jednoduchost verze 9 produktů firmy GEPRO
Nové postupy zpracování ...
Zeměměřič 11a12-08
Setkání uživatelů GEPRO a ATLAS 2008
Poslanecká sněmovna ČR schválila novelu katastrálního zákona
Seminář k digitalizaci katastrálních map
Dvojí souřadnice v katastru
Zeměměřič 09a10-08
19:8 v neprospěch ÚOZI pro bakaláře
Vláda ČR řekla NE
Hlasujte pro Nahlížení do KN v soutěži Křišťálová lupa 2008
Píseň o slovenském on-line katastru
Připravované změny ve vyhlášce č.26/2007 Sb. a digitalizace SGI
Aktuální změny v KN a věcná břemena
Revoluční velkoformátový tisk
ISKN - omezení provozu
Katastr nemovitostí na stanici Praha
Je pro vás geodézie zdroj obživy nebo poslání?
Obvyklé ceny v geodézii – letní průzkum
Hledáme TOP 20 firem v geodézii
44. geodetické informační dny
Připravované změny ve vyhlášce č. 26/2007 Sb.,
Nahlížení do katatastru se umístilo 3. v anketě Křišťálová lupa 2008
Zeměměřič 07a08-08
Bakaláři o hlas vyhráli
XIV. polsko-česko-slovenské geodetické dny u Baltického moře
Anketa: Zeměměřické činnosti a nabídkové ceny
Ještě k semináři Geometrické plány
Celostátní anketa o cenách nejčastějších zeměměřických činností
Proč zpochybňovat vlastní bakalářské studijní programy ?
Nominujte Nahlížení do KN na Křišťálovou lupu 2008
Kolik máme ÚOZI?
Personální změny ve vedení VÚGK
Zeměměřič 05a06-08
Vyhláška č. 26/2007 Sb. ve vztahu k pozemkovým úpravám
Stanoviska k aplikaci některých ustanovení katastrální vyhlášky č. 26/2007 Sb.
Reakce na seminář geometrické plány
V konferenci Katastr se kritizuje
Zeměměřič 03a04-08
Jak spolupracují informační systémy v ČR
Novela zákonu o zeměměřictví
Šedesátiletý Milan Kocáb, blahopřejeme
Zeměměřič 01a02-08
Webové mapové služby pro katastrální mapy (WMS KN)
Katastr na internetu v televizi
Novela katastrálního zákona
Nová verze Nahlížení do katastru nemovitostí
Nové verze produktů GISoft
Zeměměřič 12-07
Katastr nemovitostí v právní a technické praxi
Aplikace Dálkový přístup do katastru dočasně zastavena
»Bunkry« očima zhotovitele a ověřitele
Cenu Industrie České hlavy 2007 získal VÚGTK
Zeměměřič 11-07
Z rozhodovací praxe: Kauza Bunkry aneb k závažnosti vad v přílohách GP a k průkazné hodnotě zápisníku a protokolu o výpočtu
Chomutovské události - výsledek policejního šetření
Zeměměřič 10-07
Digitalizace katastrálních map
Z rozhodovací praxe: K platným podkladům pro vytyčení hranice pozemku provedeném v roce 2006 v území s DKM
Kauza Rakovnické události aneb úředníci na katastru provádějí geodetické práce pro občany
Zeměměřič 08a09-07
Seminář z GPS - kurz celoživotního vzdělávání pro stavební praxi a veřejnou správu
Digitalizace katastrálních map
Vyhláška č. 26/2007 Sb. - půlroční praktické zkušenosti (seminář)
Katastr nemovitostí v právní a technické praxi - XIII.
Pozvánka na 43.GID v Brně 1.-2. listopadu 2007
IX. mezinárodní konference o katastru nemovitostí
Zeměměřič 06a07-07
Dotazy a odpovědi ke katastrální vyhlášce č. 26/2007 Sb. - 1.část
Z rozhodovací praxe: Majitel pozemku vyháněl geodeta z pozemku
Dotazy a odpovědi ke katastrální vyhlášce č. 26/2007 Sb. - 2.část
Pravomocný rozsudek o jednom z pozemků geodetické observatoře
Rakovnické události - úředníci na katastru provádějí geodetické práce pro občany
Dotaz do Vševědny: Diskuze k nové vyhlášce (3. část)
Podnikatelé a úředníci v Jmk společně
Zeměměřič 05-07
Dotaz do Vševědny: Slučka k jinému pozemku
Kolegové ve firmách
Výběrové řízení v okresu na severu
Zeměměřič 04-07
Vyhláška 26/2007 Je za minutu 12:00 !!!
Změna vlastnictví se uskuteční notářským zápisem?
Konference Katastr - diskuse k nové vyhlášce
Katastrální zákon
Zeměměřič 03-07
Zeměměřič v PDF
Seminář Pozemkové úpravy XIII.
Informace o vzorech tiskopisů geometrického plánu na web
Diferenční znění nové katastrální vyhlážky č. 26/2007 Sb.
Půlstoletí Václava Čady – pana Zeměměřiče
Chyba závažná a drobná
Odborně způsobilá osoba
Vyznačení bazénu - geometrický plán či dokumentace skutečného provedení stavby
Přerušení provozu dálkového přístupu
31.3. - 1.4.2007
Civilní geometr Weiser z Litoměřic hromadně poškodil venkovské obyvatelstvo
První diskuze nad novou vyhláškou:
Zeměměřič 01a02-07
Zkušenosti z výpisem z katastru na poštách
Vyhláška k zákonu č. 265/1992 Sb.
Císařské povinné otisky stabilního katastru Čech
Dotaz do Vševědny: Vytyčení hranice dle soudní mapy a mapy stabilního katastru
Zeměměřič 12-06
Poslanecká interpelace na práci civilního geometra Weisera z Litoměřic
Městský úřad zlepšil svou činnost v oblasti správy katastru nemovitostí pomocí technologie 3D
Dva lidé obviněni z korupce v katastru
Nové předpisy od 1.1. 2007
Zeměměřič 11-06
Souřadnicové systémy na území Polska
Rozšiření nabídky grafických informací dostupných dálkovým přístupem k ISKN
GIS Day v Dobrém ránu s ČT
Zeměměřič 08a09-06
Z rozhodovací praxe: Přesnost při vytyčování a porušení pořádku na úseku zeměměřictví
Anketa k časové kalkulaci geodetických prací
Zeměměřič 06a07-06
Moderovaná diskuse zaměřená na kvalitu geodetických prací...
Zeměměřič 05-06
Katastr v Brně se dočkal nové budovy
Zeměměřič 04-06
Konec mrtvol v katastru?
Zeměměřič 03-06
Vyhláška, kterou se provádí zákon o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem a katastrální zákon...
XII. Mezinárodní Česko-Slovensko-Polské geodetické dny
Dva nové zákony týkající se zeměměřictví a katastru nemovitostí
Přechod na výkonnější infrastrukturu DP k ISKN
VFK přes FTP?
Osobnosti našeho oboru
Vystavovatelé na veletrhu a posluchači konference Geos 2006 jsou spokojeni
Zeměměřič 01a02-06
První rok zkušeností s nasazením GPS v síti CZEPOS
První měsíc s VFK za námi
Novela zákona o informačních systémech veřejné správy
Tvorba geometrických plánů v prostředí GmP (odborný seminář)
Zeměměřič 12-05
Některé KÚ nevydávají dvanáctimístná čísla bodů
Archiv-WEB v nové verzi
Jak opravit vážné pochybení v zaměření a zobrazení budovy na KM?
Věc: Ještě Skalka
Nefunkční Přehled vlastnictví v dálkovém přístupu ISKN
Zeměměřič 11-05
Havárie serveru DP ISKN
O poselství a oselství v případě geodetické observatoře »Skalka«
Pomník by si to opravdu zasloužilo
Dotaz do Vševědny: Přizvání k vyměřování sousedního pozemku
Dotaz do Vševědny: Vydávání potvrzení při vytyčování
O katastru nemovitostí v právní a technické praxi se jednalo v Třebíči
Brněnské geodetické informační dny po jednačtyřicáté
Zeměměřič 10-05
Ceny za zeměměřické činnosti - pokračování diskuze
Spolek zeměměřičů Brno zve na tradiční podzimní akce
Konfrontace údajů vedených KN se skutečným stavem na lokalitě geodetická observatoř »Skalka« (k.ú. Kostelní Střímelice)
41. geodetické informační dny
Seminář o nových katastrálních předpisech v Praze
Zeměměřič 05-05
Uzávěrka soutěže Geodetické dílo roku posunuta
Předseda ČÚZK odpovídal v ČT
Havárie dálkového přístupu k ISKN
Je podle vašeho názoru vhodné rozšířit činnost ÚOZI o poskytování ověřených informací z KN?
Den VELKOformátového tisku 25.5.
Ve státní správě patří platy na KÚ k nejnižším
Nové verze POZEM pro Česko i Slovensko
Čínský katastr
GIS ESRI na slovinském katastrálním úřadu
Topografické mapy pro veřejnost na Ukrajině
Zeměměřič 04-05
Shareware ODCHYLKY
Odchylky- freeware program pro vás
Odstávka ISKN a omezení funkčnosti katastrálních pracovišť
Veřejnost katastru nemovitostí
Rozměr pozemku vytyčuje soud nebo geodet? - 2
Veřejnost katastru nemovitostí
Zeměměřič 03-05
Vylepování kolkových známek na žádost o potvrzení souladu očíslování parcel geometrického plánu s údaji katastru nemovitostí
Český úřad zeměměřický a katastrální reágoval rychle
Zeměměřická díla v územním plánování, stavebním řádu a GIS
Po Geometrickém plánu napsal Jan Bumba Zeměměřické právo
Aktuality v právní úpravě KN ČR
Části obce a katastrální území v KN
Rozměr pozemku vytyčuje soud nebo geodet?
Některé historické katastrální předpisy
Třebíč byla hlavním městem pozemkových úprav
Zeměměřič 12-04
AKTUALITY V PRÁVNÍ ÚPRAVĚ KATASTRU NEMOVITOSTÍ ČR
Novela zákona o zápisech
Novela zákona o zeměměřických a katastrálních orgánech
Novela katastrálního zákona
Zeměměřiči a právo (9. část)
Výměnný formát ISKN v textovém tvaru
Třebíčský seminář opět na výbornou
VIII. konference o katastru nemovitostí v Žilině
Zeměměřič 11-04
GP pro vyznačení budovy zasahující do vodního toku
Katastr se musí reformovat
Zeměměřiči a právo (8. část)
Zeměměřič 10-04
Průnik budovy s vodním tokem
Obnova parcely ze zjednodušené evidence do KN
Soutěžní příspěvky
SETKÁNÍ GEODETŮ 2004
Digitální měření a zpracování dat pro účely KN
Jubilejní čtyřicáté Geodetické dny v Brně
Zeměměřiči a právo (7. část)
Zeměměřič 05-04
Český zavináč získal projekt \"Nahlížení do katastru\" od ČÚZK
Průběh řízení od ČÚZK získal cenu ministra informatiky
Zápis do KN zůstane bez lhůty
Vlastnické vztahy k nemovitostem a jejich zápis v katastru nemovitostí
U ombusmana bylo 67 stížností na KN a oprávněné geometry
Měření v JTSK - zvláště v katastrech se sáhovým měřítkem
Aktuálne trendy v geodézii, kartografii, GIS a KN v nových podmienkach Európskej únie
Pozemkové úpravy v Třebíči jubilejně
K problematice zaměřování změn v JTSK
Ocenění ČÚZK a test redakce
Technické dílo roku 2004
Dotaz do Vševědny: Kód kvality 8 nebo 3?
Dotaz do Vševědny: Veřejná cesta
Linka pro zpracování geometrických plánů GEPLAN
Příspěvek k problematice vedení DKM vzniklých přepracováním sáhových katastrálních map
Pozemkové úpravy na cédečku
Zeměměřič 04-04
FIG 2004 v olympijských Aténách
Čí výmysl je GP v JTSK?
Geodetické a kartografické základy II. vojenského mapování a stabilního katastru
Seminář POZEMKOVÉ ÚPRAVY X. se blíží
Bude MISS ČR 2004 geodetka?
POZEM ve verzi pro slovenský trh
Poznámky k problematice srovnávacího sestavení
K 39. geodetickým informačním dnům
Současný stav poskytování dat z katastru nemovitostí
Zeměměřič 03-04
Dálkový přístup do slovenského katastru
Jak Katastrální úřad pro Ústecký kraj a ČÚZK \"zpříjemňuje\" život geodetům
Slovenský katastr nemovitostí od února na internetu
Státní správa geodézie, kartografie a katastru nemovitostí ČR v podmínkách EU
Pravidla ČÚZK pro přejímání a hodnocení výsledků měření GPS
Začarovaný katastr na severu, aneb jak KÚ pro Ústecký kraj a ČÚZK »zpříjemňují« život geodetům
Informace o mapových podkladech ČÚZK na internetu
Pozemkové úpravy v Třebíči podesáté
Věc: Srovnávací sestavení
Slovenský portál katastru nemovitostí
Slovenký katastr na internetu - odpovědi na otázky
Zeměměřič 12-03
Návrh systémových opatření bránících korupci v činnosti KÚ
Výsledky připomínkového řízení
Návrh systémových opatření bránících korupci v činnosti KÚ III
Páně Nedvídkův článek nechtěl pana Tošnera nadzvednout
Změny v Dálkovém přístupu do ISKN
Kdy měřit GP u rozestavěné budovy?
Místopředseda ČÚZK odpovídá...
Dotaz do Vševědny: Rozměry pozemku
Změna ve správě ISKN
Dotaz do Vševědny: Nový GP po digitalizaci sáhové mapy
Dotaz do Vševědny: Ověřování kopie GP
Dotaz do Vševědny: Kód kvality podruhé
Zeměměřič 11-03
Ředitel KÚ v Litoměřicích komentuje protikorupční aktivity
Zjištěná fakta o „čarovném“ katastru
K určování bodů v S-JTSK trochu reálně
Zásady postupu při stanovení prostorů pro určování podrobných bodů v S-JTSK
Ad \"Proč jste zticha ? Kruci, braňte se !\"
Vláda chce, aby veřejná správa dále platila za data z KÚ
Geoinformační terminologie pro geodety a kartografy
Rozbor šlendriánu na KÚ
Nové prostory pro měření v S-JTSK
Zeměměřiči a právo
Zeměměřič 10-03
Náš průměrný každodenní zeměměřič
Poslání národních mapovacích služeb v Cambridge
Několik připomínek k úřednímu šimlu, kterého k nám přivezla vyhláška 179/98 Sb. a její novely
Vynikající ARO SHOW 2003 a auta do terénu pro zeměměřiče
Zeměměřič 05-03
GP v lomu a digitalizace sahové KM
GP v lomu a digitalizace sáhové KM
Aktuálnost údajů z katastru na internetu
Ombudsman o katastru i komerční zeměměřické sféře
Stav digitalizace katastrálních území k 31.3.2003
Je KMD to nejlepší pro vývoj našeho KN a pro naše i budoucí geometry?
Deklarace o katastru v EU
Zeměměřič 04-03
Názory ÚOZI na vstup do ČKAIT- aktualizované 17.3.2003
Šest hodin o povodních
Rozhovor s předsedou ČÚZK ing. Karlem Večeře
Začarovaný katastr na severu
Zeměměřič 03-03
10 let českého katastru nemovitostí
Přípravy obnovy katastru nemovitostí v ČR
10 let resortu ČÚZK očima ing. Šímy
Jak dlouho trvá potvrzení GP na jednotlivých KÚ v ČR? - IX.
Zeměměřič 12-02
Dotaz do Vševědny: Vytyčování na soukromých pozemcích
Jak dlouho trvá potvrzení GP...
Jak dlouho trvá potvrzení GP na jednotlivých KÚ v ČR? - V.
Když se chce, jde i to, co nejde
Zeměměřič 11-02
Odborný seminář KATASTR NEMOVITOSTÍ
Poslankyně Nedvědová a zeměměřičství
Jak dlouho trvá potvrzení GP na jednotlivých KÚ v ČR? - II.
Prozatímní jednací řád KÚ nabyl účinnosti
Rozhovor s poslankyní PSP ČR ing. Veronikou Nedvědovou
Změna ředitelů na katastrálních úřadech
Síť virtuálních referenčních stanic by/S@T otestoval VÚGTK i pro torbu bodových polí a pro katastr nemovitostí
Dotaz do Vševědny: Otázky zápisu GP na KÚ
Zeměměřič 10-02
Jak dlouho trvá potvrzení GP na jednotlivých KÚ v ČR?
KPÚ a DKM poznovu
Kataster nehnuteľností se zahýbal
Dotaz do Vševědny
Za korupci při mapování lesů do vězení
Geometrické určení nemovitosti a přepracování sáhových map do S-JTSK
Zeměměřič 8+9-02
Návrh nového katastrálního zákona
Soudní znalec nepodléhá ZKI
Zeměměřič 6+7-02
Anketa
Novinky v dálkovém přístupu k datům KN
První den na GIS SEČ
Komora jako systémová záležitost - dotřetice
KPÚ a DKM
Ohlédnutí za SMO-5, aneb exkurze jak má být
Boj o razítka
Mapy v rozhlase, katastr v televizi
Katastr nemovitostí od děrného štítku k internetu
Upozornění pro DP v ISKN
Závada v aplikaci DP
Zeměměřič 4-02
JEŠTĚ K PROBLEMATICE PŘEVODU KM 1 : 2880 DO DIGITÁLNÍ FORMY
Ohlédnutí za Prezentačními dny Praha 2002
Novela katastrálneho zákona a jej dopad na spravovanie údajov katastra na Slovensku
Nizozemský katastr a internet
Nový vnitroresortní předpis ČÚZK
NGII a Nemoforum
CD-ROM "Zeměměřictví a katastr III." (2001 / 2002)
Prodám malou zavedenou geodetickou kancelář
Zeměměřič 3-02
Dotaz do Vševědny: Chybné údaje KN pokud jde o vlastnictví parcel
SGI v České republice: Období portálu
Karel Večeře jmenován do funkce předsedy ČÚZK
Zeměměřič 1+2-02
Úloha kartografie v geoinformační společnosti
Co se děje na úřadě...
...a jak se žije na KÚ
Má fotogrammetrie ještě šanci v KN?
"Privatizace katastru"
Zeměměřič 12-01
Technologie tvorby a vedení DKM v lokalitách sáhových měřítek
Zásady vedení digitalizovaného souboru geodetických informací
Zeměměřič 11-01
Základní registr prostorové identifikace a digitální soubor geodetických informací - II
Zkušenosti s provozem dálkového přístupu k datům KN
Dálkový přístup k údajům KN
NOVELA VYHLÁŚKY ČÚZK č. 31/1995
Seminář Katastr nemovitostí
Italský výměnný systém katastrálních dat: Zajišťování souvislosti dat mezi samosprávnými organizacemi
Kdo má platit chyby v katastru? reakce
NOVELA ZEMĚMĚŘICKÉHO ZÁKONA
Zeměměřič 10-01
Ještě k výměrám parcel (nebo pozemků?)
Přechod na ISKN
Základní registr prostorové identifikace a digitální soubor geodetických informací
Nemoforum - druhé výročí založení
Vyhláška 162/2001 Sb. a nemorální?
Nové prováděcí předpisy ke katastrálním zákonům
Kolize "dvojích" souřadnic S-JTSK
Využití systému KOKEŠ při obnově SGI přepracováním katastrální mapy
Kdo má platit chyby v katastru?
Zeměměřič 8+9-01
Nové prováděcí předpisy ke katastrálním zákonům (stručný komentář)
Názory z konference KATASTR na úhradu dat z KN
Nemorálnost některých částí Vyhlášky 162/2001 Sb. ČÚZK o poskytování údajů z KN ČR
Bodová pole jako základ vytváření nových katastrálních map
Pozemky a právo
Spuštění Dálkového přístupu do katastru
Mapové zobrazení hledaného telefonního čísla
Workshop WirelessInfo
Dálkový přístup do KN
Přechod resortu ČÚZK na ISKN
ISKN finišuje
První milion dokumentů z WWW ČÚZK
Výklad ustanovení vyhlášek
Ještě k výměrám parcel (nebo pozemků?)
Závaznost údaje o výměře parcely evidované v KN
Zeměměřič 6+7-01
Zákon 200/1994 Sb. Úplné diferenční znění
Jak se mění soubor geodetických informací KN
Pozemky a právo
Testovací aplikace pro transformaci rastrů při tvorbě DKM
Změny zásad pro vytváření listů vlastnictví v ISKN
ISKN se nezadržitelně blíží
Přechod KÚ na ISKN
Marné hledání kn na internetu
Autorská práva k datovým bázím geodat a kartografickým dílům v elektronické formě
Dálkový přístup k údajům katastru nemovitostí ČR
Dálkový přístup k "ISKN v provozu"
Novela zeměměřického zákona
Nove katastralni predpisy - rekapitulace
Napříč republikou
Zeměměřič 5-01
Dve nove vyhlasky vydavane CUZK
Pozemky a právo
Novy katastralni predpis - Narizeni vlady c. 111/2001 Sb.
Katastr nemovitostí v Bílém domě
Právní vztahy v KN
Využití původních map PK v územích s KM-D
Obnova údajů o bpej v prostorech s digitální katastrální mapou a jejich vedení
Geometrické plány (GP) v územích s DKM a KM-D
Nový programový produkt VKM
Geometrické plány v systému KOKEŠ
Zeměměřictví, katastr a inženýrská geodezie ve svobodném státě Sasko
Zeměměřič 4-01
Budou data z katastru dražší?
Co je opakem chaosu?
Je potřeba zřídit instituci "měřického komisaře"?
První člen vlády na ČÚZK
Nastane peklo v ISKN?
Výpočet výměr bez vyrovnání
Data z KN zdarma
Spolupráce zhotovitele, katastrálního a pozemkového úřadu při zpracování KPÚ v okrese Příbram
O katastrálních úřadech
Katastr nemovitostí na internetu
CD-ROM "Zememerictvi a katastr III
Demonerze CD-ROM Zememerictvi a katastr II.
Zeměměřič 3-01
Poslanci na ČÚZK
Přítomnost a budoucnost podrobných bodových polí
ČASY SE NEMĚNÍ aneb VŠE PŘI STARÉM(projednávání katastrálního zákona v parlamentu)
K příspěvku pana Ondřeje Pavlaty
Evidence a registry podrobných bodových polí - současný stav a jeho přechod do zdokonaleného ISKN
Písemné testy jako součást zkoušky
ZABAGED A DIGITÁLNÍ MODEL ÚZEMÍ
Zeměměřič 1+2-01
VÚGTK-CD-ROM "Zeměměřictví a katastr II." (2000 / 2001)
ISKN - aktuální informace o projektu
Katastr nemovitostí ČR - jaký je a jaký by měl být
Stanovisko k projektu ISKN
KATASTR NEMOVITOSTÍ v digitální formě
Zeměměřič na Slovensku
ISKN
Geometrické plány (GP) v územích s DKM a KM-D
Chování odpovědných úředníků státní správy se nemění
Digitalizace a další vedení katastrálních map
Zeměměřič 12-00
Stanovisko Komory geodetů a kartografů a Zeměměřické oborové rady ke stavu plnění projektu Informačního systému katastru nemovitostí (ISKN)
reakce ČÚZK ke "Stanovisku Komory geodetů a kartografů a Zeměměřické oborové rady ke stavu plnění projektu Informačního systému katastru nemovitostí (ISKN)
NOVELA KATASTRÁLNÍHO ZÁKONA
Zeměměřič 11-00
Aktuální otázky KN a zápis právních vztahů
Proč nepřevádět sáhové mapy při digitalizaci do S-JTSK a jak s nimi pracovat dál
6. sjezd ČSGK - Brno, 25. 11. 2000
Nasazení družicových měřických postupů v katastru nemovitostí: Svaz zeměměřických správ zemí SRN
Zeměměřič 10-00
Reakce
Zeměměřič 8+9-00
Novinky zeměměřické knihovny
Digitální forma Státní mapy 1 : 5 000 - odvozené
Digitální forma Státní mapy 1 : 5 000 - odvozené
Veřejné zakázky
Katastrální zákon
Clanek o udajich katastru na internetu v deniku Pravo
Pozemky a právo
Soumrak katastrálního Folklóru?
Náležitosti ZPMZ a GP - žádost o výklad
Komentáře ke katastrálnímu zákonu
Veřejné zakázky
Soumrak katastrálního Folklóru?
Zeměměřič 6+7-00
Katastrální území a územně technické jednotky
Nový katastrální zákon
Valná hromada KGK
Náš katastr nemovitostí - 4 díl (stručná historie)
Servis Zeměměřiče
Kdo diskutuje na našich konferencích
Zeměměřič 5-00
Zasedání představitelů katastrálních služeb
Informační systém katastru nemovitostí Projekt zdokonaleného informačního systému katastru nemovitostí byl představen na konferenci Internet ve státní správě a samosprávě 1999...
Nová vyhláška ČÚZK 3. května 2000 byla ve Sbírce zákonů (částka 34) vyhlášena a nabyla účinnosti nová vyhláška ČÚZK č. 113/2000 Sb...
Náš katastr nemovitostí - 3 díl (stručná historie)
Novela katastrálního zákona vyšla ve sbírce zákonů, jako zákon č. 120/2000 sb.
Máme kvalitní souřadnicový systém? metoda měření gps v reálném čase je velice perspektivní a progresivní metoda, ke které tak jako tak musíme jednou dojít.
Zeměměřič 4-00
Jsou možné i jiné organizační modely katastru
Rodí se nové MICROGEOS 2000
Náš katastr nemovitostí - 2. díl (stručná historie)
Zeměměřič 3-2000
Náš katastr nemovitostí – 1. díl (současné úkoly)
Jsou možné i jiné organizační modely katastru
Informační systém katastru nemovitostí
Výzva dědicům autorského práva VÚGTK žádá dědice Ing. Dr. techn. Františka Maška ...
Novela katastrálního zákona Vládní návrh novely katastrálního zákona (včetně důvodové zprávy), kterým se mění zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb., a zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením si můžete na internetu přečíst na Webu Poslanecké sněmovny. Další informace naleznete a diskuze k tomuto tématu probíhá ...
Zeměměřič 1+2-2000
Chovají se odpovědné orgány státní správy vždy racionálně?
Návrh na vytvoření národní katastrální politiky
Pracovní porady ZKI v Praze s komerční sférou
Zeměměřič 12-99
Návrh na vytvoření národní katastrální politiky
Zeměměřič 11-99
Jak se žije v nové budově katastrálních úřadů Rozhovor s ing. Nedvídkem
Nová budova zeměměřičských a katastrálních úřadů v Praze: Přínos tohoto díla, Z historie realizace, Otevření budovy
Seznam WWW stránek KŮ
Telefonní seznam KŮ v nové budově v Praze
Groma - geodetický výpočetní software - Modul pro geodetické plány
Zeměměřič 10-99
Data a DKMVektorizace sáhových map
Návrh zásad standardu DTMM - Snaha o sjednocení filosofie pojetí
Zeměměřič 8+9-99
Katastrální folklór
CD-ROM: zeměměřictví a katastr 1999 Informace z elektronické konference Katastr
Pozvání ČSGK na nejbližší odborné akce - Geometrický plán, Zkušenosti z dokončování pozemkových úprav ...
Nová budova katastrálního úřadu
Zeměměřič 5/99
Pozemkové knihy - význam v současnosti, 2. část
Poslanecký seminář na Novotného lávce
Poslanecký seminář - Návrh postupu efektivního pořízení digitálních map pro informační systémy měst a obcí
Byrokracie na KÚ
Groma v5.0 Geodetický výpočetní software v prostředí MS Windows NT/95/98
Geoarchiv - Správa grafických dat databázovým způsobem [www.geovap.cz]
Zeměměřič 4/99
Informace o projektu zdokonaleného informačního systému katastru nemovitostí (17.2.1999)Upřesňující informace k článku v časopisu EURO "Katastr nemovitosti na internetu", tentokráte z míst nejpovolanějších.
Vševědna KN
Informace o projektu zdokonaleného ISKN
Modularita ISKN
Zeměměřič 3/99
Trochu předbíháme...
Pozemkové knihy – krátký pohled do historie, 1. čás
KN na internetu
Návod pro vedení katastru nemovitostí
Nizozemský katastr nemovitostí Kadaster
Pozemkové úpravy
Smutné zprávy
Zeměměřič 1+2/99
Odpovědi na otázky a připomínky. Na tři vaše otázky z praxe odpovídá ing. Kuba.
ZÚ společně s firmou Intergraph ČR představuje projekt Zabaged na internetu.
Elektronické konference na internetu. GIS konference, konference katastr.
K možnosti využití katastrálních map jako podkladu pro tvorbu dalších územně orientovaných produktů.
Rakouský katastr jako dílo všech oprávněných zeměměřických subjektů (2. díl).
Elektronické konference na internetu. GIS konference, konference katastr.
Zeměměřič 11+12/98
Katastr nemovitostí po kapkách (pošesté)
Zeměměřič 9+10/98
Čísla, podle kterých se orientujeme
Katastr nemovitostí po kapkách (popáté)
Zeměměřič 7+8/98
K vyhlášce č. 179/1998 Sb.
Rodná čísla v katastru nemovitostí
Katastr nemovitostí po kapkách (počtvrté)
Zeměměřič 5+6/98
Jak dále ve vývoji programu MicroGEOS pro vedení digitální katastrální mapy?
Katastr nemovitostí po kapkách (potřetí)
Zeměměřič 3+4/98
Katastr nemovitostí po kapkách (podruhé)
Zeměměřictví a katastr jako informační systémy
Podrobnější informace o současném stavu Zabagedu a o Centrální databázi ZÚ.
Zeměměřič 1-2-98
Katastr nemovitostí po kapkách (poprvé)
Nic nového pod sluncem
Zeměměřič 7+8/97
Nový informační systém katastru nemovitostí
Zeměměřič 5/97
Závěrečné geodetické práce při komplexních pozemkových úpravách
Zeměměřič 4/97
Jaký máme soubor geodetických informací?
Zeměměřič 3/97
Závaznost údajů o hranicích pozemků v KN ČR (1. část)
Zeměměřič 2/97
ČÚZK kontra notáři
Zeměměřič 1/97
Proč v ČR dnes neexistují pozemkové knihy
Zeměměřič 12/96
Príspěvek k vedení KM-D
Geodetické dny v Brně
Zase Karlovy Vary
Zeměměřič 11/96
Pozemkové problémy v Praze
Zeměměřič 10/96
Zavedení BPEJ do KN
Katastrální vyhláška má přílohy
Zeměměřič 8/96
Katastr na dlani - stručně o záklaních pojmech