[Casopis a server o geodézii, kartografii, katastru nemovitostí, GIS, GPS, DPZ a PÚ]
Informační seznam pracovníků napříč soukromou a veřejnou sférou, kteří vykonávají zeměměřické činnosti bez odborného vzdělání, a seznam ÚOZI, kteří to oveřují.

Sponzor stránky

Informační seznam pracovníků napříč soukromou a veřejnou sférou, kteří vykonávají zeměměřické činnosti bez odborného vzdělání, a seznam ÚOZI, kteří to oveřují.

ČUZK

ČUZK

Partner stránky

Aktualizované kontakty
do nové budovy zeměměřičských a katastrálních úřadů v Praze 8 z listopadu 1999 naleznete na vývěsce v hale budovy a i na Internetu

Podpořte časopis Zeměměřič nebo tento web pomocí SMS

Podpora pomocí SMS

Podpořte časopis Zeměměřič nebo tento web pomocí SMS. Předem děkujeme.

Resort ČÚZK

Zeměměřič 07a08-09
Seminářová šňůra po vlastech českých
Úplné znění nové Vyhlášky č. 26/2007 Sb.
Úprava dat KN způsobila omezení provozu DP
Jak vypadal program semináře o novele?
Pozvánka na školení GNSS/GPS a katastr od redakce Zeměměřiče
Na co lákáme staré praktiky, kteří měří s GPS již dlouho?
Končím v rezortu
Co si také ukážeme na školení GNSS/GPS a katastr?
Zeměměřič 05a06-09
SETKÁNÍ GEODETŮ 2009
37 TB v Praze v ETRS89
Chcete být ředitelem VÚGTK?
Znění připravované vyhlášky
Odůvodnění k připravované vyhlášce
Zamítnut návrh novely Zeměměřického zákona
Novela katastrální vyhlášky
Komentáře některých změn v novele katastrální vyhlášky
Otevřená a věcná diskuze k novele katastrální vyhlášky
Zeměměřič 03a04-09
Závazné formuláře pro podávání žádostí
Stavby v katastru nemovitostí
Zeměměřič 01a02-09
Soutěž Technické dílo roku 2008
Digitální technické mapy
Zeměměřič 11a12-08
Seminář k digitalizaci katastrálních map
Digitální technické mapy jako téma Nemofora
Dvojí souřadnice v katastru
Zeměměřič 09a10-08
19:8 v neprospěch ÚOZI pro bakaláře
Vláda ČR řekla NE
Kdo byl vůl před doktorátem, zůstane volem i po něm
Celoživotní vzdělávání zeměměřičů ve Švédsku
Hlasujte pro Nahlížení do KN v soutěži Křišťálová lupa 2008
Píseň o slovenském on-line katastru
Připravované změny ve vyhlášce č.26/2007 Sb. a digitalizace SGI
Aktuální změny v KN a věcná břemena
ISKN - omezení provozu
Katastr nemovitostí na stanici Praha
Připravované změny ve vyhlášce č. 26/2007 Sb.,
Nahlížení do katatastru se umístilo 3. v anketě Křišťálová lupa 2008
Zeměměřič 07a08-08
Bakaláři o hlas vyhráli
Katastrální keš
Komora i Svaz nepodporují razítko pro bakaláře
ÚOZI již nemusí dokládat svoji bezúhonnost
50 let v rezortu
Ještě k semináři Geometrické plány
Zemřel ing. Josef Jirman
Proč zpochybňovat vlastní bakalářské studijní programy ?
Srpen 68 a období normalizace
Nominujte Nahlížení do KN na Křišťálovou lupu 2008
Kolik máme ÚOZI?
Zeměměřič 05a06-08
Vyhláška č. 26/2007 Sb. ve vztahu k pozemkovým úpravám
HRANICE - od vlastnické ke státní - v životě geodeta, laika a státního úředníka
Výpisy z evidence Rejstříku trestů pro ÚOZI
Stanoviska k aplikaci některých ustanovení katastrální vyhlášky č. 26/2007 Sb.
V konferenci Katastr se kritizuje
Zeměměřič 03a04-08
Jak spolupracují informační systémy v ČR
Novela zákonu o zeměměřictví
Šedesátiletý Milan Kocáb, blahopřejeme
Setkání geodetů 2008
Zeměměřič 01a02-08
Přehled základních zkušebních otázek
Seznam předpisů a doporučené odborné literatury
Webové mapové služby pro katastrální mapy (WMS KN)
Katastr na internetu v televizi
Novela katastrálního zákona
Nová verze Nahlížení do katastru nemovitostí
Zeměměřič 12-07
Uznávání ÚOZI v Evropě
Aplikace Dálkový přístup do katastru dočasně zastavena
Pořízení leteckých měřických snímků a jejich odvozenin pro ČÚZK
Cenu Industrie České hlavy 2007 získal VÚGTK
Řešení T-Map pro Zeměměřický úřad
Vánočka se opět krájela ve Zdibech
Zeměměřič 11-07
Znění mnohostranné dohody o vzájemném uznávání kvalifikace úředně oprávněných zeměměřičů v Evropě
K významu Mnohostranné dohody O vzájemném uznávání kvalifikace úředně oprávněných zeměměřičů v Evropě.
Chomutovské události - výsledek policejního šetření
Zeměměřič 10-07
Kauza Rakovnické události aneb úředníci na katastru provádějí geodetické práce pro občany
Zeměměřič 08a09-07
Vyhláška č. 26/2007 Sb. - půlroční praktické zkušenosti (seminář)
Chomutovští bojovníci s větrnými mlýny podali trestní oznámení
IX. mezinárodní konference o katastru nemovitostí
Zeměměřič 06a07-07
Dotazy a odpovědi ke katastrální vyhlášce č. 26/2007 Sb. - 1.část
Z rozhodovací praxe: Majitel pozemku vyháněl geodeta z pozemku
Dotazy a odpovědi ke katastrální vyhlášce č. 26/2007 Sb. - 2.část
Pravomocný rozsudek o jednom z pozemků geodetické observatoře
Rakovnické události - úředníci na katastru provádějí geodetické práce pro občany
Zeměměřič 05-07
Kolegové ve firmách
Je třeba hledat efektivnější postupy naší práce
Proč jste si vybral ing. Štencela?
Informace z ukončené kontrolní akce
Výběrové řízení v okresu na severu
Zeměměřič 04-07
Vyhláška 26/2007 Je za minutu 12:00 !!!
Změna vlastnictví se uskuteční notářským zápisem?
Zeměměřič 03-07
Zeměměřič v PDF
Seminář Pozemkové úpravy XIII.
Informace o vzorech tiskopisů geometrického plánu na web
Diferenční znění nové katastrální vyhlážky č. 26/2007 Sb.
Přerušení provozu dálkového přístupu
31.3. - 1.4.2007
Směrnice INSPIRE v češtině oficiálně k dispozici
Zeměměřič 01a02-07
Vyhláška k zákonu č. 265/1992 Sb.
Výběrové řízení na obsazení místa ředitele/ky VÚGTK
Novým místopředsedou ČÚZK je…
Ing. Karel Štencel
Katastrální vyhláška
před vyhlášením ve Sbírce zákonů
Nová prováděcí vyhláška
Zeměměřič 12-06
3. Ples zeměměřičů
Index českých exonym
Nové předpisy od 1.1. 2007
Zeměměřič 11-06
Rozšiření nabídky grafických informací dostupných dálkovým přístupem k ISKN
Úředně oprávněný zeměměřický bakalář - ÚOZBc.
Zhuštěný průvodce otázkami ke zkouškám ÚOZI
Zeměměřič 10-06
ÚOZI a praxe v zahraničí
Seznam nových ÚOZI za rok 2006
Jsou permanentní stanice GPS sítě CZEPOS v naší republice jediné?
Chystáte se na ÚOZI?
Zeměměřič 08a09-06
Katastr nemovitostí: Dálkový přístup opět vylepšen
Za podvod na katastru 7 let vězení
Ověřování EGNOS - Výsledky měření během zkušebního období
Zeměměřič 06a07-06
Moderovaná diskuse zaměřená na kvalitu geodetických prací...
Zeměměřič 05-06
Katastr v Brně se dočkal nové budovy
SETKÁNÍ GEODETŮ 2006
Zeměměřič 04-06
Konec mrtvol v katastru?
Monitoring médií pod drobnohledem
Zeměměřič 03-06
Vyhláška, kterou se provádí zákon o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem a katastrální zákon...
Přechod na výkonnější infrastrukturu DP k ISKN
Geoportál ZÚ v anglické verzi
VFK přes FTP?
Vystavovatelé na veletrhu a posluchači konference Geos 2006 jsou spokojeni
Zeměměřič 01a02-06
ZABAGED celoplošně aktualizován
Rok 2005 v resortu ČÚZK
Digitalizace archiválií Ústředního archivu zeměměřictví a katastru pro roky 2006 – 2007
První rok zkušeností s nasazením GPS v síti CZEPOS
Zpravodaj ČÚZK
Novela zákona o informačních systémech veřejné správy
Moderátor televizního pořadu se přiznal k úplatku na KÚ
Tvorba geometrických plánů v prostředí GmP (odborný seminář)
Zeměměřič 12-05
Některé KÚ nevydávají dvanáctimístná čísla bodů
Archiv-WEB v nové verzi
Jak opravit vážné pochybení v zaměření a zobrazení budovy na KM?
Věc: Ještě Skalka
Zemřel ing. Jaroslav Ondrůšek
Nefunkční Přehled vlastnictví v dálkovém přístupu ISKN
Zeměměřič 11-05
Havárie serveru DP ISKN
O poselství a oselství v případě geodetické observatoře »Skalka«
Pomník by si to opravdu zasloužilo
Zkoušky odborné způsobilosti
Říjnové zkoušky odborné způsobilosti
Brněnské geodetické informační dny po jednačtyřicáté
Text o ČÚZK u nás a na www.spis.cz
Zeměměřič 10-05
Konfrontace údajů vedených KN se skutečným stavem na lokalitě geodetická observatoř »Skalka« (k.ú. Kostelní Střímelice)
Zeměměřič 05-05
Uzávěrka soutěže Geodetické dílo roku posunuta
Předseda ČÚZK odpovídal v ČT
Havárie dálkového přístupu k ISKN
Je podle vašeho názoru vhodné rozšířit činnost ÚOZI o poskytování ověřených informací z KN?
Den VELKOformátového tisku 25.5.
Vít Suchánek z ČÚZK je \"Number One\"
Ve státní správě patří platy na KÚ k nejnižším
Nové verze POZEM pro Česko i Slovensko
Opravdu se musí katastr reformovat?
Zeměměřič 04-05
Odstávka ISKN a omezení funkčnosti katastrálních pracovišť
Seznam předpisů a doporučené odborné literatury
Uznávání odborných kvalifikací státních příslušníků členských států EU
Veřejnost katastru nemovitostí
Zeměměřič 03-05
Vylepování kolkových známek na žádost o potvrzení souladu očíslování parcel geometrického plánu s údaji katastru nemovitostí
Český úřad zeměměřický a katastrální reágoval rychle
Otázky pro předsedu ČÚZK
Aktuality v právní úpravě KN ČR
Rozměr pozemku vytyčuje soud nebo geodet?
Některé historické katastrální předpisy
Zeměměřič 12-04
AKTUALITY V PRÁVNÍ ÚPRAVĚ KATASTRU NEMOVITOSTÍ ČR
Novela zákona o zápisech
Novela občanského soudního řádu
Novela zákona o zeměměřických a katastrálních orgánech
Novela zákona o elektronickém podpisu a zákona o informačních systémech veřejné správy
Novela katastrálního zákona
Novela devizového zákona
Nemoforum slaví 5 let své činnosti v ČR
Výměnný formát ISKN v textovém tvaru
VIII. konference o katastru nemovitostí v Žilině
Zeměměřič 11-04
GP pro vyznačení budovy zasahující do vodního toku
Ještě k problematice „Na stejné události existují odlišné pohledy“
Výměnný formát ISKN v textovém tvaru
Katastr se musí reformovat
Zeměměřič 10-04
Průnik budovy s vodním tokem
Na stejné události existují odlišné pohledy
Soutěžní příspěvky
SETKÁNÍ GEODETŮ 2004
Digitální měření a zpracování dat pro účely KN
Jubilejní čtyřicáté Geodetické dny v Brně
Zeměměřič 05-04
Český zavináč získal projekt \"Nahlížení do katastru\" od ČÚZK
Průběh řízení od ČÚZK získal cenu ministra informatiky
Zápis do KN zůstane bez lhůty
Vlastnické vztahy k nemovitostem a jejich zápis v katastru nemovitostí
U ombusmana bylo 67 stížností na KN a oprávněné geometry
ÚOZI u Ústavního soudu
Ocenění ČÚZK a test redakce
Technické dílo roku 2004
Setkání geodetů 2004
Příspěvek k problematice vedení DKM vzniklých přepracováním sáhových katastrálních map
Zeměměřič 03-04
Poslední rozloučení s ing. Petrem Chudobou
Státní správa geodézie, kartografie a katastru nemovitostí ČR v podmínkách EU
Pravidla ČÚZK pro přejímání a hodnocení výsledků měření GPS
Katastrální úřad si zaslouží pochvalu
CZEPOS - celoplošná permanentní sítě GPS v ČR
Informace o mapových podkladech ČÚZK na internetu
Věc: Srovnávací sestavení
Místopředseda ČÚZK opět odpovídá...
Zeměměřič 12-03
Návrh systémových opatření bránících korupci v činnosti KÚ
Výsledky připomínkového řízení
Návrh systémových opatření bránících korupci v činnosti KÚ III
Páně Nedvídkův článek nechtěl pana Tošnera nadzvednout
Změny v Dálkovém přístupu do ISKN
Místopředseda ČÚZK odpovídá...
Dotaz do Vševědny: Rozměry pozemku
Změna ve správě ISKN
Zeměměřič 11-03
Předseda ČÚZK k Protikorupčnímu program a článkům v tisku
Ředitel KÚ v Litoměřicích komentuje protikorupční aktivity
Zjištěná fakta o „čarovném“ katastru
K určování bodů v S-JTSK trochu reálně
Zásady postupu při stanovení prostorů pro určování podrobných bodů v S-JTSK
Ad \"Proč jste zticha ? Kruci, braňte se !\"
Vláda chce, aby veřejná správa dále platila za data z KÚ
Rozbor šlendriánu na KÚ
Nové prostory pro měření v S-JTSK
Zeměměřič 10-03
Protikorupční program ČÚZK
PROČ JSTE ZTICHA? KRUCI, BRAŇTE SE!!!
Zeměměřič 05-03
Do vašeho šuplíku mapy na stisk knoflíku
Aktuálnost údajů z katastru na internetu
Volba budoucnosti - GIS nebo geodezie
Stav digitalizace katastrálních území k 31.3.2003
Zeměměřič 04-03
Názory ÚOZI na vstup do ČKAIT- aktualizované 17.3.2003
Sněmovna vrátila zákon
ČÚZK má svůj server
Rozhovor s předsedou ČÚZK ing. Karlem Večeře
Bude ČÚZK pokutovat ÚOZI za neohlášení změny údajů?
Začarovaný katastr na severu
Výsledky ankety o možnosti vstupu ÚOZI do ČKAIT
Zeměměřič 03-03
Stanovisko předlistopadového náměstka ČÚGK
10 let českého katastru nemovitostí
Dílčí výsledky ankety o vstupu UOZI do ČKAIT
Přípravy obnovy katastru nemovitostí v ČR
10 let resortu ČÚZK očima ing. Šímy
Konference ČÚZK
Jak dlouho trvá potvrzení GP na jednotlivých KÚ v ČR? - IX.
Zeměměřič 12-02
Jak dlouho trvá potvrzení GP...
Jak dlouho trvá potvrzení GP na jednotlivých KÚ v ČR? - V.
Když se chce, jde i to, co nejde
Bulharští odborníci na katastr nemovitostí na návštěvě ve VÚGTK
Zeměměřič 11-02
Prozatímní jednací řád KÚ nabyl účinnosti
Změna ředitelů na katastrálních úřadech
Zeměměřič 10-02
Zkoušky odborné způsobilosti - září
Zeměměřič 8+9-02
Omezení provozu KÚ v důsledku povodní.
Návrh nového katastrálního zákona
Zeměměřič 6+7-02
Komora jako systémová záležitost - dotřetice
DISKUZNÍ KONFERENCE O KOMOŘE ZE ZÁKONA
zkoušky odborné způsobilosti
Zkoušky odborné způsobilosti, tentokrát z pohledu zkoušeného
Boj o razítka
Závada v aplikaci DP
Zpravodaj ČÚZK
Zeměměřič 5-02
Zkoušky odborné způsobilosti k udělení úředního oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností
ZPRAVODAJ ČUZK
Zeměměřič 4-02
Poslal bych naše zeměměřiče třeba do Španělska
Nový vnitroresortní předpis ČÚZK
Zkouška odborné způsobilosti k udělení úředního oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností
CD-ROM "Zeměměřictví a katastr III." (2001 / 2002)
ZPRAVODAJ ČUZK
Nabídka zaměstnání v resortu ČÚZK
Zeměměřič 3-02
Zkoušky odborné způsobilosti k udělení úředního oprávnění
Ing. Karel Večeře předsedou ČÚZK
Karel Večeře jmenován do funkce předsedy ČÚZK
Zeměměřič 1+2-02
Co se děje na úřadě...
...a jak se žije na KÚ
Nemáme předsedu ČÚZK
Přehled významnějších událostí na ČÚZK roce 2001
Zeměměřič 12-01
Zpravodaj ČÚZK
Zásady vedení digitalizovaného souboru geodetických informací
Zeměměřič 11-01
Zkušenosti s provozem dálkového přístupu k datům KN
ČÚZK povede do konce roku Karel Večeře
NOVELA VYHLÁŚKY ČÚZK č. 31/1995
Kdo má platit chyby v katastru? reakce
Zeměměřič 10-01
Ještě k výměrám parcel (nebo pozemků?)
Nové telefony do VÚGTK
Rozhovor s předsedou ČÚZK ing. J. Šímou, CSc.
Vyhláška 162/2001 Sb. a nemorální?
Zeměměřič 8+9-01
Spuštění Dálkového přístupu do katastru
Mapové zobrazení hledaného telefonního čísla
Workshop WirelessInfo
Dálkový přístup do KN
Přechod resortu ČÚZK na ISKN
ISKN finišuje
První milion dokumentů z WWW ČÚZK
Výklad ustanovení vyhlášek
Ještě k výměrám parcel (nebo pozemků?)
Závaznost údaje o výměře parcely evidované v KN
K článku ing. M. Rouleho, CSc. v Zeměměřiči č. 5/01
Zeměměřič 6+7-01
Zákon 200/1994 Sb. Úplné diferenční znění
Změny zásad pro vytváření listů vlastnictví v ISKN
Marné hledání kn na internetu
ISKN se nezadržitelně blíží
Přechod KÚ na ISKN
Autorská práva k datovým bázím geodat a kartografickým dílům v elektronické formě
Dálkový přístup k údajům katastru nemovitostí ČR
Dálkový přístup k "ISKN v provozu"
Novela zeměměřického zákona
Nove katastralni predpisy - rekapitulace
Napříč republikou
Zeměměřič 5-01
Dve nove vyhlasky vydavane CUZK
Novy katastralni predpis - Narizeni vlady c. 111/2001 Sb.
Katastr nemovitostí v Bílém domě
Právní vztahy v KN
Zaslechnuto...
Zeměměřič 4-01
Předseda ČÚZK ing. Jiří Šíma jubilantem
Je potřeba zřídit instituci "měřického komisaře"?
První člen vlády na ČÚZK
Nové WWW stránky úřadů rezortu ČÚZK
Zpravodaj ČÚZK
ad "Chování odpovědných úředníků státní správy se nemění"
O katastrálních úřadech
Katastr nemovitostí na internetu
CD-ROM "Zememerictvi a katastr III
Demonerze CD-ROM Zememerictvi a katastr II.
Zeměměřič 3-01
Poslanci na ČÚZK
Přítomnost a budoucnost podrobných bodových polí
Zákon o zeměměřičstvíKe zprávě "Poslanci na ČÚZK"
K příspěvku pana Ondřeje Pavlaty
Evidence a registry podrobných bodových polí - současný stav a jeho přechod do zdokonaleného ISKN
Písemné testy jako součást zkoušky
ZABAGED A DIGITÁLNÍ MODEL ÚZEMÍ
Zeměměřič 1+2-01
ISKN - aktuální informace o projektu
Stanovisko k projektu ISKN
ISKN
Geometrické plány (GP) v územích s DKM a KM-D
Chování odpovědných úředníků státní správy se nemění
Digitalizace a další vedení katastrálních map
GIS - SEČ 2001
Re: Stanovisko k projektu ISKN
Zeměměřič 12-00
Stanovisko Komory geodetů a kartografů a Zeměměřické oborové rady ke stavu plnění projektu Informačního systému katastru nemovitostí (ISKN)
reakce ČÚZK ke "Stanovisku Komory geodetů a kartografů a Zeměměřické oborové rady ke stavu plnění projektu Informačního systému katastru nemovitostí (ISKN)
Zeměměřič 11-00
Telefony pražských úřadů zeměměřictví a katastru
Zeměměřič 10-00
Není politická vůle...
Zeměměřič 8+9-00
Novinky zeměměřické knihovny
Veřejné zakázky
Katastrální zákon
Náležitosti ZPMZ a GP - žádost o výklad
Komentáře ke katastrálnímu zákonu
Zeměměřič 6+7-00
Důvod se vždycky najde.
Katastrální území a územně technické jednotky
Nový katastrální zákon
Zeměměřič 5-00
Zeměměřictví a katastr po deseti letech
Zasedání představitelů katastrálních služeb
Jak pukaly ledy...
Podnikání v zeměměřictví
Informační systém katastru nemovitostí - Projekt zdokonaleného informačního systému katastru nemovitostí byl představen na konferenci Internet ve státní správě a samosprávě 2000...
Nová vyhláška ČÚZK - 3. května 2000 byla ve Sbírce zákonů (částka 34) vyhlášena a nabyla účinnosti nová vyhláška ČÚZK č. 113/2000 Sb...
Novela katastrálního zákona vyšla ve sbírce zákonů, jako zákon č. 120/2000 sb.
Zeměměřič 4-00
Jak pukaly ledy...
Kam kráčí zeměměřictví v 21. století
Proč je zeměměřictví na veřejnosti málo známé?
Rodí se nové MICROGEOS 2000
Turnaj o pohár předsedy ČÚZK
Aktualizované (10.3.2000) poštovní adresy zeměměřických a katastrálních úřadů a některá telefonická spojení - (staré)
Zeměměřič 3-2000
Krátká zpráva z ČÚZK - Jmenování nového ředitele odboru legislativy a metodiky KN
Novinky zeměměřické knihovny č. 6/99
Informační systém katastru nemovitostí
Výzva dědicům autorského práva - VÚGTK žádá dědice Ing. Dr. techn. Františka Maška ...
Rekreační chata KÚ v Opavě - Představování rekreačních objektů zeměměřičů
Novela katastrálního zákona - Vládní návrh novely katastrálního zákona (včetně důvodové zprávy), kterým se mění zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb., a zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením si můžete na internetu přečíst na Webu Poslanecké sněmovny.Další informace naleznete a diskuze k tomuto tématu probíhá ...
Nová vyhláška ČÚZK - 3. května 2000 byla ve Sbírce zákonů (částka 34) vyhlášena a nabyla účinnosti nová vyhláška ČÚZK č. 113/2000 Sb., kterou se mění původní vyhláška ČÚZK č. 190/1996 Sb., ve znění vyhlášky č. 179/98 Sb. Na internetu je...
Zeměměřič 1+2-2000
Přehled významnějších událostí na ČÚZK v roce 1999
Chovají se odpovědné orgány státní správy vždy racionálně?
Návrh na vytvoření národní katastrální politiky
Co nového ve státních mapových dílech?
Adresář Prodejen map katastrálních úřadů
S t a n o v i s k o vlády ČR k poslaneckému návrhu zákona o Zeměměřické komoře naleznete ZDE
Zeměměřič 12-99
Zeměměřič 11-99
Jak se žije v nové budově katastrálních úřadů - Rozhovor s ing. Nedvídkem
Nová budova zeměměřičských a katastrálních úřadů v Praze
Seznam WWW stránek KŮ
Telefonní seznam KŮ v nové budově v Praze
Nový Jednací řád ZKI - Zcela nový Jednací řád ZKI ze dne 13. prosince 1999, který nabude účinnosti od 1. 1. 2000. Komerční zeměměřickou sféru by měly zajímat hlavně články číslo 17, 18, 19, 20 a 21. Nový JŘ ZKI bude počátkem roku 2000 publikován ve Zpravodaji ČÚZK a bude zveřejněn i na internetovských stránkách ČUZK. Nový Jednací rad ZKI naleznete ve formatu Word od 20. 12. 1999 zde.
Zeměměřič 10-99
Zeměměřictví v České republice - Z jednání komory
Komora v Prčicích - Valná hromada KGK a školení s certifikací systémů řízení jakosti
Zeměměřič 8+9-99
Katastrální folklór
Opět Geodesia rallye
CD-ROM: zeměměřictví a katastr 1999 - Informace z elektronické konference Katastr
Zeměměřič 5-99
Poslanecký seminář na Novotného lávce
Byrokracie na KÚ
Zeměměřič 4/99
Informace o projektu zdokonaleného ISKN
Modularita ISKN
O zeměměřictví v Rakousku doopravdy
Zeměměřič 3/99
Přehled významnějších událostí na ČÚZK v r. 1998
Knihovna zeměměřictví a katastru ODIS VÚGTK - 2. díl
Komora informuje
Rozšíření internetových stránek ČÚZK
Pozemkové úpravy
Zeměměřič 1+2/99
Katalog zeměměřické knihovny VÚGTK
Knihovna zeměměřictví a katastru ODIS VÚGTK – 1. díl.
Zeměměřič 11+12/98
Informace o výhodném pojištění členů KGK
Zeměměřič 9+10/98
Co, případně koho, lze koupit na KÚ?
KOMORA INFORMUJE - 8. zasedání předsednictva Komory. Vyjádření k současné situaci v zeměměřictví.
Zeměměřič 7+8/98
Nové pokyny, pravidla a dodatky k pokynům
Hodinová stávka
Zeměměřič 5+6/98
Nová spojení na katastrální úřady
VÚGTK v roce 1997
Zasedání řídicí skupiny MOLA v Praze
Zeměměřič 3+4/98
Projev předsedy ČÚZK J. Šímy na Geomatice '98
Zeměměřič 1-2/98
Projev předsedy ČÚZK J. Šímy na 34. MGID
Přehled významnějších událostí na ČÚZK v r. 1997
Novela správních poplatků
Zeměměřič 12/97
Žádné zaměstnání není jisté, zeměměřiči! - Celoživotní profesní doškolování má rozhodující význam pro práci kvalifikovaného zeměměřiče po celou dobu trvání jeho pracovní kariéry.
Veřejná soutěž na řešení výzkumného úkolu Analýza a experimentální ověření možností užití analytické a digitální fotogrammetrie v kombinaci s geodetickými metodami pro tvorbu digitální katastrální mapy.
Zeměměřič 11/97
Nejvyšší průměrný plat na úřadech je na ZKI
Výdaje na r. 1998 podle kapitol - V návrhu státního rozpočtu na r. 1998 je plánována pro rezort ČÚZK částka o 1,8 % vyšší než letos.
Zeměměřič 5/97
Perlička v předpisech ČÚZK
Zeměměřič 4/97
Budova za téměř půl miliardy korun
Vyhodnocení Hitparády katastrálních úřadů 1996
Zeměměřič 3/97
Rezort ČÚZK v roce 1996
Zeměměřič 2/97
Nové správní členění Slovenska
Zeměměřič 1/97
Miliardy pro rezort ČÚZK
Zeměměřič 10/96
ČÚZK připravuje nový informační systém
Rozestavěný KÚ v Pardubicích
Pozemky pro novou budovu ČÚZK
Zeměměřič 7/96
Projev předsedy ČÚZK na valné hromadě Komory