[pošta]             autoatlas.gif - 7225 Bytes Geodetická osmisměrka


    Aby byl geodet úspěšný, nemusí nosit v hlavě studnici moudrostí. Stačí, když bude schopen ...
(dokončení v tajence).
Pozn.: Tajenku tvoří 16 písmen.
Vylosovaného řešitele odměníme krásným Autoatlasem ČR 1:100 000 od Geodézie ČS.

gd8smerka.gif - 30971 Bytes
APAMÍNLÁRTSATAK
ANOREKTASCENZER
KKTČOTTEODOLITR
ŽÍČÉÍMEZNÍKOEUV
ONNUNTOVOATMKEH
NSKČLAAKKŘUSHII
ÍIŤLESKČÁOAÁIČS
ŘPAÍONYÍVKLPRLT
TÁLVSTUDNICEUHO
PZAOÝÉOLURTILLG
EHLVTOMISSĚAŘYR
RŠALHEJLDEVMTĚA
ONBÍOKTÍVARPSSMCeloživotní Profesní Doškolování

Opakování geodetických základů je zatím malým počinem časopisu Zeměměřič k procesu CPD. Tajenku zašlete redakci do 9. srpna 1999 a připište, zda-li vám zaměstnavatel umožnil luštit v práci, nebo jste luštili ve svém volnu.

    autor: ing. Votoček, doktorand K153, G+K, FSv, ČVUT
    vyvěšeno: 31.5.1999


Z časopisu Zeměměřič č. 5/99         [Různé]     [Server]