O nás
Novinky
Poslední číslo
Rezort ČÚZK
Katastr nemovitostí
Geodezie
Kartografie
GIS
GEOinformace
GPS
DPZ
Internet
Školství
Pozemkové úpravy
Software
Archiv
Diář
Přečtěte si
Katalog geodetických firem
WWW firem
Různé
ČSGK
KGK
Sborník rozhodnutí
Vševědna
Z domova
Ze zahraničí
Zajímavosti
Historie
Kontakt
Předplatné časopisu
Inzerce
Objednávky
Z druhé ruky
Z první ruky
Zeměměřický věstník
Zpravodaj ČÚZK
Zeměměřické konference
Krádeže přístrojů
Soudní znalci
Normy a předpisy
Používané zkratky
PDF
Osobnosti oboru
Přístup pro autory
Editace Osobností
    [Home Page]             Školství

 
Leica
Reklama Gefos
  

Zeměměřič 03a04-19
  Znepokojenie a rozhorčenie nad zamýšľaným zrušením študijného odboru GaK na Slovensku

Zeměměřič 01a02-19

Zeměměřič 11a12-18

Zeměměřič 09a10-18
  BRDY 2018
  Zdarma dálkové studium geodézie a katastru
  Pozvánka na ples pražské zeměměřické průmyslovky
  Studovali jste v Duchcově nebo o někom víte?
  Pasování prváků - pozvánka na 22. ročník G++

Zeměměřič 07a08-18
  Zemřel brněnský kartograf Doc. RNDr. Milan V. Drápela, CSc.

Zeměměřič 05a06-18
  Morava nově zakreslená aneb Komenského mapa Moravy, co bylo před ní a po ní

Zeměměřič 03a04-18
  Mapa z Mapové sbírky PřF UK byla zapsána do seznamu UNESCO
  Jak diletantsky shrnout dějiny kartografie v Česku

Zeměměřič 01a02-18
  
  Vyhlášení soutěže Mapa roku 2017
  12. kartografický den Olomouc
  Zemřel Doc. Ing. Jaroslav Michal, CSc.
  Studentská akce G++
  12. Mezinárodní konference o katastru, 53. Geodetické informační dny

Zeměměřič 11a12-17
  GEOPÁRTY 2017
  Zemřel Ing. František Řiháček
  Princip 3D katastru nemovitostí

Zeměměřič 09a10-17
  ČÚZK aktualizoval zkušební otázky pro ÚOZI
  SVK fotogrammetrie a DPZ a workshop RPAS
  Oborový přechod BRD 2017

Zeměměřič 07a08-17
  ISAF & Geomatika v projektech a Plan4All konference na zámku Kozel

Zeměměřič 05a06-17

Zeměměřič 03a04-17
  Bentley Systems přijímá přihlášky do soutěže Be Inspired 2017 oceňující přínosy BIM v oblasti infrastruktury

Zeměměřič 01a02-17
  19. ročník soutěže – Mapa roku 2016
  Geoinformace ve veřejné správě 2017
  Kouzlo starých map - výstava v časopisu Zeměměřič
  Státní pozemkový úřad nabízí stáže pro studenty vysokých škol

Zeměměřič 11a12 -16
  Geoinformace ve veřejné správě 2017

Zeměměřič 09a10-16
  BRDY - 12. listopadu 2016
- aktualizováno 31. 10. 2016

  Nové logo Kartografické společnosti
  Kniha: Zpracování a analýza měření v inženýrské geodézii

Zeměměřič 07a08 -16
  XXIII. kongres ISPRS v Praze - den třetí
  Oslavy Střední průmyslové školy zeměměřické
  Příběhy míst – pomozte se sběrem příběhů z Liberecka

Zeměměřič 05a06-16
  Volejbalový turnaj geodetů a kartografů 2016 již v sobotu 21. května
  GIS v plánování měst a regionů - 2. ročník
  Pozvánka na Vyhlášení Mapy roku 2015
  XXIII. mezinárodní kongres ISPRS bude v roce 2016 v Praze!
  Mapa roku zná své vítěze
  AKTUALITA: Magistrát v Praze sloučí Střední průmyslovou školu zeměměřickou v Hrdlořezích s Průmyslovou školou Josefa Gočára v Praze 4
  Praha a celosvětové akce v oboru zeměměřictví
  Výzva pro studenty a mladé vědce ve věku do 30 roků
  Informace o XXIII. kongresu Mezinárodní společnosti pro fotogrammetrii a dálkový průzkum v Praze
  Geomatika v projektech 2016

Zeměměřič 03a04-16
  Fakulta aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni má novou katedru

Zeměměřič 01a02-16
  Akce: Čteme profesora Švamberu
  10. kartografický den Olomouc
  Mapa roku 2015
  Nám nezaměstnanost nehozí
  Otevřená data na scénu! Open Data Stand Up ve Vinohradském pivovaru a mnoho dalšího
  G++ 2016
  2 lístky na maturitní ples SPŠ zeměměřické zdarma

Zeměměřič 11a12-15
  Spuštěna registrace na Sympozium GIS Ostrava 2016
  Geopárty 2015
  Prvních 20 let Geomatiky na ZČU v Plzni
  Výstava: Václav Švambera, profesor Univerzity Karlovy

Zeměměřič 09a10-15
  Ing. Jaroslav Růžek byl 29 let ředitelem zeměměřické průmyslovky
  Poznejte projekty mladých geoinformatiků
  Konference Telč 2015, listopad 2015
  GISHackathon 2015
  Půjde Josef Fiala do Ústavního soudu?
  Příběhy míst - Jizerské hory

Zeměměřič 07a08-15
  BRDY 2015
  Profesor Vít Voženílek se stal vice-prezidentem ICA

Zeměměřič 05a06-15
  Mapa roku 2014 zná své vítěze
   18. ročník studentské konference GISáček
  Student GIS Projekt
  Technické geodetické dílo roku 2014 - hlasování jen do konce května
  GISáček 2015
  Konference Aliance pro bezpilotní letecký průmysl - UAVA proběhla 21.5.2015
  Jak bylo na 13. ročníku Volejbalového turnaje GEODETŮ a KARTOGRAFŮ
  Geomatika v projektech 2015 - referát přihlaste do 15. září

Zeměměřič 03a04-15
  Volňásek na studentskou akci G++
  Soutěž – TECHNICKÉ DÍLO ROKU 2014
  konference Congeo 2015

Zeměměřič 01a02-15
  21. kartografická konference bude v září a v Lednici
  Podpořte G++ 2015
  Zemřel Pavel Hrdlička
  Družicové metody v geodézii a katastru
  9. kartografický den – 3D tisk v kartografii
  21. kartografická konference - podrobnější informace
  Zkrácené dvouleté dálkové studium
  GISLZE 2015
  9. kartografický den v Olomouci

Zeměměřič 11a12-14
  GEOPÁRTY 2014
  Co vše uvidíme a uslyšíme na Konferenci Telč 2014
  Prodloužení termínu pro podání příspěvků na GIS Ostrava 2015 - Surface models for geosciences.
  SPŠ zeměměřická zve
  Den GIS je letos 19. listopadu
  Setkání po šedesáti letech
  JUNIORSTAV 2015
  BIG Data and GIS - přednáška "světového geoinformatika č. 1" Prof. Michaela F. Goodchilda

Zeměměřič 09a10-14
  Registrace příspěvků na Sympozium GIS Ostrava 2015
  GEOinformace.cz se stala generálním mediálním partnerem
  Konference InDOG Olomouc
  Digitální technologie v geoinformatice, kartografii a DPZ
  BRDY 2014
  12. ročník sympozia GIS Ostrava 2015
  Mapování | GIS | Rozvojové země
  GIS Ostrava 2015 - prodlouzeni terminu registrace abstraktu
  Sisi Zlatanova: 3D micro scale: from outdoor to indoor
  Jan Martolos: Matematický model zatížení komunikační sítě automobilovou dopravou dopravy s využitím veřejně dostupných dat
  Tomáš Janata: Zpracování a vizualizace prostorových dat vybraných zámeckých a hradních areálů v ČR
  Michal Šprlák: Validace gradiometrických měření pomocí dat družicové altimetrie
  Stefan Bonchev: Types of 3D Map Visualization. Difficulties, Solutions and Compromises
  Dokončení prezentace o GEOinformace.cz
  Spolek absolventů ČVUT vyhlásil veřejnou sbírku na varhany
  GvP 2014 - Odkaz na sborník
  Workshop RPAS (UAV) a studentská konference Telč 2014
  Změna poskytování dat ZÚ studentům
  Program odborné konference Telč 2014

Zeměměřič 07a08-14
  Robustní metody tvorby a vedení digitálních katastrálních map v lokalitách sáhových map
  Výzva k účasti v soutěži dětské mapy Barbary Petchenik
  Geomatika v projektech 2014
  Autorské právo & Open data
  Osobní vzpomínka na doc. Ing. F. Krpatu, CSc.
  Několik vět k výročí 17. listopadu
  Geomatika v projektech 2014

Zeměměřič 05a06-14
  GISáček 2014 již 16. května
  12. ročník volejbalového turnaje G+K za dveřmi
  Věnec vuřtů vyhrála Plzeňská směs
  Filantropie Katedry geomatiky FSv ČVUT v Praze
  Olomouc se stala dějištěm mezinárodní kartografické konference CARTOCON2014
  Zemřel profesor Zdeněk Nevosád
  Zemřel docent František Krpata

Zeměměřič 03a04-14
  Soutěžní kód na G++ 2014 odhalen
  SPŠ zeměměřická opět uspěla

Zeměměřič 01a02-14
  Dvě vstupenky na G++ zdarma
  Tradiční kulturní akce G++
  Konference CARTOCON2014 a 8. ročník Kartografického dne v Olomouci
  Pamatujete si na G++?

Zeměměřič 11a12-13
  Nedostatečné vzdělání I.
  Nedostatečné vzdělání II.
  Nedostatečné vzdělání III.
  VLOŽNÉ na sympozium GIS Ostrava 2014 ZDARMA
  Nový Katastrální zákon a jeho technické aspekty

Zeměměřič 09a10-13
  Program Kartografické konference zveřejněn
  XIX. mezinárodní slovensko-polsko-české geodetické dny v Trenčianských Teplicích
  Zemřel doc. Ing. Zdenek Novák, CSc. z ČVUT
  Konference GIS Esri 2013 v ČR
  Pozvánka na maturitní ples SPŠZem
  Geopárty bude v Brně i letos
  Přechod Brd 2013 již v sobotu 9. listopadu

Zeměměřič 07a08-13
  Problematika GeoInfoStrategie v oblasti datových sad geodat

Zeměměřič 05a06-13
  Registrace na 20. kartografickou konferenci
  Mračno bodů účastníků exkurze v prohlížečce TrueView
  Studentská vědecká konference v Telči
  Učitelé SPŠZem Praha byli na exkurzi v Leica Geosystems ve švýcarském Heerbruggu
  Digitální technologie v geoinformatice, kartografii a DPZ

Zeměměřič 03a04-13
  Zemřel doc. Ing. Ladislav Hora, CSc.
  GISáček 2013 - 9. květen
  Turnaj GEODETŮ a KARTOGRAFŮ 2013

Zeměměřič 01a02-13
  A je tu opět kultovní společenská akce G++
  Exkurze Zeměměřiče vede znovu do podzemí
  GEODIS odborným partnerem Ústavu geodézie VUT v Brně
  Přihláška k dálkovému zkrácenému studiu je stále možná

Zeměměřič 11a12-12
  Vzdělání nebo jen zkouška?
  Smutná zpráva: Zemřel pedagog a popularizátor oboru Lubomír Chamout
  Šéfredaktor časopisu Zeměměřiče drží hladovku
  MATURITNÍ PLES SPŠ zeměměřické
  2. konference Digitální technologie v geoinformatice, v kartografii a DPZ
  Školy se nabízejí pozornosti vašich dětí
  Příspěvky 20. kartografické konference

Zeměměřič 09a10-12
  Akce Brdy 2012 vyhlášena
  Šance pro zeměměřictví a katastr
  Družicové metody v geodézii a katastru

Zeměměřič 07a08-12
  Zemřel profesor Cimbálník
  XXXIII. sympozium Z dějin GaK
  Studentská vědecká konference Digitální technologie v kartografii, geoinformatice a dálkovém průzkumu Země

Zeměměřič 05a06-12
  Mapa roku 2011 má nominace
  Staré mapy osiřely

Zeměměřič 03a04-12
  Lačnovská záhada objasněna
  GEODETICKÁ BEČKA
  Tipy & triky a MicroStation

Zeměměřič 01a02-12
  Program konferencí sympozia GIS Ostrava 2012
  Zástupce CAGI v TNK 122
  Lačnovská záhada
  Koncepce rozvoje oborů zeměměřictví a katastru nemovitostí v podmínkách ČR pro období 2012–16 - znění v PDF
  Horizontální členění Koncepce
  Diskuzní semináře nad Koncepcí rozvoje našich oborů
  Co zajímavého zaznělo na semináři o družicových metod v geodézii a katastru?
  Geomatika v projektech 2012
  Kultovní společenská studentská akce G++
  Přijďte se setkat s vědou během Noci univerzit na ČVUT

Zeměměřič 11a12-11
  Ing. Josef Marek osmdesátiletý
  GIS Ostrava 2012
  Družicové metody v geodézii a katastru
  Setkání v Brdech 2011
  20. konference GIS Esri
  Geopárty 2011
  Zeměměřická průmyslovka zatím zachráněna

Zeměměřič 09a10-11
  19. kartografická konference
  Petice za zachování SPŠZ
  BRDY 2011
  Soutěž Bentley Student Design 2012 odstartována
  Pozvánka na Geopárty 2011
  Petr Skála opět kandiduje na děkana

Zeměměřič 07a08-11
  Konference Geografie a geoinformatika - výzva pro praxi a vzdělávání

Zeměměřič 05a06-11
  Jiří Šíma oslavuje 75 let
  Jsme na přelomu pokud jde o získávání aktuálních geoprostorových dat
  Autoři bakalářských a diplomových prací
  Stanovisko děkanů technických fakult
  Mapa roku 2010 – výsledky
  Volejbalový turnaj G+K 2011
  Naučte se MicroStation snadno a rychle
  Kulaté razítko a geoinformatici

Zeměměřič 03a04-11
  9. ročník volejbalového turnaje GEODETŮ a KARTOGRAFŮ
  Free download MicroStation PowerDraft pro studenty
  CIPA Symposium proběhne v září v Praze
  Za stagnaci a pokles cen v geodézii mohou zejména velké firmy - ohlasy
  9. ročník volejbalového turnaje GEODETŮ a KARTOGRAFŮ

Zeměměřič 01a02 -11
  Legenda z ČZU docent Jiří Dobiáš slaví devadesátiny
  Seminář Digitalizace mapových sbírek a archivů se bude brzy opakovat
  Analýza cen vybraných geodetických prací
  Kultovní společenská akce G++
  Bentley pro studenty
  G++ dvacetileté

Zeměměřič 11a12-10
  Absolventi průmyslovky, vzpomínejte
  Na jaké daně se můžeme těšit v roce 2011

Zeměměřič 09a10-10
  Geomatika v projektech 2010
  Digitalizace mapových sbírek a archivů

Zeměměřič 07a08-10

Zeměměřič 05a06 -10

Zeměměřič 03a04 -10
  Geodézia, kartografia a geografické informačné systémy 2010
  Další ročník mezinárodní soutěže v geodetickém pětiboji pro žáky středních škol se zaměřením na G+K
  Školení GNSS/GPS (a katastr) proběhlo úspěšně

Zeměměřič 01a02 -10
  Přispějte na studentskou akci G++
  Terestrické 3D skenování
  Juniorstav 2010
  Setkání absolventů po 55. letech a několik vzpomínek na studia

Zeměměřič 11a12-09
   Profesor Nádeník k VÚGTK a odbornému školství
  Výstava Albertov 1989: 20. výročí Sametové revoluce
  Filmový festival - Albertov 1989: 20. výročí Sametové revoluce
  Den otevřených dveří na ČVUT
  Juniorstav 2010
  V Brně inovují výuku G+K

Zeměměřič 09a10-09
  Profesor Nádeník k českým dějinám obecně
  Setkání absolventů PLAV NA JIH 2009
  Loňský ročník časopisů v PDF zdarma jen na 16 dnů
  Aktuální problémy fotogrammetrie a DPZ
  Zemřela ing. Jitka Puklová
  Oslavte s námi 125. let od narození Josefa Křováka
  Blíží se GeoCup 2009
  Aktuální problémy fotogrammetrie a DPZ

Zeměměřič 07a08-09
  Jaké jsou vaše Kulové funkce?
  Školení vám ušetří čas a peníze. Ukážeme vám, jak nedělat zbytečné chyby.
  Pozvánka na školení GNSS/GPS a katastr od redakce Zeměměřiče
  Na co lákáme staré praktiky, kteří měří s GPS již dlouho?
  Historické mapy
  Jsou školení o katastru drahá?
  Keplerův odkaz v kosmickém věku
  Co si také ukážeme na školení GNSS/GPS a katastr?
  Milan Konečný a Karel Pavelka jsou profesoři

Zeměměřič 07a08-09
  Jaké jsou vaše Kulové funkce?
  Školení vám ušetří čas a peníze. Ukážeme vám, jak nedělat zbytečné chyby.
  Pozvánka na školení GNSS/GPS a katastr od redakce Zeměměřiče
  Na co lákáme staré praktiky, kteří měří s GPS již dlouho?
  Historické mapy
  Jsou školení o katastru drahá?
  Keplerův odkaz v kosmickém věku
  Co si také ukážeme na školení GNSS/GPS a katastr?
  Milan Konečný a Karel Pavelka jsou profesoři

Zeměměřič 05a06-09
  Zamítnut návrh novely Zeměměřického zákona
  Petr Skála orlojníkem

Zeměměřič 03a04-09
  G++ 2009
  XII. Mezinárodní vědecká konference
  VŘ na totálky pro průmyslovku
  Mezinárodní geodetická soutěž IG5

Zeměměřič 01a02-09
  Držte mi místo na katastru
  Geodetem v Londýně

Zeměměřič 11a12-08
  Celoživotní odborné vzdělávání zeměměřičů v České republice. Jak na to?
  Studentská rada k 17. 11.: projekce, debaty, výzva

Zeměměřič 09a10-08
  Na GIS Ostrava 2009 proběhne 7 seminářů
  19:8 v neprospěch ÚOZI pro bakaláře
  Vláda ČR řekla NE
  Kdo byl vůl před doktorátem, zůstane volem i po něm
  Sedm statečných z ČVUT
  Celoživotní vzdělávání zeměměřičů ve Švédsku
  Výstava Československo: zmizelý prostor a čas
  Kartografie a geoinformatika pro včasné varování a nouzové řízení

Zeměměřič 07a08-08
  Bakaláři o hlas vyhráli
  Komora i Svaz nepodporují razítko pro bakaláře
  Google Summer of Code 2008 v geoinformatice
  Celoživotní vzdělávání zeměměřičů v USA
  Význam celoživotního vzdělávání pro stavební praxi a veřejnou správu v našem oboru
  Proč zpochybňovat vlastní bakalářské studijní programy ?
  Srpen 68 a období normalizace
  Kolik máme ÚOZI?

Zeměměřič 05a06-08
  Mezinárodní geodetický pětiboj
  Podoby současné kartografie: z tvorby studentů geografie a kartografie
  Volejbalový turnaj geodetů a kartografů ještě nabírá týmy
  Gefos Praha vyhrál i nad Pouliční směskou
  CPD zeměměřičů v Austrálii
  Francouzští studenti se chystají do vaší firmy nebo školy
  Reakce na seminář geometrické plány
  Souvenir z absolventského setkání

Zeměměřič 03a04-08
  G++ letos v experimentálním prostoru ROXY
  Proběhl již druhý Kartografický den Olomouc
  KGK zveřejnila okruh otázek k autorizačním zkouškám
  Celoživotní vzdělávání zeměměřičů ve Spojeném království
  Další čestný doktorát Milana Konečného
  Plav na jih - setkaní absolventů po 25 letech

Zeměměřič 01a02-08
  WORKSHOP 2008
  Zemřel profesor Kabeláč
  Zemřel ing. Ivan Podhorský
  Volejbalový turnaj geodetů a kartografů 2008
  Práce v zahraničí z první ruky
  10. ročník soutěže Mapa roku vyhlášen
  Celoživotní vzdělávání zeměměřičů v Dánsku

Zeměměřič 12-07
  Medzinárodná súťaž pre žiakov stredných škôl geodetického zamerania

Zeměměřič 11-07
  Chcete pracovat v zahraničí a nevíte s čím začít?

Zeměměřič 10-07
  50 let Sputniku a počátek kosmické geodézie
  Slavnostní otevření Fakulty životního prostředí ČZU v Praze

Zeměměřič 08a09-07
  IX. mezinárodní konference o katastru nemovitostí

Zeměměřič 06a07-07
  Česká zemědělská univerzita má novou Fakultu životního prostředí

Zeměměřič 05-07
  Kolegové ve firmách

Zeměměřič 04-07
  Geodézia pre archeológiu
  Anketa pro absolventy SPŠ zeměměřické
  Mezinárodní soutěž středních geodetických škol
  Volejbal v sobotu 21.4. bude velkou akcí
  Noví profesoři Eva Semotanová a Vít Voženílek
  Volejbalový turnaj geodetů, kartografů a geoinformatiků zná svého vítěze
  Slavnostní otevření nově zrekonstruované sbírky historických měřických přístrojů akademika Františka Čechury na VŠB-TU v Ostravě
  Absolventi po 50 letech

Zeměměřič 03-07
  Zeměměřič v PDF
  Půlstoletí Václava Čady – pana Zeměměřiče
  4. ročník veřejné studentské soutěže Student GIS Projekt.
  Maturitní ples IV. B SPŠ Duchcov = náš velký den
  Systémová kalibrace digitálních nivelačních přístrojů - novinka na ČVUT v Praze
  Juniorstav 2007
  Výpočet topografických oprav tíhových dat pro určení přesného regionálního modelu geoidu
  Prostorové digitální modely v dokumentaci lidové architektury

Zeměměřič 01a02-07
  Vyhlášení soutěže Mapa roku 2006
  Kurz Aplikace GIS v biologických oborech
  Bude v Olomouci doktorské studium?
  Kurz Hydrologické analýzy a modelování pomocí GIS a dálkového průzkumu Země
  Kradl vzácné mapy a vystavil je v muzeu
  Celoživotní vzdělávání pro stavební praxi a veřejnou správu na VUT v Brně začalo »Seminářem z GPS«
  »Pevnou půdu pod nohama« - výstava k 100. výročí narození geografa a kartografa prof. Karla Kuchaře
  1. kartografický den v Olomouci on-line
  Seminář na téma Prostorové databáze 2007
  České vysoké učení technické oslavilo 300 let

Zeměměřič 12-06
  Maturitní ples SPŠ v Duchcově
  Juniorstav 2007
  Školství v Zeměměřiči a GEOinformaci
  Geopárty 2006
  Kartografická tvorba a tiskové výstupy v ArcGIS 9.1

Zeměměřič 11-06
  Co přináší nejnovější „střední“ turecký školní atlas „Ilkögretim Orta Atlas“
  Souřadnicové systémy na území Polska
  GeoCup 2006 - studentská soutěž v geoinformačních dovednostech
  Vzpomínky matematika a geodeta profesora Nádeníka nejen na předlistopadové poměry
  GIS Day v Dobrém ránu s ČT
  Manipulace a distribuce dat dálkového průzkumu – projekty Evropské kosmické agentury

Zeměměřič 10-06
  Alkogyroskop – diplomová práce
  Žeme. Geografijos atlasas 8 klasei. Jak vidí svět školáci v Litvě
  Den otevřených dveří Střední průmyslové školy zeměměřické
  Profesor Buchar má dnes 105 let od narození
  Na rallye budou stabilizovat jako na gymnaziu
  Mé budoucí projekty
  Geodeti do světa
  Vysokoškoláků je málo
  Státní závěrečné zkoušky na ČVUT
  Diplomová práce mapovala naše odborná periodika
  Diplomky v anotacích nebo v plném znění?
  Nově akreditovaný bakalářský a magisterský studijní obor Geoinformatika na ČVUT
  GEPRO podporuje vzdělávání
  Podpořte Geopárty 2006
  Geografická tisková konference
  Přehled družicových dat a jejich využití v geografii
  Mezinárodní geografická konference na UK

Zeměměřič 08a09-06
  Pozvánka na výroční XXI. sjezd České geografické společnosti
  Metadata o diplomkách
  Seminář na téma Programy Geomatica a eCognition

Zeměměřič 06a07-06
  Svět knihy Praha – „Svátek kartografie“
  Certifikované kurzy na ČVUT v Praze
  CITT Praha
  Kurzy pod praporkem Evropské unie

Zeměměřič 05-06
  Dejvická 006 - DejVíce Technice
  Výstava k 100. výročí narození geografa a kartografa prof. Karla Kuchaře
  Odborná konference doktorského studia na FAST VUT v Brně
  Výběrové řízení na Univerzitě Karlově
  Mezinárodní letní škola GIS probíhá na Mendelově zemědělské a lesnické univerzitě v Brně

Zeměměřič 04-06
  150 let geografie na Univerzitě Karlově v Praze
  Diplomová práce mapovala naše odborná periodika
  Dvě přednášký z IG na ČVUT
  Studentská konference GISáček

Zeměměřič 03-06
  Projekt CareerMarket na Přírodovědecké fakultě UK
  Osobnosti našeho oboru
  GEODÉZIA A BANSKÉ MERAČSTVO 2006
  G++ aneb vítání prváků G+K z ČVUT již 28. března
  Test znalostí z Webu Zeměměřiče

Zeměměřič 01a02-06
  Soutěž o cenu Českého svazu
  Výběrové řízení na funkci vedoucího katedry aplikované kartografie a geoinformatiky
  Maturitní ples SPŠZ

Zeměměřič 12-05

Zeměměřič 11-05
  GEOPÁRTY 2005
  Úžasný Atlas Maior of 1665 k dostání i v ČR
  Studenti všem připomenou 17. listopadu oběti totality

Zeměměřič 10-05
  Listujeme ve školním atlase Geografija Belarusi

Zeměměřič 08a09-05

Zeměměřič 06a07-05

Zeměměřič 05-05
  FÓRUM MLADÝCH GEOINFORMATIKOV
  Výběrové řízení na místo odborného asistenta/asistenta se zaměřením na geoinformatiku
  Bakalářský den v Olomouci
  Obhajoby diplomových prací na Univerzitě Karlově
  Eurorebus - vědomostní soutěž?

Zeměměřič 04-05
  Odborná konference doktorského studia na FAST VUT v Brně
  Prohlášení studentů vysokých škol k současné situaci ve vládě

Zeměměřič 03-05
  K problematice legislativní výchovy inženýrských geodetů

Zeměměřič 01a02-05

Zeměměřič 12-04
  BRDY 2004
  Zemřel Ing. Emanuel Kolenatý, Csc.

Zeměměřič 11-04
  Pozvánka na odborný seminář
  Studentské prohlášení připomíná smysl událostí před 15 roky
  Prezident společnosti ESRI Jack Dangermond navštíví Prahu
  GEOPÁRTY 2004, 27.ročník studentské akce
  Výstava Mapy z počítače 2004

Zeměměřič 10-04
  Interoperabilitou k mobilitě
  Diplomantům katedry speciální geodézie ČVUT v Praze
  Volejbalový turnaj pro geodety
  Pracovní pozice se zaměřením na DPZ a GIS

Zeměměřič 08a09-04

Zeměměřič 06a07-04

Zeměměřič 05-04
  Prezentační dny geodetické techniky
  Mezinárodní geografická konference
  V geodézii jsou nejmenší platy a nejkrásnější děvčata
  Vyhodnocení soutěže Mapa roku 2003
  Kdo je kdo v oboru G+K

Zeměměřič 04-04
  GISáček
  Informační systémy pro zemědělství, lesnictví a rozvoj venkova - nově rozšířená EU
  Čteme v estonském školním atlase světa
  Vzniká nový atlas Estonska, byť zatím jenom školní
  Geodetické a kartografické základy II. vojenského mapování a stabilního katastru
  Uzávěrka GISOHÁR je 15. dubna
  Některé problémy spolehlivosti určování polohy GPS
  Pražští geodeti křtili ve Futuru.
  GISáček v on-line přenosu

Zeměměřič 03-04
  GISOHÁR - soutěže o nejlepší mapovou prezentaci
  1. studentská GIS konference

Zeměměřič 01a02-04

Zeměměřič 12-03
  Výstava Mapy z počítače v Praze
  Časopis Zeměměřič na stáncích

Zeměměřič 11-03
  Geoinformační terminologie pro geodety a kartografy

Zeměměřič 10-03
  Jak vytvořit katastrální mapu snadno a rychle ... a digitálně
  INTERGEO – Největší geodetický veletrh na světě

Zeměměřič 08a09-03

Zeměměřič 06a07-03

Zeměměřič 05-03
  Digitální planeta Země na obzoru
  Volba budoucnosti - GIS nebo geodezie
  Studium geodezie netradičně
  Studijní obory k problematice GIS na vysokých školách v ČR
  Kedy sa geodeti budú mať o niečo lepšie?
  HUSOVKA v novém lesku
  Geodeti do světa
  Jak proběhlo tradiční G++ tentokrát?
  Zeměměřictví nebo geomatické inženýrství?

Zeměměřič 04-03
  Brněnský seminář Zpracování měření GPS
  Slavnostní otevření Kladivovy observatoře

Zeměměřič 03-03

Zeměměřič 01a02-03

Zeměměřič 12-02

Zeměměřič 11-02

Zeměměřič 10-02

Zeměměřič 8+9-02
  Vyučující odborných předmětů pro studijní obor
g e o d é z i e.

Zeměměřič 6+7-02
  Ohlédnutí za SMO-5, aneb exkurze jak má být

Zeměměřič 5-02

Zeměměřič 4-02

Zeměměřič 3-02

Zeměměřič 1+2-02

Zeměměřič 12-01
  Seminář k 100letému výročí profesora Emila Buchara
  Akademický projekt GaMa slouží a vychovává
  Chcete si projekt GaMa sami vyzkoušet?
  Uživatelé KOKEŠe

Zeměměřič 11-01
  

Zeměměřič 10-01
  

Zeměměřič 8+9-01
  50. výročí založení SPŠ zeměměřické

Zeměměřič 6+7-01
  Pražské zeměměřické průmyslovce k padesátce

Zeměměřič 5-01

Zeměměřič 4-01
  Vybudování moderního vzdělávacího pracoviště Geodezie a kartografie na Ústavu geodezie FAST VUT v Brně
  almanach

Zeměměřič 3-01

Zeměměřič 1+2-01

Zeměměřič 12-00

Zeměměřič 11-00
  Geodetická základna Západočeské univerzity v Plzni

Zeměměřič 10-00

Zeměměřič 8+9-00

Zeměměřič 6+7-00

Zeměměřič 5-00

Zeměměřič 4-00
  Otevřené dveře na SPŠZ
23. 11. 1999 na SPZŠ Pod Táborem 300

Zeměměřič 1+2-2000
  Zemřeli ing. Josef Šulda a Doc. ing. Jaromír Tlustý

Zeměměřič 12-99
  XI. mezinárodní vědecká konference v Brně
... při příležitosti 100. výročí založení

Zeměměřič 8+9-99
  Diplomové práce G+K ČVUT na WWW
Ukázky diplomových prací na internetu

Zeměměřič 5+6-98 Opustili nás dva významní odborníci
   Doc. Ing. Otakar Vosika, CSc.
   Ing. Jaroslav Průša

    Konkurz na obsazení míst na katedře kartografie a geoinformatiky
Děkan Přírodovědecké fakulty UK vypisuje konkurz na obsazení několika pracovních míst.
    Kostelec nad Černými lesy se cvičně přeměřuje
Od roku 1990 probíhá každým rokem v okolí Kostelce nad Černými lesy geodetická čtrnáctidenní praxe budoucích lesních inženýrů z České zemědělské univerzity z Prahy 6-Suchdola.
   XI. International Geodetic Students Meeting
Dvě studentky postgraduálního studia z VUT FAST v Brně se za sponzorského přispění několika českých firem zúčastnily mezinárodního setkání studentů geodezie ve španělském Madridu.
    Obor ve filatelii, díl 2. – Školství
Druhý díl ze zajímavého cyklu o našem oboru na známkách.

Zeměměřič 3+4-98
    Obor ve filatelii, díl 1. – Definice zeměměřictví
První díl cyklu o našem oboru na známkách.

Zeměměřič 1-2-98
    Aalborgský experiment
Univerzitní vzdělávání zeměměřičů a rezortní situace v Dánsku.
    Vzpomínka na Ing. M. Ingedulda, CSc.
Vzpomínky na vzácného člověka, významného odborníka a pedagoga.

Zeměměřič 4/97
    Výuka oboru geomatika na ZČU v Plzni

Zeměměřič 10/96
    Každý třetí