[Web Zeměměřič]
[ČSGK]

  Program činnosti ČSGK na rok 2002

 1. Odborné akce
  1. Seminář "Pozemkové úpravy" - Třebíč, 21. března - garant Kolman a Spolek zeměměřičů Brno
  2. Seminář "Tvorba a údržba digitálních katastrálních map" - Brno, 11. dubna - garant Vaingát (hlavní přednášející Vjačka)
  3. Seminář "Aktuální problémy inženýrské geodezie" - Brno, 24. dubnu - garant Vaingát a Odborná skupina inženýrské geodezie (témata přednášek: změny v legislativě a normách, novela zákona o zeměměřictví a prováděcí vyhlášky, budoucí novelizace stavebního zákona, budoucnost inženýrské geodezie, zeměměřictví a územně plánovací podklady a územně plánovací dokumentace)
  4. Seminář "Pozemkové úpravy" - Praha, duben až květen - garant Vaingát
  5. Seminář "Právní vztahy v KN" - Praha, 18. dubna - garant Vaingát (hlavní lektoři Fiala, Olivová)
  6. Účast na Kongresu FIG (referáty, národní zpráva, výstava) - Washington (USA), duben - garant komitét pro FIG
  7. Účast na 8. mezinárodních Polsko - Česko - Slovenských geodetických dnech "Geodezie a kartografie v GIS, Standardizace v geodezii a kartografii; záruky jakosti geodetických a kartografických děl - teorie a praxe ve státním a soukromém sektoru" - Polanica (Polsko), květen - garant Polák, Vaingát
  8. VIII. konference "Geodezie a kartografie v dopravě" - Ostrava, 18. až 20. září - garant přípravný výbor a tematická komise ČSGK a SZG
  9. Seminář "Právní vztahy v KN" - Třebíč, 24. října - garant Kolman a Spolek zeměměřičů Brno
  10. Mezinárodní geodetické informační dny - Brno, do 15. listopadu - garant Spolek zeměměřičů Brno, Rada ČSGK
 2. Publikační činnost
  1. Publikace "Zeměměřické výkony, ceny, specifikace, předpisy, normy" - leden - Polák
  2. Kalendárium osobností oboru - tisk z dat archivovaných ve VÚGTK zajistí Vaingát
  3. Periodické informace a články v Zeměměřičském věstníku v časopisu Zeměměřič - Vaingát a Redakční rada Zeměměřičského věstníku
  4. Publikace základních údajů o ČSGK, kontaktů na funkcionáře, organizačních informací, referátů, článků a názorů v rubrice Zeměměřičského věstníku vedené v dohodě s redakcí časopisu Zeměměřič na webové stránce časopisu Zeměměřič
 3. Ostatní aktivity
  1. Organizace a účast na zasedáních Stálého výboru předsedů odborných společností - garant Polák, Vaingát
  2. Podnět k založení Odborné skupiny vzdělávání - zatím přihlášeno k účasti 5 lidí (Radek Petr, Jiří Lechner, Josef Novák, Václav Čada, František Kuda), budou přizvány další doporučené osobnosti - garant Rada ČSGK
  3. Podpora vzniku Komory autorizovaných zeměměřických inženýrů - Polák v dohodě s představenstvem KGK a dalšími
  4. Řešení systému zkvalitnění členské základny - úkol Rady ČSGK
  5. Příprava 7. sjezdu ČSGK - úkol Rady ČSGK
Víte, že je již připraven k tisku "CENÍK" zeměměřických výkonů pro r. 2002 v novelizované formě? Předpoklad distribuce je konec ledna t.r. CENÍK bude také k dispozici na všech seminářích pořádaných ČSGK.Vydává: Český svaz geodetů a kartografů. * Neprodejné. * Neprošlo jazykovou úpravou. *
Redakce: Ing. J. Pospíšil, CSc. (předseda RR), Ing. L. Skládal, CSc., Ing. I. Hauf, Ing. J. Vaingát, Ing. J. Vojkovský. *
Za obsah článku odpovídají autoři. * TISK: časopis Zeměměřič. *

Nové příspěvky zasílejte na adresu vydavatele:
Novotného lávka 5,
116 68 Praha 1,
sekretariát tel. č.: 02/21 08 23 74 (i fax), * e-mail: geodeti@csvts.cz   * číslo účtu: 7049452-018/0800


    Z časopisu Zeměměřič č. 1+2/02         [Na úvodní stránku]