[Web Zeměměřič]
[ČSGK]

  POZVÁNKA NA AKCI
KN

ČSGK pořádá ve čtvrtek 18. dubna 2002 diskusní seminář KATASTR NEMOVITOSTÍ.

Místo konání: Praha 8 - Libeň, Zenklova 43 (budova Úřadu městské části Praha 8 - Bílý dům)

Dopravní spojení: Metro B - stanice PALMOVKA, dále tramvají jednu stanici směr Bulovka (všechny spoje)

Zahájení: od 9:00 hod. (prezence od 8:00 hod.) Cílem semináře je seznámit účastníky s nejnovějšími změnami v katastrálních předpisech, včetně právních a zvláště pak zodpovědět dotazy ke konkrétním problémům - zejména s informačním systémem ISKN

Lektoři: Doc. JUDr. J. Fiala, CSc. - Masarykova univerzita Brno, ing. K. Olivová - ČÚZK

Bližší informace je možno získat v sekretariátu ČSGK - kont. spojení: 02/210 82 374 (tel., fax i zázn.) - tajemník ing. J. Vaingát - a v zaslané pozvánce.

O pořádání případných dalších odborných akcí budete včas vyrozuměni.Vydává: Český svaz geodetů a kartografů. * Neprodejné. * Neprošlo jazykovou úpravou. *
Redakce: Ing. J. Pospíšil, CSc. (předseda RR), Ing. L. Skládal, CSc., Ing. I. Hauf, Ing. J. Vaingát, Ing. J. Vojkovský. *
Za obsah článku odpovídají autoři. * TISK: časopis Zeměměřič. *

Nové příspěvky zasílejte na adresu vydavatele:
Novotného lávka 5,
116 68 Praha 1,
sekretariát tel. č.: 02/21 08 23 74 (i fax), * e-mail: geodeti@csvts.cz   * číslo účtu: 7049452-018/0800


    Z časopisu Zeměměřič č. 1+2/02         [Na úvodní stránku]