[Web Zeměměřič]
[ČSGK]

  NEPŘEHLÉDNĚTE
Informace pro členy ČSGK
"ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY" pro rok 2002

Platby zůstávají stejné jako v předchozích letech - znovu tedy jen připomínáme:

Roční členský individuální příspěvek činí 120 Kč, odvod Svazu (týká se jen členů poboček) činí 60 Kč, u důchodců, žen na mateřské dovolené, vojáků v zákl. službě a studentů činí 30 Kč.

V členském příspěvku není obsažena částka 120 Kč na vydání a doručení cca 10 čísel "Zeměměřičského věstníku" ročně (kdo však odebírá časopis "ZEMĚMĚŘIČ" - ve kterém je již obsažen - tak si ho samozřejmě již nebude předplácet), nebo pokud o něj nebude mít zájem - tak si ho rovněž nebude předplácet a dále dobrovolný příspěvek na naše členství (rozuměj ČSGK) v Mezinárodní nevládní organizaci FIG (a náklady s tím spojené - zejména účast statutárních zástupců na vybraných mezinárodních zasedáních - kongresech apod.) - tato částka v případě kladného rozhodnutí činí nejméně 20 Kč.

Pozn.

  1. Je tedy na každém členu Svazu, aby se sám rozhodl, jakou částku je ochoten uhradit (mimo zákl. členský příspěvek) - pokud např. nemíní odebírat "ZV" resp. přispět na FIG.
  2. Složenka na úhradu člen. příspěvků je přiložena. Jako variabilní symbol uveďte prosím vaše rodné číslo (z důvodu identifikace plátce) - pokud zasíláte poštou, nejsme schopni zjistit plátce (v bankovním výpisu není uvedeno jméno). Příspěvky možno též uhradit bankovním převodem resp. proti potvrzení přímo v sekretariátu Svazu, další možností je i přímá platba při účasti na některé z námi pořádaných odborných akcí.
  3. Termín uhrazení členských příspěvků je 31. 3. 2002.

sekretariát SvazuVydává: Český svaz geodetů a kartografů. * Neprodejné. * Neprošlo jazykovou úpravou. *
Redakce: Ing. J. Pospíšil, CSc. (předseda RR), Ing. L. Skládal, CSc., Ing. I. Hauf, Ing. J. Vaingát, Ing. J. Vojkovský. *
Za obsah článku odpovídají autoři. * TISK: časopis Zeměměřič. *

Nové příspěvky zasílejte na adresu vydavatele:
Novotného lávka 5,
116 68 Praha 1,
sekretariát tel. č.: 02/21 08 23 74 (i fax), * e-mail: geodeti@csvts.cz   * číslo účtu: 7049452-018/0800


    Z časopisu Zeměměřič č. 1+2/02         [Na úvodní stránku]