[Web Zeměměřič]
[ČSGK]

  VIII. mezinárodní konference geodezie a kartografie v dopravě 2002

Ve dnech 18. 9. až 20. 9. 2002 uspořádají ČSGK a VŠB Technické univerzity v Ostravě VIII. mezinárodní konferenci geodézie a kartografie v dopravě. Konference se uskuteční v prostorách VŠB v Ostravě.

Program konference:

Organizaci konference zajišťuje přípravný výbor ve složení: organizační garant ing. Jiří Vaingát (sekretariát ČSGK), ing. Petr Polák (ČSGK), Doc. ing. Josef Novák, CSc. (VŠB Ostrava), ing. Jaromír Procházka, CSc. (ČVUT), Doc. ing. Pavel Hánek, CSc. (ČVUT).

Odborný program konference připravuje tematická komise ve složení: odborný garant ing. Pavel Loskot (ČD), ing. Vladimír Caithaml (ČSL), ing. Václav Čech (ČVUT), ing. Vladimír Hynek (ČSL), ing. Václav Chlístovský (ČD), ing. Petr Mahdal (ČD), ing. Ladislav Mlček (ŘSD), ing. Jiří Křípač (ŘSD), ing. Karel Sukup, CSc. (GEODIS Brno) - za českou stranu,

Ing. Štefan Lukáč (SZG, STU), Prof. ing. Vlastimil Staněk, PhD. (STU), Doc. ing. Alojz Kopáčik, PhD. (STU), Prof. ing. Ladislav Bitterer, PhD. (ŽU), Doc. ing. Jaroslav Šíma, CSc. (ŽU) - za slovenskou stranu.

Levné ubytování se pro účastníky konference připravuje přednostně ve vysokoškolských kolejích.

Vložné zahrnující sborník a stravování (bez ubytování) se předpokládá ve výši max. 2 200 Kč.

Organizátoři si dovolují požádat potenciální vystavovatele o sdělení, v jakém rozsahu výstavní plochy nebo panelů se chtějí na konferenci prezentovat (kontakt: sekretariát ČSGK, Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1, tel/fax: 02/210 82 374). Bližší údaje o technických a finančních podmínkách sdělí nebo zveřejní přípravný výbor konference nejpozději do května 2002.

Tematické komisi se podařilo shromáždit na svém prvním zasedání přibližně 35 referátů, vyzývá však zájemce, kteří jsou ochotni přispět do programu zvlášť zajímavým příspěvkem na daná témata, aby zaslali anotaci svého referátu nejpozději do 15. března na adresu odborného garanta konference ing. Pavla Loskota (České dráhy, s.o., generální ředitelství, Divize dopravní cesty o.z. - odbor investiční, nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1, fax 02/2422 4414, e-mail: loskot@gr.pha.cdrail.cz).Vydává: Český svaz geodetů a kartografů. * Neprodejné. * Neprošlo jazykovou úpravou. *
Redakce: Ing. J. Pospíšil, CSc. (předseda RR), Ing. L. Skládal, CSc., Ing. I. Hauf, Ing. J. Vaingát, Ing. J. Vojkovský. *
Za obsah článku odpovídají autoři. * TISK: časopis Zeměměřič. *

Nové příspěvky zasílejte na adresu vydavatele:
Novotného lávka 5,
116 68 Praha 1,
sekretariát tel. č.: 02/21 08 23 74 (i fax), * e-mail: geodeti@csvts.cz   * číslo účtu: 7049452-018/0800


    Z časopisu Zeměměřič č. 3/02         [Na úvodní stránku]