[Web Zeměměřič]
[ČSGK]

  Životní výročí v roce 2002

Vážení čtenáři, v letošním roce dovrší celá řada pedagogů ČVUT v Praze, fakulty stavební, oboru geodezie a kartografie významná životní výročí. Dovolte jejich krátké připomenutí.

80 let

Ing. Stanislav HOLUB, CSc. - narozen 16. 5. 1922. Působil jako odborný asistent na katedře vyšší geodezie.

70 let

Doc. ing. Vladimír RADOUCH, CSc. - narozen 18. 2. 1932. Docentem pro obor geodezie od r. 1990. Působí na katedře vyšší geodezie.
Doc. ing. Miroslav MIKŠOVSKÝ, CSc. - narozen 3. 6. 1932. Docentem pro obor geodezie a kartografie od r. 1993. Působí na katedře mapování a kartografie.

65 let

Ing. Václav ČECH - narozen 2. 12. 1937. Působí jako odborný asistent na katedře speciální geodezie. Člen ČSGK.
Ing. Renata JURÁŠKOVÁ - narozena 28. 12. 1937. Působila jako odborná asistentka na katedře mapování a kartografie.

55 let

Ing. Jan RATIBORSKÝ, CSc. - narozen 7. 9. 1947. Působí jako odborný asistent na katedře geodezie a pozemkových úprav. Člen ČSGK.
Doc. ing. Radim BLAŽEK, CSc. - narozen 9. 10. 1947. Docentem pro obor geodezie a kartografie od r. 1989. Působí jako vedoucí katedry geodezie a pozemkových úprav. Člen ČSGK.
Ing. Milan HUML, CSc. - narozen 18. 11. 1947. Působí jako vedoucí katedry mapování a kartografie. Člen ČSGK.

Podrobnější informace o oslavencích z řad členů ČSGK přineseme v dalších číslech Zeměměřičského věstníku.

(J.P.)Vydává: Český svaz geodetů a kartografů. * Neprodejné. * Neprošlo jazykovou úpravou. *
Redakce: Ing. J. Pospíšil, CSc. (předseda RR), Ing. L. Skládal, CSc., Ing. I. Hauf, Ing. J. Vaingát, Ing. J. Vojkovský. *
Za obsah článku odpovídají autoři. * TISK: časopis Zeměměřič. *

Nové příspěvky zasílejte na adresu vydavatele:
Novotného lávka 5,
116 68 Praha 1,
sekretariát tel. č.: 02/21 08 23 74 (i fax), * e-mail: geodeti@csvts.cz   * číslo účtu: 7049452-018/0800


    Z časopisu Zeměměřič č. 3/02         [Na úvodní stránku]