[Web Zeměměřič]
[ČSGK]

  Smutná zpráva

V tichosti a zcela stranou všeho dění, dne 4. února (datum se nepodařilo těsně před uzávěrkou časopisu ověřit), nám ve věku 93 let odešel do seniorského geodetického nebe známý pražský geodet ing. Karel Spížek. Svůj život žil, jak sám říkal, nadvakrát. Ten první život uznávaného prvorepublikového geodeta málem přerušilo bombardování Prahy v květnu 1945, kdy byl zavalen troskami zříceného domu. Po vyproštění a úspěšné operaci prožil svůj druhý život. Život všemi kolegy a kamarády oblíbeného pracovitého a laskavého odborníka (do roku 1983 v mnoha funkcích pražské Geodézie a jejich právních předchůdců), znalce lidí i přírody a vášnivého posluchače klasické hudby.

Snad si v tom nebi ještě dobře popovídá s mnohými kamarády - za všechny bych jmenoval ing. Františka Čálka nebo ing. Jana Zámečníka - nejen o muzice, o krásách východních nebo jižních Čech, ale i o tom, jak my ostatní pracujeme dobře nebo méně dobře pro čest a slávu našeho oboru a naší země. Čest jeho památce.

Ing. Petr PolákVydává: Český svaz geodetů a kartografů. * Neprodejné. * Neprošlo jazykovou úpravou. *
Redakce: Ing. J. Pospíšil, CSc. (předseda RR), Ing. L. Skládal, CSc., Ing. I. Hauf, Ing. J. Vaingát, Ing. J. Vojkovský. *
Za obsah článku odpovídají autoři. * TISK: časopis Zeměměřič. *

Nové příspěvky zasílejte na adresu vydavatele:
Novotného lávka 5,
116 68 Praha 1,
sekretariát tel. č.: 02/21 08 23 74 (i fax), * e-mail: geodeti@csvts.cz   * číslo účtu: 7049452-018/0800


    Z časopisu Zeměměřič č. 3/02         [Na úvodní stránku]