[Web Zeměměřič]
[ČSGK]

  Nabídka publikace

Ve dnech 18. - 20. září 2002 se konala v Ostravě již VIII. Mezinárodní konference "GEODEZIE A KARTOGRAFIE V DOPRAVĚ". Ke konferenci byl vydán i rozsáhlý sborník přednášek - autorů z České republiky, Slovenska a Polska.

Vzhledem k tomu, že několik sborníků ještě zbylo, nabízí jej Český svaz geodetů a kartografů k dodatečnému prodeji za částku 200 Kč (značně nižší, než byly skutečné náklady na 1 výtisk).

Obsah sborníku se skládá z několika bloků:

Kdo z čtenářů našeho "Zeměměřičského věstníku" projeví zájem o tuto prezentaci výsledků teoretické i praktické činnosti, může tak učinit osobně, resp. objednáním pro zaslání poštou na níže uvedených adresách:

sekretariát ČSGKVydává: Český svaz geodetů a kartografů. * Neprodejné. * Neprošlo jazykovou úpravou. *
Redakce: Ing. J. Pospíšil, CSc. (předseda RR), Ing. L. Skládal, CSc., Ing. I. Hauf, Ing. J. Vaingát, Ing. J. Vojkovský. *
Za obsah článku odpovídají autoři. * TISK: časopis Zeměměřič. *

Nové příspěvky zasílejte na adresu vydavatele:
Novotného lávka 5,
116 68 Praha 1,
sekretariát tel. č.: 221 082 374 (i fax), * e-mail: geodeti@csvts.cz   * číslo účtu: 7049452-018/0800


    Z časopisu Zeměměřič č. 11/02         [Na úvodní stránku]