[Web Zeměměřič]
[ČSGK]

 Pozvánka a program FIG Working Week Prague 2000
VI. mezinárodní Česko-slovensko-polské geodetické dny

Pozvánka na program

            Český svaz geodetů a kartografů, Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov a Stowarzyszenie Geodetów Polskich Vás zvou na VI. mezinárodní Česko-slovensko-polské geodetické dny.
Záštitu nad tímto tradičním setkáním geodetů středoevropského regionu převzal předseda Českého úřadu zeměměřického a katastrálního Ing. Jiří
Šíma, CSc.
            Místem konání bude nová budova pražských orgánů zeměměřictví a katastru, Pod sídlištěm 9, v Praze 8.

Organizátoři připravili tento program:

Středa 24. 5. 2000
10:00 – 14:00    příjezd a ubytování účastníků
12:00 – 15:00    registrace
15:00 – 17:00    úvodní vystoupení zástupců organizátorů a představitelů resortů geodezie, kartografie a katastru
17:00 – 18:00    přestávka s občerstvením
18:00 – 22:00    vyjížďka a procházka večerní Prahou

Čtvrtek 25. 5. 2000
09:30 – 12:00    odborný program – 3 referáty na téma “Historie, současnost a budoucnost zeměměřictví v ČR, na Slovensku a v Polsku, podíl zeměměřičů těchto zemí na aktivitách FIG“ a 3 referáty na téma “státní a účelové geodetické sítě“
12:00 – 13:00    oběd
13:00 – 15:00    exkurze v budově (výstava, návštěva centrální databáze geodetických základů a katastru, ústřední archiv...)
15:00 – 19:00    volný program k návštěvě Prahy a výstav v Národním domě Vinohrady, v Národním technickém muzeu, případně v Muzeu
    hlavního města Prahy (Langweilův model Prahy)
19:00 – 24:00    společenský večer v restauraci Na Vlachovce (přípitek, večeře, dechová hudba, tanec)

Pátek 26. 5. 2000
09:30 – 12:00    odborný program – 3 referáty na téma “Digitální mapová díla, územní informační systémy státní správy“
12:00 – 13:00    oběd
13:00 – 14:00    závěrečná vystoupení organizátorů, rozloučení a odjezd domů
Veškerá jednání budou vedena v češtině, slovenštině a polštině – tradičně bez tlumočení.

            Ubytování je zajištěno v dvouhvězdičkovém hotelu Luna přibližně 2 km od místa konání ve dvoulůžkových pokojích se společným sociálním zařízením vždy pro dva pokoje. Doprava z hotelu před budovu je možná přímo autobusem 177, nebo několik minut od hotelu pěšky a tři stanice tramvají ulicí Střelničnou.
            V registračních poplatcích 85 USD jsou s výjimkou cestovních výdajů obsaženy veškeré výdaje spojené s odborným a společenským programem, dále sborník referátů, ubytování se snídaní v hotelu, stravování a občerstvení.

            Veškeré informace o FWW 2000 jsou uvedeny v předchozím čísle Zeměměřičského věstníku uveřejněném v časopisu Zeměměřič č. 12/99. Informace jsou dostupné takto:
            – sekretariát ČSGK na pražském telefonním čísle 02/210 82 374 nebo na e-mail: geodeti@csvts.cz
            – sekretariát agentury GUARANT Ltd. na pražských telefonních číslech 02/24 21 06 50, 02/84 00 14 44 a na e-mail: vojtekova@guarant.cz
            – http://www.fig2000.cz/ (je zde uveden tiskopis pro přihlášku a platbu registračních poplatků)

            Konečný termín pro doručení přihlášek a zaplacení registračního poplatku je 20. duben 2000.

Ing. Petr Polák, předseda ČSGK

Zeměměřičský věstník, ročník IX (XXXVI)   Praha 4. 2. 2000  číslo 1+2/00Vydává: Český svaz geodetů a kartografů. * Neprodejné. * Neprošlo jazykovou úpravou. *
Redakce: Ing. J. Pospíšil, CSc. (předseda RR), Ing. L. Skládal, CSc., Ing. I. Hauf, Ing. J. Vaingát, Ing. J. Vojkovský. *
Za obsah článku odpovídají autoři. * TISK: časopis Zeměměřič. *

Nové příspěvky zasílejte na adresu vydavatele:
Novotného lávka 5,
116 68 Praha 1,
sekretariát tel. č.: 02/21 08 23 74 (i fax), * e-mail: geodeti@csvts.cz   * číslo účtu: 7049452-018/0800


    Z časopisu Zeměměřič č. 1+2/00         [Na úvodní stránku]