[Web Zeměměřič]
[ČSGK]

 FIG Working Week Prague 2000
G E O M A T I C A    2 0 0 0

Pozvánka pro vystavovatele

            Ve dnech 22. – 26. 5. 2000 se v historických prostorách Národního domu na Vinohradech na náměstí Míru v Praze 2 uskuteční tradiční specializovaná výstava geodezie, geoinformatiky a souvisejících oborů. Od sběru dat přes jejich zpracování až po finální výstupy. Od pomůcek pro geodety v terénu přes informační technologie až po informační systémy. Výstava GEOMATICA 2000 bude součástí programu FIG Working Week Prague 2000. Na zasedání Valného shromáždění FIG a jeho komisí, na doprovodné konferenci “Quo vadis geodezie 21. století“ a dalších částech programu FWW 2000 se sejdou představitelé zeměměřických společností z celého světa. V rámci FWW 2000 se uskuteční i setkání geodetické reprezentace středoevropského regionu, a to při příležitosti VI. mezinárodních Česko–slovensko–polských geodetických dnů, které se pořádají každoročně v některém z uvedených států.
            Výstavní prostory Majakovského a Společenského sálu sousedí bezprostředně s Raisovým sálem, kde se uskuteční většina jednání FIG a doprovodná konference.
            Jak je patrné, účast na výstavě není pro vystavovatele jen neopakovatelnou prestižní záležitostí a příležitostí k prezentaci a nabídce svých produktů a služeb, ale i mimořádnou možností k setkáním a jednáním, která mohou znamenat úspěch a rozvoj vaší společnosti.
            Veškeré podrobnosti týkající se účasti na výstavě lze získat z materiálů uvedených na www.fig2000.cz. Najdete zde obchodní podmínky účasti, formulář přihlášky či objednávky služeb i půdorysné řešení expozice. Jsou zde uvedeny i potřebné formuláře, které po vyplnění je možno odeslat pořadateli. S ohledem na velký zájem zejména zahraničních společností a omezené výstavní plochy doporučujeme odeslat přihlášku co nejdříve.
Z časových a prostorových možností objektu (zejména návoz a manipulace s materiálem), nelze použít vlastní stavby výstavních stánků jednotlivými vystavovateli. Proto byla plocha rozdělena do konečného výstavního rastru se základní stavbou stánku. Tento rastr však neomezuje vystavovatele v možnosti objednat jednotlivé sousedící plochy a spojovat je ve větší expozici. Při objednávce plochy v patrové stavbě je nutné objednat i plochu přízemí obsahující schodiště.
            Zvlášť bychom chtěli upozornit na termín uzávěrky pro příjem plošné inzerce. Ten je shodný s termínem uzávěrky přihlášek (29. 2. 2000). S ohledem na předpokládaný rozsah a způsob zpracování nemůžeme garantovat zapracování materiálů dodaných po tomto termínu.

KONTAKT:
RE-GEO s.r.o., Pernerova 48, 186 02 Praha 8
tel: 02/23 27 900, tel./fax: 02/23 23 462
mobil: 0603 260 123,
e-mail: regeo@iol.cz http://www.fig2000.cz
JUDr. Aleš Ohrablo, ředitel RE-GEO, s.r.o

Zeměměřičský věstník, ročník IX (XXXVI)   Praha 4. 2. 2000  číslo 1+2/00Vydává: Český svaz geodetů a kartografů. * Neprodejné. * Neprošlo jazykovou úpravou. *
Redakce: Ing. J. Pospíšil, CSc. (předseda RR), Ing. L. Skládal, CSc., Ing. I. Hauf, Ing. J. Vaingát, Ing. J. Vojkovský. *
Za obsah článku odpovídají autoři. * TISK: časopis Zeměměřič. *

Nové příspěvky zasílejte na adresu vydavatele:
Novotného lávka 5,
116 68 Praha 1,
sekretariát tel. č.: 02/21 08 23 74 (i fax), * e-mail: geodeti@csvts.cz   * číslo účtu: 7049452-018/0800


    Z časopisu Zeměměřič č. 1+2/00         [Na úvodní stránku]