[Web Zeměměřič]
[ČSGK]

 Informace pro členy ČSGK - NEPŘEHLÉDNĚTE!!!

 

"ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY" pro rok 2001

            Platby zůstávají stejné jako v předchozích letech

            - znovu tedy jen připomínáme:

            Roční členský individuální příspěvek činí 120 Kč, odvod Svazu (týká se jen členů poboček) činí 60 Kč, u důchodců, žen na mateřské dovolené, vojáků v zákl. službě a studentů činí 30 Kč.

            V členském příspěvku není obsažena částka 120 Kč na vydání a doručení cca 10 čísel "Zeměměřičského věstníku" ročně (ten si samozřejmě nebudou předplácet ti, kdo o něj nemají zájem nebo ti, kdo odebírají časopis "ZEMĚMĚŘIČ" - ve kterém je již obsažen) a dále dobrovolný příspěvek na naše členství (rozuměj ČSGK) v Mezinárodní nevládní organizaci FIG (a náklady s tím spojené - zejména účast statutárních zástupců na vybraných mezinárodních zasedáních).

Pozn.:
            1) Je tedy na každém členu Svazu, aby se sám rozhodl, jakou částku je ochoten uhradit (mimo zákl. členský příspěvek) - pokud např. nemíní odebírat "ZV" resp. přispět na FIG.
            2) Složenka na úhradu člen. příspěvků je přiložena. Jako variabilní symbol uveďte prosím Vaše rodné číslo (z důvodu identifikace plátce) - pokud zasíláte poštou, nejsme schopni zjistit plátce (v bankovním výpisu není jméno). Příspěvky možno též uhradit bankovním převodem, resp. proti potvrzení přímo v sekretariátu Svazu, další možností je i přímá platba při účasti na některé z námi pořádaných odborných akcích.
            3) Termín uhrazení členských příspěvků je 31. 3. 2001.

sekretariát SvazuVydává: Český svaz geodetů a kartografů. * Neprodejné. * Neprošlo jazykovou úpravou. *
Redakce: Ing. J. Pospíšil, CSc. (předseda RR), Ing. L. Skládal, CSc., Ing. I. Hauf, Ing. J. Vaingát, Ing. J. Vojkovský. *
Za obsah článku odpovídají autoři. * TISK: časopis Zeměměřič. *

Nové příspěvky zasílejte na adresu vydavatele:
Novotného lávka 5,
116 68 Praha 1,
sekretariát tel. č.: 02/21 08 23 74 (i fax), * e-mail: geodeti@csvts.cz   * číslo účtu: 7049452-018/0800


    Z časopisu Zeměměřič č. 1+2/01         [Na úvodní stránku]