[Web Zeměměřič]
[ČSGK]

 Pozvánka na akce

 

Odborné akce plánované v r. 2001, připravované Českým svazem geodetů a kartografů (zatím známé - pro I. pololetí)

seminář - DIGITÁLNÍ KATASTRÁLNÍ MAPY - 15. února 2001 (čtvrtek), Praha (budova ČSVTS), pořadatel: ČSGK

seminář - NOVELA KATASTRÁLNÍHO ZÁKONA A PROVÁDĚCÍ VYHLÁŠKY A JEJICH VLIV NA GEOMETRICKÉ PLÁNY - 26. února 2001 (pondělí), Praha (budova Obv. úřadu Pha 8), pořadatel: ČSGK

seminář - PRÁVNÍ VZTAHY V KATASTRU NEMOVITOSTÍ - 3. dubna 2001 (úterý), Praha (budova Obv. úřadu Pha 8), pořadatel: ČSGK

seminář - AKTUÁLNÍ PROBLÉMY INŽENÝRSKÉ GEODEZIE 2001 (Doprovodný program 6. Stavebního veletrhu v Brně) - duben (v týdnu 24. - 27. 4. 2001), Brno (Výstaviště), pořadatel: ČSGK

Pozn.: termín bude upřesněn

O pořádání případných dalších odborných akcí budete včas vyrozuměni.Vydává: Český svaz geodetů a kartografů. * Neprodejné. * Neprošlo jazykovou úpravou. *
Redakce: Ing. J. Pospíšil, CSc. (předseda RR), Ing. L. Skládal, CSc., Ing. I. Hauf, Ing. J. Vaingát, Ing. J. Vojkovský. *
Za obsah článku odpovídají autoři. * TISK: časopis Zeměměřič. *

Nové příspěvky zasílejte na adresu vydavatele:
Novotného lávka 5,
116 68 Praha 1,
sekretariát tel. č.: 02/21 08 23 74 (i fax), * e-mail: geodeti@csvts.cz   * číslo účtu: 7049452-018/0800


    Z časopisu Zeměměřič č. 1+2/01         [Na úvodní stránku]