[Web Zeměměřič]
[ČSGK]

  OZNÁMENÍ

Český svaz geodetů a kartografů si dovoluje touto cestou oznámit, že po dlouhé těžké nemoci zemřel dne 15. září t.r. ing. Jaroslav HLUBUČEK, velmi známý pražský geodet - dlouholetý pracovník GEODÉZIE Praha, Geodetické a kartografické správy pro hl. m. Prahu a středočeský kraj a na sklonku své pracovní kariéry i soukromý podnikatel ve sféře pořádání odborných akcí (konference, semináře, školení apod.) - jinak i dlouholetý funkcionář Českého svazu geodetů a kartografů.

            Čest jeho památce.

Sekretariát ČSGK

P.S.: O jeho celoživotních aktivitách bude geodetická veřejnost informována podrobněji v příštím vydání našeho Zeměměřického věstníku.Vydává: Český svaz geodetů a kartografů. * Neprodejné. * Neprošlo jazykovou úpravou. *
Redakce: Ing. J. Pospíšil, CSc. (předseda RR), Ing. L. Skládal, CSc., Ing. I. Hauf, Ing. J. Vaingát, Ing. J. Vojkovský. *
Za obsah článku odpovídají autoři. * TISK: časopis Zeměměřič. *

Nové příspěvky zasílejte na adresu vydavatele:
Novotného lávka 5,
116 68 Praha 1,
sekretariát tel. č.: 02/21 08 23 74 (i fax), * e-mail: geodeti@csvts.cz   * číslo účtu: 7049452-018/0800


    Z časopisu Zeměměřič č. 10/01         [Na úvodní stránku]