[Web Zeměměřič]
[ČSGK]

  Ing. Jaroslav Kmínek - 90 let

Dne 17. srpna 1911 se ve Smiřicích (východní Čechy) narodil ing. Jaroslav Kmínek.

            V letech 1929 - 33 vystudoval na Vysokém učení technickém v Brně zeměměřické inženýrství. Do praxe nastoupil až po vykonání presenční služby v r. 1933 při stavbách vojenských opevnění. V r. 1939 nastoupil do civilní státní služby, kde vykonával různé druhy zeměměřických prací. Aktivní pracovní činnost ukončil v r. 1991.

            Do dalších let mu přejeme pevné zdraví a duševní pohodu.

RR ZV


Vydává: Český svaz geodetů a kartografů. * Neprodejné. * Neprošlo jazykovou úpravou. *
Redakce: Ing. J. Pospíšil, CSc. (předseda RR), Ing. L. Skládal, CSc., Ing. I. Hauf, Ing. J. Vaingát, Ing. J. Vojkovský. *
Za obsah článku odpovídají autoři. * TISK: časopis Zeměměřič. *

Nové příspěvky zasílejte na adresu vydavatele:
Novotného lávka 5,
116 68 Praha 1,
sekretariát tel. č.: 02/21 08 23 74 (i fax), * e-mail: geodeti@csvts.cz   * číslo účtu: 7049452-018/0800


    Z časopisu Zeměměřič č. 10/01         [Na úvodní stránku]