[Web Zeměměřič]

 Oznámení


            U příležitosti 100. výročí založení České vysoké školy technické v Brně a zahájení výuky v odboru stavebního inženýrství pořádá fakulta stavební Vysokého učení technického v Brně XI. mezinárodní vědeckou konferenci.
            Konference se uskuteční ve dnech 18. – 20. října 1999 a její jednání budou probíhat v odborných sekcích.

Sekce č.   4 – Geodézie a kartografie – má dvě části:
                4.1 Geodetická problematika,
                4.2 Výuka geodézie na vysokých školách.

Na vědeckou konferenci naváže konference doktorandů, opět rozdělená do odborných sekcí.
Místem jednání je Fakulta stavební VUT v Brně, Veveří 95.
Garantem sekce Geodézie a kartografie je doc. Ing. Josef Vitásek, CSc., tajemnicí sekce je Ing. Helena Ryšková.

Ústav geodézie FAST VUT v Brně,
tel. 05/7261 223, 7261 201,

E-mail: gdmah@fce.vutbr.cz

Zeměměřičský věstník, ročník VIII (XXXV)  Praha 1.10. 1999  číslo 10/99


    Z časopisu Zeměměřič č. 10/99         [Na úvodní stránku]