[Web Zeměměřič]

 Výzva


            AGENTURA OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY ČR oznamuje vybraným vědeckotechnickým společnostem, že připravuje ediční řadu "Chráněná území ČR", která v sérii 15 publikací podrobně představí všechna CHÚ naší země.
            Současně vyjde pro každý okres separát, zachycující stav ochrany přírody na jeho území. Tento evropsky a pravděpodobně i světově ojedinělý projekt se uskuteční v letech 1999 – 2001.
            Vzhledem k množství dokumentárního materiálu, který je potřeba doplnit, jsme žádáni o sdělení naší členské základně a zájmu o spolupráci, zejména pokud někteří z členů mají k dispozici kvalitní fotografie přírodních a vlastivědných zajímavostí, objektů, krajin z chráněných území libovolné kategorie nebo pokud jsou schopni a ochotni takové fotografie zajistit.
            Od zájemců o spolupráci uvítají 5 – 10 fotografií na ukázku (vráceny budou během cca dvou týdnů od obdržení a další spolupráce bude dohodnuta bilaterárně.)
            Přivítají také doplnění našich informací o geologických, georeliéfových, botanických a zoologických zajímavostech ve zvláště chráněných územích.

Za AOPaK ČR: Mgr. P. Mackovčin, vedoucí edice
detašované pracoviště 657 20 Brno,
Lidická 25/27,
Tel.: 05/4132 1124, Fax: 05/4124 6001,
E-mail: aopkcrbm@sky.cz


Zeměměřičský věstník, ročník VIII (XXXV)  Praha 1.10. 1999  číslo 10/99


    Z časopisu Zeměměřič č. 10/99         [Na úvodní stránku]