[Web Zeměměřič]

 Předběžný program FIG Working Week Prague 2000

V Zeměměřičském věstníku uveřejněném v čísle 4/99 Zeměměřiče se čtenáři mohli seznámit s FIG Working Week Prague 2000. Navazuji na zmíněný článek touto podrobnější informací o předběžném programu FWW Prague 2000 předtím, než bude ještě v tomto roce rozšířena česká verze oficiální pozvánky. Verze v angličtině - oficiálním jazyce Mezinárodní zeměměřické federace FIG - byla již rozeslána všem více než 70 členským společnostem celého světa. Program by se neměl zásadně změnit, je však zatím “předběžný” proto, že nelze vyloučit některé programové a časové změny vyplývající z doporučení prezidenta a sekretariátu FIG, z počtu a skladby přihlášených účastníků a z okolností závislých nikoliv jen na organizátorech. Konečný podrobný program obdrží přihlášení účastníci přibližně v březnu až dubnu 2000a bude přístupný i na Internetu.

Časový harmonogram jednotlivých částí bohatého programu FWW je zatím tento:

Neděle 21.5.2000

Pondělí 22.5.2000

Úterý 23.5.2000

Středa 24.5.2000

Čtvrtek 25.5.2000

Pondělí 22.5. až pátek 26.5.2000

Tematická náplň konference “Quo Vadis Surveying 21.Century” je po jednáních FWW 1999 v Sun City v Jihoafrické republice následující:

Sekce 1: Kooperace mezinárodních subjektů a organizací

Sekce 2: Technologie budoucnosti

Sekce 3: Budoucí úlohy katastru nemovitostí a pozemkové správy

Sekce 4: Technické standardy a kvalita

Sekce 5: Informační systémy a informační technologie

Sekce 6: Problematika životního prostředí a jeho udržitelného rozvoje

Sekce 7: Nové směry vzdělávání a praxe

Sekce 8: Partnerství soukromého a veřejného sektoru

Sekce 9: Zajištění kvality oboru zeměměřictví

Sekce 10: Multidisciplinární povaha zeměměřictví

Tematická náplň VI. Mezinárodních Česko-Slovensko-Polské geodetických dnů bude upřesněna na pracovní schůzce zástupců národních odborných společností počátkem listopadu 1999 v Praze, protože na V. Mezinárodních Polsko-Česko-Slovenských geodetických dnech v Ustroni v Polsku byla témata uvedená v anglické verzi pozvánky podrobena kritickým připomínkám.

V této anglické verzi programu jsou uvedeny tématické okruhy:

Téma geodetických sítí bude zřejmě z programu vypuštěno, naopak například tématika součinnosti soukromého a veřejného sektoru nebo problematika standardizace a kvality zeměměřictví bude možná aktuální nejen pro konferenci “Quo Vadis …”

O záštitu FWW byli požádáni primátor Prahy Ing.arch. Jan Kasl a předseda ČÚZK Ing. Jiří Šíma, CSc.

Přípravou a organizací FWW - s výjimkou výstav - je smluvně vázána agentura GURANT Ltd. (Praha).

Výstavy v Národním domě na Vinohradech uspořádá na základě smlouvy s ČSGK agentura RE-GEO s.r.o. (Praha).

Výstavu historických přístrojů a pondělní sympózium technicky zabezpečí - v dohodě s ČSGK - Národní technické muzeum. Účastníci FWW budou v rámci této výstavy orientování k návštěvě Langveilova modelu Prahy v Muzeu hlavního města Prahy.

Se stálou výstavou o počátcích a současnosti zeměměřictví a katastru na území státu se mohou návštěvníci šestého patra nové budovy pražských orgánů zeměměřictví a katastru seznámit již dnes.

Financování příprav od roku 1996 do 1999 zajistili stejnou mírou členové Sdružení pro FWW, jmenovitě: ATLAS s.r.o. (Praha), Bentley Systems ČR s.r.o. (Praha), ČSGK, EuroGV s.r.o. (Praha), GEFOS s.r.o. (Praha), GEODET s.r.o. (Praha), GEODÉZIE Brno a.s., GEODÉZIE České Budějovice s.r.o., GEODÉZIE Svitavy., GEODÉZIE Krkonoše s.r.o., GEOING s.r.o. (Plzeň), GEODING Třebíč s.r.o., GEODIS Brno s.r.o., GEOMETRA Opava s.r.o., GEOS Hradec Králové s.r.o., GEOVAP Pardubice s.r.o., GEPRO s.r.o. (Praha), IGM s.r.o (Brno), INTERGRAPH ČR s.r.o. (Praha), INTERMAP s.r.o. (Brno), KGKS – Ing. Milan Klimeš (Brno), OGIS (Zastávka u Brna), Spolek zeměměřičů Brno.

Generálním sponzorem FWW je Bentley Systems ČR s.r.o., sponzorem je zatím GEOVAP Pardubice s.r.o., sponzorství dalších osob je ještě předmětem současných jednání.

Mediálním partnerem bude vydavatelství Computer Press zejména prostřednictvím časopisu o GIS a DPZ “GEO-Info”. Jednání o textu smlouvy je v závěru. Propagace FWW se průběžně děje – jak je patrné nejen z tohoto článku – za vydatné podpory vydavatele časopisu “ZEMĚMĚŘIČ” Klaudián Praha, s.r.o.

Příprava FWW podléhá průběžné kontrole hlavních představitelů FIG. Na jaře navštívil Prahu ředitel stálého sekretariátu FIG (v Kodani) pan Markku Villikka (Finsko), 3. až 7. října t.r. přijel s panem Villikka také prezident FIG pan Robert W. Foster (USA). V obou případech jsme dopadli odhaduji “na dvojku”. Při poslední návštěvě tomu pomohl nemalou mírou i bohatý, nejen pracovní, ale také kulturní program připravený s vydatnou pomocí předsedy ČÚZK Jiřího Šímy a ředitele katastrálního úřadu v Benešově Jaromíra Vicariho. Oběma, jejich spolupracovníkům, a také sv. Petrovi za překrásné počasí v Benešově, na Konopišti a v Praze, patří mé poděkování.

Na závěr této informace snad několik čísel:

říjen 1999

Ing. Petr Polák

předseda ČSGK

 

Zeměměřičský věstník, ročník VIII (XXXV)  Praha 1.11. 1999  číslo 11/99


    Z časopisu Zeměměřič č. 11/99         [Na úvodní stránku]