[Web Zeměměřič]
[ČSGK]

  Ing. Marcel MIMRA - 75 let

           

Dne 31. října 2001 se dožil významného výročí 75 let v plné svěžesti a pracovním elánu většině geodetů známý ing. Marcel Mimra. Do dalších let mu přejeme pevné zdraví a osobní pohodu.

(RR ZV)Vydává: Český svaz geodetů a kartografů. * Neprodejné. * Neprošlo jazykovou úpravou. *
Redakce: Ing. J. Pospíšil, CSc. (předseda RR), Ing. L. Skládal, CSc., Ing. I. Hauf, Ing. J. Vaingát, Ing. J. Vojkovský. *
Za obsah článku odpovídají autoři. * TISK: časopis Zeměměřič. *

Nové příspěvky zasílejte na adresu vydavatele:
Novotného lávka 5,
116 68 Praha 1,
sekretariát tel. č.: 02/21 08 23 74 (i fax), * e-mail: geodeti@csvts.cz   * číslo účtu: 7049452-018/0800


    Z časopisu Zeměměřič č. 12/01         [Na úvodní stránku]