[Web Zeměměřič]
[ČSGK]

 Autodesk hlavním sponzorem mezinárodního setkání zeměměřičů v Praze

             
Ukázky z projektů nasazení špičkových GIS technologií Autodesku v prostředí Internetu a Intranetu
v rámci FIG Working Week Prague

            Praha, 6. března 2000 - Autodesk dnes oznámil aktivní podporu pracovního týdne Mezinárodní zeměměřické federace (FIG), která se uskuteční v Praze od neděle 21. 5. do pátku 26. 5. 2000. V rámci doprovodného programu tohoto významného setkání zeměměřičů z celého světa budou prezentovány moderní technologie GIS Autodesku pro Internet a Intranet.
            Autodesk zde představí některé ze zajímavých projektů založených na technologiích:
            Autodesk MapGuide je světově první kompletní řešení pro publikaci a zpřístupnění živých,inteligentních a interaktivních map v prostředí podnikových sítí a v Internetu.
            Intranet/Internet technologie je v Autodesk MapGuide tvořena třemi moduly - Autodesk MapGuide Server, Autodesk MapGuide Author a Autodesk MapGuideplugin. Snadná implementace, jednoduché ovládání a rozšiřitelnost - tak byl navržen Autodesk MapGuide, speciálně pro ty GIS uživatele, kteří potřebují zpřístupnit vlastní geografická data. Výsledkem je unikátní a efektivní aplikace s robustní architekturou, která umožní rychle zveřejnit interaktivní mapy s nadefinovanými dotazy a sestavami, které jsou přístupné libovolnému počtu uživatelů v síti.
           AutoCAD Map 2000 je řešení pro tvorbu a údržbu mapovacích informací v prostředí AutoCADu. Nabízí kompletní sadu nástrojů pro tvorbu a údržbu dat v tomto prostředí. AutoCAD Map navíc umožňuje kompletní tvorbu a analýzu GIS topologií, tematické mapování a výkonné nástroje protisk mapových sestav. AutoCAD Map podporuje jak rastrovou, tak i vektorovou grafiku, umožňuje také přiřazovat objektům alfanumerická data a vytvářet vazby na externí databáze.
            Autodesk World je nástroj pro správu a integraci geografických dat ve výkonném a flexibilním prostředí Microsoftâ Office.Umožňuje tvorbu, editaci, zobrazování, výpočty a tvorbu dotazů a sestav nad geografickými daty, které mohou zahrnovat jak vektorovou a rastrovou grafiku, tak i popisné alfanumerické informace v externích databázích.Systém obsahuje OLE rozhraní a integrovaný Visual Basicâ for Applications a otevírá tak nový prostor pro tvorbu GIS aplikací.

            O Autodesku
            Autodeskâ  je přední světový dodavatel softwaru pro počítačově podporované navrhování na PC a tvorbu digitálního obsahu. Jako jedna z největších softwarových společností na světě má Autodesk přes čtyři milióny zákazníků ve více než 150 zemích. Víc informací můžete získat na telefonní infolince 0800/11 22 77 pro Českou republiku a 0820/11 22 77 pro Slovensko nebo na www.autodesk.com, případně www.autodesk.cz

Josef Švenda
Autodesk PrahaVydává: Český svaz geodetů a kartografů. * Neprodejné. * Neprošlo jazykovou úpravou. *
Redakce: Ing. J. Pospíšil, CSc. (předseda RR), Ing. L. Skládal, CSc., Ing. I. Hauf, Ing. J. Vaingát, Ing. J. Vojkovský. *
Za obsah článku odpovídají autoři. * TISK: časopis Zeměměřič. *

Nové příspěvky zasílejte na adresu vydavatele:
Novotného lávka 5,
116 68 Praha 1,
sekretariát tel. č.: 02/21 08 23 74 (i fax), * e-mail: geodeti@csvts.cz   * číslo účtu: 7049452-018/0800


    Z časopisu Zeměměřič č. 4/00         [Na úvodní stránku]