[Web Zeměměřič]
[ČSGK]

 Zasedání 5. komise FIG v Káhiře 5. 1. 2001

 

            Zasedání 5. komise FIG (Intenational Federation of Surveyors) "Positioning and Measurement" (Určování polohy a měření) se konalo v rámci "Třetího mezinárodního symposia o technologiích mobilního mapování" v Káhiře, dne 5. 1. 2001 v hotelu Paradise - Dar El Moshah. Zasedání se zúčastnili: Jean-Marie Becker, předseda 5. komise; Mikael Lilje, sekretář 5. komise. Za nepřítomného Václava Slabocha, předsedu pracovní skupiny 5.1 Standards, Quality Assurance and Calibration (Standardy, zabezpečení jakosti a kalibrace) se zúčastnil Milan Kašpar, člen pracovní skupiny 5.3; Naser El-Sheimy, předseda pracovní skupiny 5.3 Kinematic and Integrated Positioning (Kinematické a integrované určování polohy); Thomas Wunderlich, přeseda pracovní skupiny 5.31; Gunther Retchel, místopředseda pracovní skupiny 5.33; Nicolas Paparoditis, předseda pracovní skupiny 5.4 Integration of Techniques for Digital Mapping (Integrování technik pro digitální mapování); Larry Hothem, předchozí předseda 5. komise. Zastoupení neměly pracovní skupiny 5.2 Height Determination Technique (Určování výšek) a pracovní skupina 5.5 Reference Frame in Practice (Referenční sítě v praxi).

Úvod

            Zasedání zahájil předseda Jean-Marie Becker a poděkoval Naser El-Sheimy za perfektní přípravu a celou organizaci symposia.

4. mezinárodní symposium o technologii mobilního mapování

            Bylo diskutováno, zdali se má příští symposium konat opět v Asii, nebo má být organizováno v Evropě, Nikolas Paparoditis je připraven pokračovat v dobré práci Naser El-Sheimy. V Bankoku byla však uzavřena gentlemanská dohoda, že 4. zasedání má zajišťovat Čína. Komise 5 proto navrhuje, aby 4. zasedání bylo v Číně a připravované 5. zasedání, zajišťované Nikolasem Paparoditisem, pak v Paříži.

FIG Working Week 2001
6. - 11. 5. 2001, Soul (Korea)

            Program do Soulu je téměř hotov. Zbývá dořešit Workshop o standardech, kde dosud chybí hodnotné příspěvky (Václav Slaboch, Hansbert Heister, Jean-Marie Becker). Připravujeme několik doporučení, které mají být prezentovány ve Washingtonu. Workshop je převážně zaměřen na pracovní skupinu 5.1, ale i ostatní pracovní skupiny musí být připraveny prezentovat výsledky své činnosti a pokrok směrem k Washingtonu.

XXII. FIG kongres 21. - 26. 4. 2002

            Výzva k zaslání referátů a internetová stránka jsou hotové. Termín pro resumé je srpen 2001. Pokud jde o komisi 5, bude mít minimálně jednu až dvě sekce pro pracovní skupiny, kde budou prezentovány výsledky. Bude pravděpodobně potřeba více sekcí. Mikael Lilje se spojí s pořadateli, aby zjistil podrobnosti o organizaci kongresu a co se očekává od jednotlivých komisí při přípravě. Více podrobností týkajících se komisí FIG bude diskutováno v Soulu.

Spolupráce FIG a IAG

            Komise 5 byla vyzvána k přípravě materiálů o spolupráci mezi FIG a IAG (International Association of Geodesy). Tato práce bude provedena během jara 2001. Našim hlavním cílem je spolupracovat a nevykonávat stejnou práci v obou organizacích. To znamená spojovat pracovní skupiny nebo více spojovat semináře apod. Všechny připomínky zabývající se touto problematikou jsou vítané a mají být poslány co nejdříve Jean-Marie Beckerovi. Otázka, kterou si každý může položit, zní: "Jakým způsobem má FIG a IAG spolupracovat, aby činnost obou organizací byla účinnější a úspěšnější?"

 

3. mezinárodní sympozium o technologiích mobilního mapování - Káhira, 3. - 5. 1. 2001

            Třetí mezinárodní sympozium o technologiích mobilního mapování bylo uspořádáno The Survey Group, Faculty of Engineering, Ain Shams University pod patronací FIG (International Federation of Surveyors) - Komise 5, The IAG (International Association of Geodesy) - Speciální komise 4 a ISPRS (International Society of Photogrammetry and Remote Sensing) - Komise 11.
            Mezi spolupořadatele patří University of Calgary (Canada), The Egyptian Survey Authority (Egypt) a The National Lab for Information Engineering in Surveying, Mapping and Remote Sensing (China).
            Sympozium bylo sponzorováno firmami: Applanix Corporation (Canada), Ashtech-Magellan (USA/UK) a Premier GPS (Canada).
            Bližší informace o konferenci je možno získat na webovských stránkách: http://www.acs.ucalgary.ca/ ~cmellum/.
            Sympozium probíhalo ve dnech 3. až 5. ledna 2001 v hotelu Paradise (Dar El-Moshah) v severovýchodní části Káhiry ve čtvrti Heliopolis. Ubytování účastníků v počtu cca 150 osob ze všech světových kontinentů bylo zajištěno v hotelu Paradise a v dalších třech okolních hotelích (tří až pětihvězdičkových).
            Cestovní kancelář DAHAB TOURS zajišťovala každý den (za úplatu) svoz účastníků do hotelu Paradise, večerní exkurze a rozvoz účastníků do jednotlivých hotelů. Rovněž tak zajišťovala pro zájemce za úplatu dvou až čtyřhodinové návštěvy vybraných pamětihodností Káhiry a před konferencí i po konferenci několikadenní pobyty s výlety na egyptské památky v Hurghadě, Luxoru, Asuanu, Abu Simbelu aj.
            Slavnostní zahájení symposia se konalo v kongresovém sále Vojenského domu (Infantry Home). Tato samostatná stavba je součástí rozsáhlého rekreačního areálu Vojenského domu spolu s hotelem Paradise a dalšími objekty. Před zahájením zde koncertovala vojenská hudba v pestrých uniformách. Pořadatelé vítali přijíždějící hosty i pěší zahraniční účastníky.
            Sympozium zahájil hlavní odborný garant symposia, Dr. Naser El-Sheimy (Uni Calgery), a přivítal cca 150 účastníků především z Evropy, ale i Afriky, Asie (Čína, Japonsko), Austrálie, Ameriky - USA a Kanady.
            Úvodní slovo hlavního odborného garanta sympozia Dr. Naser El-Sheimy:
            "Před šesti lety Státní universita Ohio uspořádala první mezinárodní sympozium o systémech mobilního mapování. Od těch dob je zcela evidentní, že mobilní mapování se rozvinulo do velké šíře ve prospěch geodetů. Druhé mezinárodní sympozium, jež se konalo v roce 1999 v Bankoku v Thajsku, přineslo další důkaz o kvalitě a různorodosti příspěvků a jejich počet svědčil o tom, že problematika mobilního mapování vyžaduje speciální sympozium. Ačkoliv hlavní pokrok byl učiněn v oblasti technologií mobilního mapování, takový vývoj nemohl být možný před šesti lety.
            Dnes budeme diskutovat nové technologie, nové aplikace a zdali jsme dosáhli plně působivých systémů mobilního mapování. Na tomto sympoziu naleznete nové aplikace jako je lavinové mapování, ochrana prostředí a určování polohy vozidel, nové systémy jako je přenosné mobilní mapování a zcela automatizované letecké georeferenční systémy a nové trendy jako je integrace mobilních lokačních telefonních služeb s inteligentní GPS navigací vozidel. Osmdesát vysoce kvalitních příspěvků rozdělených do osmnácti technických sekcí, zahrnující nové aplikace technologií mobilního mapování až po nové směry v systémech mobilního mapování."
            Česká republika byla zastoupena doc. ing. Milanem Kašparem, CSc. ze Stavební fakulty ČVUT v Praze a doc. ing. Věrou Voštovou, CSc. ze Strojní fakulty ČVUT v Praze. Ze Švýcarska přijel Jan Škalaud PhD., Dipl. Ing. - absolvent Fakulty stavební ČVUT, nyní École Polytechnique Féderale de Lausanne.
            Pozdravné projevy přednesl prof. Jean-Marie Becker - předseda 5. komise FIG, prof. Heribert Kahmen za IAG, prof. Jianxiang Chen za ISPRS, prof. Gerard Lachapelle za Universitu Calgary, Mossad Ibrahim za GEO, Egyptské geodetické autority, Prof. Abdel Hamid Sheira - děkan fakulty inženýrství Ain Shams University, prof. Hassan Ghalab - president Ain Shams University a prof. Ibrahim El-Domery - ministr dopravy.
            Hlavní projev "Určování polohy - nástroj jednadvacátého století" přednesl prof. Gerard Lachapelle - vedoucí katedry inženýrské geomatiky University Calgary.
            Vlastní sympozium probíhalo ve dvou paralelních zasedáních. Po každém dvacetiminutovém referátu probíhala bezprostřední diskuse (z časových důvodů ji předsedové sekcí omezily na dva až tři dotazy). Přednášky (4 - 5 v každé sekci) byly rozděleny do osmnácti sekcí podle své odborné náplně.

            Všechny přednášky symposia, které byly včas zaslány pořadatelům v internetové formě, byly předány účastníkům jako CD-ROM.
            Tento CD-ROM je uložen ve VÚGTK - ODIS Zdiby č. 98, 250 66 Zdiby, e-mail: odis@vugtk.cz.
            Diskuse k jednotlivým referátům včetně bohaté fotodokumentace budou publikovány později, pravděpodobně též na CD-ROM.
            Cesta do Káhiry byla realizována s podporou Grantového projektu GAČR 103/99/0021 a výzkumného záměru MŠMT ČR č. J04-098:210000022 a sponzorského příspěvku Českého svazu geodetů a kartografů Praha.

Doc. ing. Milan Kašpar, CSc.
Fakulta stavební ČVUT, Thákurova 7, 166 29 Praha 6
Doc. ing. Věra Voštová, CSc.
Fakulta strojní ČVUT, Technická 4, 166 07 Praha 6Vydává: Český svaz geodetů a kartografů. * Neprodejné. * Neprošlo jazykovou úpravou. *
Redakce: Ing. J. Pospíšil, CSc. (předseda RR), Ing. L. Skládal, CSc., Ing. I. Hauf, Ing. J. Vaingát, Ing. J. Vojkovský. *
Za obsah článku odpovídají autoři. * TISK: časopis Zeměměřič. *

Nové příspěvky zasílejte na adresu vydavatele:
Novotného lávka 5,
116 68 Praha 1,
sekretariát tel. č.: 02/21 08 23 74 (i fax), * e-mail: geodeti@csvts.cz   * číslo účtu: 7049452-018/0800


    Z časopisu Zeměměřič č. 04/01         [Na úvodní stránku]