[Web Zeměměřič]
[ČSGK]

 

 FIG Working Week Prague 2000

21. až 26. května 2000

PROGRAM

x) = pouze pro členy nebo delegáty a zvané hosty

Neděle 21. 5.

 

 

09,00-12,00

Jednání Byro FIG x)

Národní dům Vinohrady, salonek ..

13,00-17,00

Jednání komise ACCO x)

Národní dům Vinohrady, salonek ..

13,00-19,00

Symposium "Historie zeměměřictví"
a seminář "Struveho oblouk"

Národní technické muzeum, kinosál

19,00-22,00

Večeře členů komise ACCO x)

Národní dům Vinohrady, restaurace příz.

 

 

 

Pondělí 22. 5.

 

 

08,30-13,00

Technická exkurze A1

budova pražských úřadů zeměměřictví a katastru

08,30-13,00

Technická exkurze A2

Výzkumný ústav geodet.topograf. a kartograf Zdiby

08,30-13,00

Technická exkurze A3

soukromá firma (Geodézie ČR)

09,00-12,00

Valné shromáždění FIG x)

Národní dům Vinohrady, Raisův sál

12,00-13,00

Plenární zasedání o budoucím řízení FIG x)

Národní dům Vinohrady, Raisův sál

14,00-17,00

Výroční jednání národních delegátů komisí FIG x)

Národní dům Vinohrady, sály a salonky ..

17,00-19,00

Jednání komise ACCO x)

Národní dům Vinohrady, salonek, ..

17,00-19,00

Vernisáž výstavy “Historické přístroje”

Národní technické muzeum, 2.patro

 

 

 

Úterý 23.5.

 

 

09,00-17,00

stava “Historické přístroje”

Národní technické muzeum, 2.patro

09,30-11,00

Slavnostní zahájení FWW Prague 2000

Betlémská kaple

11,00-12,00

Recepce na uvítanou

Václavský sál Betlémská kaple

13,30-15,00

Quo vadis geodesie 21.století, plenární zasedání

Národní dům Vinohrady, Raisův sál

14,00-14,30

Zahájení výstav GEOMATICA 2000 a nekomerční

Národní dům Vinohrady, Majakovského sál

15,30-17,30

Quo vadis geodesie 21.století, sekce 1

Národní dům Vinohrady, Raisův sál

 

Spolupráce s mezinárodními subjekty a organizacemi

 

15,30-17,30

Quo vadis geodesie 21.století, sekce 2

Národní dům Vinohrady, Společenský sál

 

Budoucí technologie

 

17,00-19,30

Zasedání komise 6 x)

Národní dům Vinohrady, salonek..

17,15-19,45

Setkání frankofonních delegátů FIG x)

Národní dům Vinohrady, salonek..

17,30-19,00

Výroční zasedání FIG-nadace vzdělávání x)

Národní dům Vinohrady, salonek..

 

 

 

Středa 24.5.

 

 

8,30-13,00

Technická exkurze A4

Inst.městské informatiky a Vojenský zeměp.úst.

09,00-18,00

Výstavy GEOMATICA 2000 a nekom.výst.

Národní dům Vinohrady, Majakovského sál

09,00-17,00

Výstava “Historické přístroje”

Národní technické muzeum, 2.patro

08,30-10,00

Quo vadis geodesie 21.století, sekce 3

Národní dům Vinohrady, Raisův sál

 

Zajištění kvality v zeměměřictví

 

08,30-10,00

Quo vadis geodesie 21.století, sekce 4

Národní dům Vinohrady, Společenský sál

 

Technické normy a kvalita

 

10,30-12,00

Quo vadis geodesie 21.století, sekce 5

Národní dům Vinohrady, Raisův sál

 

Informační systémy a informační technologie

 

10,30-12,00

Quo vadis geodesie 21.století, sekce 6

Národní dům Vinohrady, Společenský sál

 

Plánování a oceňování

 

10,30-12,00

Jednání mimo-reprezentativních skupin
Jednání o nedostatečně zastoupených skupinách x)

Národní dům Vinohrady, salonek ..

10,30-12,00

Jednání skupiny pro vzájemné uznání vzdělání

Národní dům Vinohrady, salonek..

13,00-16,00

Zasedání komise 3

Národní dům Vinohrady, salonek..

13,30-15,00

Quo vadis geodesie 21.století, sekce 7

Národní dům Vinohrady, Raisův sál

 

Nové směry vzdělávání a praxe

 

13,30-15,00

Quo vadis geodesie 21.století, sekce 8

Národní dům Vinohrady, Společenský sál

 

Součinnost veřejného a soukromého sektoru, obnova měst

 

15,00-17,00

Přijetí u náměstka primátora Prahy x)

Staroměstská radnice

15,00-17,00

VI. mezinárodní česko-slovensko-polské geodetické dny

budova pražských úřadů zeměměřictví a katastru

 

Vystoupení zástupců organizátorů a představitelů resortu

 

15,30-17,30

Quo vadis geodezie 21. století, 9. zasedání
Budoucí role katastru a správy území

Nárosní dům Vinohrady, Raisův sál

15,30-17,30

Quo vadis geodezie 21. století, 10. zasedání
Multidisciplinární charakter zeměměřictví

Nárosní dům Vinohrady, Společenský sál

18,30-23,00

VI. mezinárodní česko-slovensko-polské geodetické dny

vyjížďka do večerní Prahy

 

 

 

Čtvrtek 25.5.

 

 

09,00-18,00

Výstavy GEOMATICA 2000 a nekomerční

Národní dům Vinohrady, Majakovského sál

09,00-17,00

Prezentace a přednášky sponzorů

Národní dům Vinohrady, Společenský sál

09,00-17,00

Výstava “Historické přístroje”

Národní technické muzeum, 2.patro

07,30-18,00

Technická exkurze B1

Brno – VUT, – GEODIS, GEOKART (Geodézie Brno)

08,30-18,00

Technická exkurze B2

Plzeň, ZČU a soukromá firma

08,30-18,00

Technická exkurze B3

Liberec-Geodézie ČS, Harrachov-Geodézie Krkon.

09,00-17,00

Seminář “Ekonomie a řízení stavebnictví” a zasedání ICEC x)

Národní dům Vinohrady, Raisův sál

09,30-10,45

VI. mezinárodní česko-slovensko-polské geodetické dny

budova pražských úřadů zeměměřictví a katastru

 

Historie, současnost a budoucnost zeměměřictví a podíl na činnosti FIG

 

10,45-12,15

VI. mezinárodní česko-slovensko-polské geodetické dny

budova pražských úřadů zeměměřictví a katastru

 

Státní a účelové geodetické sítě

 

14,00-16,00

VI. mezinárodní česko-slovensko-polské geodetické dny

budova pražských úřadů zeměměřictví a katastru

 

exkurze pracovišť úřadů

 

16,20-19,30

VI. mezinárodní česko-slovensko-polské geodetické dny

budova pražských úřadů zeměměřictví a katastru a Národní dům Vinohrady

 

Volný program, prohlídky výstav

 

19,30-24,00

VI. mezinárodní česko-slovensko-polské geodetické dny

Restaurace Vlachovka

 

Společenský večer s večeří, programem, hudbou a tancem

 

20,00-24,00

Večeře na rozloučenou FWW 2000
Odjezd v 19:30

Restaurace Koliba pod hradem Karlštejn

 

 

 

Pátek 26.5.

 

 

09,00-14,00

stavy GEOMATICA 2000 a nekomerční

Národní dům Vinohrady, Majakovského sál

09,00-17,00

Výstava “Historické přístroje”

Národní technické muzeum, 2.patro

08,30-10,00

Zasedání presidentů členských asociací x)

Národní dům Vinohrady, Raisův sál

08,30-10,00

Jednání mimo-reprezentativních skupin x)
Jednání o nedostatečně zastoupených skupinách

Národní dům Vinohrady, salonek ..

10,00-13,00

Valné shromáždění FIG x)

Národní dům Vinohrady, Raisův sál

09,30-12,15

VI. mezinárodní česko-slovensko-polské geodetické dny

budova pražských úřadů zeměměřictví a katastru

 

Digitální mapová díla a územní informační systémy

 

13,40-14,20

VI. mezinárodní česko-slovensko-polské geodetické dny

budova pražských úřadů zeměměřictví a katastru

 

Závěrečná vystoupení zástupců organizátorů

 

 

 

 

Sobota 27.5.

 

 

Čas se upřesní

Regionální zasedání ICEC III

místo bude upřesněno (Novotného lávka 5)

09:00 - 14:00

Regionální zasedání EGOS

místo bude upřesněno (Novotného lávka 5)

09,00-17,00

Výstava “Historické přístroje”

Národní technické muzeum, 2.patro

Petr Polák

V Praze 26. 4. 2000

Zvýraznění provedla redakce Zeměměřiče, vyvěšeno 26.4.2000Vydává: Český svaz geodetů a kartografů. * Neprodejné. * Neprošlo jazykovou úpravou. *
Redakce: Ing. J. Pospíšil, CSc. (předseda RR), Ing. L. Skládal, CSc., Ing. I. Hauf, Ing. J. Vaingát, Ing. J. Vojkovský. *
Za obsah článku odpovídají autoři. * TISK: časopis Zeměměřič. *

Nové příspěvky zasílejte na adresu vydavatele:
Novotného lávka 5,
116 68 Praha 1,
sekretariát tel. č.: 02/21 08 23 74 (i fax), * e-mail: geodeti@csvts.cz   * číslo účtu: 7049452-018/0800


    Z časopisu Zeměměřič č. 4/00         [Na úvodní stránku]