[Web Zeměměřič]
[ČSGK]

 FIG Working Week Prague 2000 is over


            Vše začalo na květnovém zasedání Valného shromáždění FIG v roce 1995 v Berlíně. ČSGK byl po napjatém tajném hlasování Mezinárodní zeměměřickou federací pověřen uspořádáním Pracovního týdne FIG v Praze v roce 2000. První část velkého snu Milana Klimeše o mezinárodním povznesení dobrého jména českého zeměměřictví v magickém posledním roce 2. milénia se uskutečnila. Následovaly více než tři roky projektování a dohadů, kdo, jak, s jakým programem a v neposlední řadě za kolik peněz dokáže připravit a uskutečnit prestižní setkání zeměměřičů necelých sedmdesáti členských společností ze všech kontinentů světa. Opravdu "teplo“ začalo být po červnovém FIG Working Week Sun City 1999, kde čestný člen FIG a dlouholetý neúnavný organizátor spolkového života zeměměřičů Milan Klimeš převzal od vedoucího jihoafrického národního komitétu vlajku FIG – oblečen pod dojmem tehdy slavného působení českých hokejistů do bílé varianty známého českého hokejového dresu. Vlajku, která letos od 21. do 26. května zdobila čelní stranu Raisova sálu Národního domu v Praze na Vinohradech a vévodila ostatním vlajkám členských zemí umístěným po celém obvodě sálu (mimochodem délka obvodu vystačila na všechny vlajky s přesností snad na decimetry).
Oficiálně vše skončilo v pátek 26. května 2000 mezi 13. a 14. hodinou v tomtéž sále, kdy jsem vlajku FIG slavnostně předal hlavnímu představiteli jihokorejské delegace (FWW 2001 se koná v Soulu). Předtím jsme spolu s několika hlavními členy organizačního výboru našeho národního komitétu pro FIG převzali z rukou viceprezidenta FIG Jerome Ivese (USA) čestná uznání osobní a uznání pro ČSGK a Jožka Weigel slavnostně oblékl na památku pražského FWW 2000 ředitele sekretariátu FIG Markku Villikka (Finsko) do téhož českého hokejového dresu, o kterém jsem se zmínil výše. Naši hokejisté byli opět na mistrovství světa vítězní a i my, čeští zeměměřiči – jak se zdá z vřelých gratulací členů byra FIG a nadšení mnoha zahraničních kolegů a hostů – jsme uspořádali FWW 2000 na výbornou. Uznání však zdaleka nepatří jen těm, kteří nesli tíhu odpovědnosti za uspořádání. Patří všem, o nichž se dále zmíním, a kteří pro čest a slávu českého zeměměřictví a katastru udělali maximum možného. Osobně a jménem ČSGK jsem jim zavázán a jejich pomoc a působení na FWW 2000 bude pro mne krásnou doživotní vzpomínkou. Úspěch FWW 2000 jde jistě také na vrub obdivuhodnému prostředí Prahy a historických budov, v nichž se FWW 2000 konal. Není možné, aby to někoho, kdo sem zavítá jen ojediněle nebo snad poprvé v životě, pozitivně neovlivnilo.

            Nyní něco málo faktografie – celková zpráva o FWW 2000 se v současnosti připravuje a bude všem zájemcům dostupná a také bude jako historický dokument archivována:


            Faktografie by nebyla úplná, kdybych pominul také to, co mělo znaménko "minus“:
            FWW 2000 se neúčastnil z vážných rodinných důvodů (úraz manželky s nutnou osobní spoluúčastí a domácí péčí) prezident FIG Robert W. Foster (USA). Praha a Čechy (byl také hostem předsedy ČÚZK, ředitele KÚ v Benešově a prohlédl si zámek Konopiště) mu při loňské podzimní kontrolní návštěvě přípravy FWW 2000 učarovaly a těšil se, že si letošní pražský pobyt se svou paní prodlouží nejméně o týden. Věřím, že pozvání do Prahy mu jeho viceprezident tlumočí a budu velmi rád, když ČSGK tohoto vzácného člověka dokáže v Praze ještě jednou pohostit.
            Ve čtvrtek 25. května se vinou poruchy autobusu opozdil program technické exkurze do Liberce a Harrachova tak, že vzorně připravená Geodezie Krkonoše musela prezentaci svých úspěchů a pohoštění vybavit (těžko říci, jaké sloveso se zde dá použít) za asi čtvrthodinu. Ivane Vášo – omlouvám se a někdy se to pokusím napravit.
            Musím projevit také lítost nad dvěma okradenými zahraničními hosty a jedním neúspěšným pokusem, který skončil jen "odborně“ rozříznutou podšívkou saka, náprsní kapsa byla naštěstí prázdná.
            Teď tedy stručná tabule cti všem, kteří české zeměměřictví a katastr tou či onou formou reprezentovali a podporovali (omlouvám se, že veškeré tituly či hodnosti vynechávám). Pořadí pro poděkování se mi hledá těžko a má v následujícím textu význam jen omezený:

            FWW 2000 skončil, činnost ČSGK ale musí pokračovat tak, jako by se nic zvlášť významného nestalo. Spát na vavřínech nemá kdo, protože asi každý, kdo úspěchu FWW 2000 přispěl, pravděpodobně dělal to, co je mu přirozeným dlouhodobým pracovním zvykem. Do budoucnosti je ale třeba, aby se pro veřejně prospěšnou činnost našlo trochu více nadšenců než dosud. Rada ČSGK musí ještě v tomto roce připravit a uspořádat podle stanov sjezd, na kterém by měla být hodnocena stávající činnost, prodiskutován program ČSGK na roky 2001 a 2002 a zvoleny nová Rada a Revizní komise ČSGK. Také členové obou odborných skupin – inženýrské geodezie a katastru nemovitostí – by měli připravit svůj dlouhodobý program, protože se stále více ukazuje, že právě tyto skupiny mohou vytvářet platformu pro mnohé diskuse o blízké budoucnosti našeho oboru jak z hlediska legislativního tak praktického.

            Vážení kolegové, považujte prosím závěr tohoto příspěvku za nábor na kandidátku členství nových tváří v Radě a Revizní komisi ČSGK. Byl bych velmi rád, kdyby v obou orgánech a zmíněných odborných skupinách byl základ oživení zájmu o veřejné působení na vývoj zeměměřictví směrem vpřed. Těším se na okamžik, až někdo nabídne svou kandidaturu s tím, že mne a další členy Rady je třeba vystřídat a činnost ČSGK zlepšit, a že mu účastníci sjezdu uvěří a dají svůj volební hlas. Budou-li tací, rád jim předám všechno své poznání z posledních sedmi let a budu dále nápomocen tam, kde to bude mít pro ČSGK a zeměměřictví nějaký smysl a efekt. Není třeba předchozí řádky brát jako můj útěk od odpovědnosti za ČSGK – pouze jako dočasnou osobní únavu a možná i ztrátu invence.

Petr Polák, předseda ČSGK


Připravované odborné akce na II. pololetí 2000

Informační systém katastru nemovitostí
seminář
19. září 2000, Praha
Pořadatel: ČSGK

Zkušenosti z dokončování pozemkových úprav a spolupráce s katastrálními úřady
seminář

7. listopadu 2000, Praha
Pořadatel: ČSGK

Bližší informace možno získat v sekretariátu ČSGK – tel.: 02/21 08 2374 (i fax) – Ing. VaingátVydává: Český svaz geodetů a kartografů. * Neprodejné. * Neprošlo jazykovou úpravou. *
Redakce: Ing. J. Pospíšil, CSc. (předseda RR), Ing. L. Skládal, CSc., Ing. I. Hauf, Ing. J. Vaingát, Ing. J. Vojkovský. *
Za obsah článku odpovídají autoři. * TISK: časopis Zeměměřič. *

Nové příspěvky zasílejte na adresu vydavatele:
Novotného lávka 5,
116 68 Praha 1,
sekretariát tel. č.: 02/21 08 23 74 (i fax), * e-mail: geodeti@csvts.cz   * číslo účtu: 7049452-018/0800


    Z časopisu Zeměměřič č. 6+7/00         [Na úvodní stránku]