[Web Zeměměřič]
[ČSGK]

 NEPŘEHLÉDNĚTE !!!
Informace pro členy ČSGK
"ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY“ pro rok 2000


            Omlouváme se všem svým členům za zpoždění v rozesílání složenek na úhradu letošních členských příspěvků, které bylo způsobeno tím, že Česká spořitelna, a.s. nám změnila číslo účtu. Z toho důvodu bylo nutno nechat vytisknout nové složenky – které Vám tímto zasíláme.
            Platby zůstávají stejné jako v obou předcházejících letech – znovu je tedy jen připomínáme:
            Roční členský individuální příspěvek činí 120 Kč, u členů poboček (tj. odvod Svazu) je 60 Kč, u důchodců, žen na mateřské dovolené, vojáků v zákl. službě a studentů činí 30 Kč.
            V členském příspěvku není obsažena částka 120 Kč na vydání a doručení cca 10 čísel "ZV“ ročně a dále dobrovolný příspěvek na organizaci FWW Praha 2000, který činí nejméně 20 Kč.

Pozn.:
            1) Je tedy na každém členu Svazu, aby se sám rozhodl, jakou částku je ochoten uhradit (mimo zákl. člen. příspěvek) pokud např. nemíní odebírat "ZV“, resp. přispět na FWW Praha 2000.
            2) Složenka na úhradu člen. přísp. je přiložena. Jako variabilní symbol uveďte prosím Vaše rodné číslo (z důvodu jednodušší identifikace plátce). Příspěvky možno též uhradit bankovním převodem resp. proti potvrzení přímo v sekretariátu Svazu.
            3) Termín uhrazení člen. příspěvků je 31. 7. 2000.
            4) Ti členové, kteří již v tomto roce uhradili jakýmkoli způsobem své členské příspěvky – na tuto informaci samozřejmě nereagují.

 Vydává: Český svaz geodetů a kartografů. * Neprodejné. * Neprošlo jazykovou úpravou. *
Redakce: Ing. J. Pospíšil, CSc. (předseda RR), Ing. L. Skládal, CSc., Ing. I. Hauf, Ing. J. Vaingát, Ing. J. Vojkovský. *
Za obsah článku odpovídají autoři. * TISK: časopis Zeměměřič. *

Nové příspěvky zasílejte na adresu vydavatele:
Novotného lávka 5,
116 68 Praha 1,
sekretariát tel. č.: 02/21 08 23 74 (i fax), * e-mail: geodeti@csvts.cz   * číslo účtu: 7049452-018/0800


    Z časopisu Zeměměřič č. 6+7/00         [Na úvodní stránku]