[Web Zeměměřič]
[ČSGK]

 Brno, 24. a 25. 11. 2000
6. sjezd ČSGK a seminář o digitalizaci souboru geodetických informací KN

          

            Rada ČSGK zve své členy na 6. sjezd ČSGK, který se uskuteční v Brně v kongresovém centru na výstavišti v sobotu 25. listopadu 2000 od 9.30 hod. Účastníci sjezdu budou hodnotit činnost ČSGK a jeho orgánů za období od 5. sjezdu (21. února 1998), volit novou radu a revizní komisi a projednávat program na další období činnosti.

            Sjezdu ČSGK bude na stejném místě předcházet v pátek 24. listopadu 2000 seminář pořádaný Spolkem zeměměřičů Brno, jehož hlavním a velmi aktuálním tématem bude digitalizace souboru geodetických informací katastru nemovitostí.

Současnými členy Rady ČSGK a Revizní komise ČSGK jsou:

            Žádám členy ČSGK, kteří se chtějí ucházet o členství v nové radě nebo revizní komisi, aby sekretariátu ČSGK zaslali přihlášku na volební kandidátku s uvedením jména, příjmení, akademického titulu, data narození a zaměstnavatele, jsou-li zaměstnáni. Předem děkuji každému členu ČSGK, který projeví zájem o aktivní působení v nově volených orgánech ČSGK a také všem, kdo se 6. sjezdu ČSGK účastní.

            Bližší podrobnosti o obou akcích ČSGK budou publikovány v následujícím říjnovém čísle Zeměměřičského věstníku.

Ing. Petr Polák, předseda ČSGKVydává: Český svaz geodetů a kartografů. * Neprodejné. * Neprošlo jazykovou úpravou. *
Redakce: Ing. J. Pospíšil, CSc. (předseda RR), Ing. L. Skládal, CSc., Ing. I. Hauf, Ing. J. Vaingát, Ing. J. Vojkovský. *
Za obsah článku odpovídají autoři. * TISK: časopis Zeměměřič. *

Nové příspěvky zasílejte na adresu vydavatele:
Novotného lávka 5,
116 68 Praha 1,
sekretariát tel. č.: 02/21 08 23 74 (i fax), * e-mail: geodeti@csvts.cz   * číslo účtu: 7049452-018/0800


    Z časopisu Zeměměřič č. 8+9/00         [Na úvodní stránku]