[Web Zeměměřič]
[ČSGK]

 Upozornění

 

            Upozorňujeme ty členy Českého svazu geodetů a kartografů, kteří již v letošním roce (po 1. červenci t.r.) uhradili své členské příspěvky poštou a neuvedli v nových složenkách své rodné číslo jako variabilní symbol - že tyto platby nemohly být identifikovány.

            Prosíme Vás tedy o nahlášení svých plateb (data podání a částky) do sekretariátu ČSGK, abychom Vás dodatečně jednotlivě nemuseli urgovat.

Děkujeme sekretariát ČSGK

 

Pozn.: Tel./zázn./fax: 02/21 08 23 74 resp. na známou adresu:  ČSGK, Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1Vydává: Český svaz geodetů a kartografů. * Neprodejné. * Neprošlo jazykovou úpravou. *
Redakce: Ing. J. Pospíšil, CSc. (předseda RR), Ing. L. Skládal, CSc., Ing. I. Hauf, Ing. J. Vaingát, Ing. J. Vojkovský. *
Za obsah článku odpovídají autoři. * TISK: časopis Zeměměřič. *

Nové příspěvky zasílejte na adresu vydavatele:
Novotného lávka 5,
116 68 Praha 1,
sekretariát tel. č.: 02/21 08 23 74 (i fax), * e-mail: geodeti@csvts.cz   * číslo účtu: 7049452-018/0800


    Z časopisu Zeměměřič č. 8+9/00         [Na úvodní stránku]