[Web Zeměměřič]
[ČSGK]

 Víte, že...?

se v tomto roce dožívají, či dožili významných životních jubileí i další členové či funkcionáři Českého svazu geodetů a kartografů?

70 let

O některých z výše jmenovaných bude informována členská základna samostatným příspěvkem v našem časopise. redakce ZV

sdělení RRVydává: Český svaz geodetů a kartografů. * Neprodejné. * Neprošlo jazykovou úpravou. *
Redakce: Ing. J. Pospíšil, CSc. (předseda RR), Ing. L. Skládal, CSc., Ing. I. Hauf, Ing. J. Vaingát, Ing. J. Vojkovský. *
Za obsah článku odpovídají autoři. * TISK: časopis Zeměměřič. *

Nové příspěvky zasílejte na adresu vydavatele:
Novotného lávka 5,
116 68 Praha 1,
sekretariát tel. č.: 02/21 08 23 74 (i fax), * e-mail: geodeti@csvts.cz   * číslo účtu: 7049452-018/0800


    Z časopisu Zeměměřič č. 8+9/00         [Na úvodní stránku]