[Web Zeměměřič]
[ČSGK]

 Pozvánka na akce
ISKN

            ČSGK pořádá v úterý 19. září 2000 odborný seminář INFORMAČNÍ SYSTÉM KATASTRU NEMOVITOSTÍ.

Místo: Praha 8 - Libeň, Zenklova 43, (budova Obvodního úřadu Prahy 8), metro B - stanice Palmovka, dále tramvají jednu stanici směr Bulovka (všechny spoje).

Zahájení: od 9.00 hod., (prezence od 8.00 hod.)

Cílem semináře je výklad nového informačního systému, který od 1. 9. 2000 poskytuje žádané údaje prostřednictvím počítačů přímo u KÚ a též prostřednictvím internetu.

Použití internetu bude při semináři demonstrováno pomocí PC na promítacím plátně v přednáškovém sále. V rámci diskuse budou zodpovězeny vznesené dotazy.

Bližší informace je možno získat v sekretariátu ČSGK - kontaktní spojení - tel.: 02/21 08 23 74 (i fax) - tajemník Ing.Vaingát (a v zaslané pozvánce).Vydává: Český svaz geodetů a kartografů. * Neprodejné. * Neprošlo jazykovou úpravou. *
Redakce: Ing. J. Pospíšil, CSc. (předseda RR), Ing. L. Skládal, CSc., Ing. I. Hauf, Ing. J. Vaingát, Ing. J. Vojkovský. *
Za obsah článku odpovídají autoři. * TISK: časopis Zeměměřič. *

Nové příspěvky zasílejte na adresu vydavatele:
Novotného lávka 5,
116 68 Praha 1,
sekretariát tel. č.: 02/21 08 23 74 (i fax), * e-mail: geodeti@csvts.cz   * číslo účtu: 7049452-018/0800


    Z časopisu Zeměměřič č. 8+9/00         [Na úvodní stránku]