[Web Zeměměřič]
[ČSGK]

 KAPITOLY Z HISTORIE FIG - 3. díl

 

            XX. kongres FIG (1994) v Melbourne byl obeslán jen a jen díky působení známého funkcionáře ČSGK Ladislava Skládala, kterému nedalo, aby ČR na tomto kongresu chyběla. Za finančního přispění obou delegátů (Klimeš, Skládal) se opět podařilo připomenout Českou republiku členům FIG, kteří jí po zkráceném přijímacím projednání uznali členství v FIG. Snad k tomu přispěla i národní expozice, kterou letecky dovezli oba delegáti a nainstalovali v rámci kongresové výstavy.

            Na rozdíl od dřívějších zasedání Stálého výboru FIG je nutno vzpomenout zasedání Valného shromáždění FIG v Berlíně (1995), na kterém bylo po bouřlivém hlasování schváleno, že FIG Working Week v roce 2000 se bude konat v Praze. Přispěl k tomu mj. i samostatně připravený videoklip, jehož realizaci zajistil obětavý funkcionář ČSGK Jaroslav Hlubuček a neméně obětavě připravená expozice, na níž se podepsal Miroslav Roule.

            XXI. kongres FIG (1998) v Brightonu byl obeslán osmičlennou oficiální delegací ČSGK a Spolkem zeměměřičů v Brně organizovaným tematickým autobusovým zájezdem. Na kongresu byly distribuovány předběžné pozvánky na FWW Praha 2000, a to nejen mezi delegacemi národních asociací FIG na zasedání Valného shromáždění, ale i v rámci české národní expozice, instalované v rámci rozsáhlé kongresové výstavy. Na zasedáních jednotlivých komisí zaznělo 6 referátů.

            FWW Sun City (1999) byl opět obeslán reprezentativní delegací (Klimeš, Skládal, Slaboch pod vedením Weigela, předsedy komitétu pro FIG), která zajistila informaci zúčastněných delegací o přípravách na FWW Praha 2000. K tomu byla připojena pozvánka s rozsáhlejším programem a přihláškou. 5. FWW PRAGUE 2000

            Rozsah programu FIG WORKING WEEK PRAGUE 2000 pravděpodobně nejvýstižněji charakterizuje, co mohou delegáti a návštěvníci od účasti na akcích FIG očekávat:

 

6. Nejbližší akce FIG v letech 2001 až 2006...

Co čeká české geodety ve FIG v nejbližším období je dáno programem akcí na dobu po roce 2001. Jsou to následující zasedání:

Ing. Milan Klimeš,
Český svaz geodetů a kartografů, Praha, ČR

Literatura :

(1.1) Pravidla českého pravopisu, FIN Olomouc 1994
(2.1) Statutes, Manual of Procedures and History of FIG, FIG 1975
(2.2) Builletin 38, FIG Edmonton 1986
(2.3) Cooperation between FIG and the UN Agencies 2000 - 2003, Publ. No 22, FIG Frederiksberg, 1999
(2.4) FIG Working Plan 2000 - 2003, Publ. No. 200, FIG Frederiksberg 2000
(2.5) The Bathurst Declaration on Land Asministration for Suistanable Development, Publ. No 21, FIG Frederiksberg 2000
(3.1) Kapitoly z histórie geodézie v Československu 1918 - 1945, VÚGK Bratislava 1990
(3.2) Kapitoly z histórie geodézie v Československu 1945 - 1987, VÚGK Bratislava 1988
(3.3) Mezinárodní spolupráce v geodézii a kartografii a úkoly ČSVTS, Dům techniky Ústí nad Labem, 1984Vydává: Český svaz geodetů a kartografů. * Neprodejné. * Neprošlo jazykovou úpravou. *
Redakce: Ing. J. Pospíšil, CSc. (předseda RR), Ing. L. Skládal, CSc., Ing. I. Hauf, Ing. J. Vaingát, Ing. J. Vojkovský. *
Za obsah článku odpovídají autoři. * TISK: časopis Zeměměřič. *

Nové příspěvky zasílejte na adresu vydavatele:
Novotného lávka 5,
116 68 Praha 1,
sekretariát tel. č.: 02/21 08 23 74 (i fax), * e-mail: geodeti@csvts.cz   * číslo účtu: 7049452-018/0800


    Z časopisu Zeměměřič č. 8+9/00         [Na úvodní stránku]