[Web Zeměměřič]
[ČSGK]

 Zajímají vás historické mapy?

 

Velké množství historických map v dobré kvalitě je v archivech univerzity Texas: http://www.lib.utexas.edu/Libs/PCL/Map_collection/historical/history_main.html

Z našeho území, bohužel, najdete v archivech jen mapu Prahy z roku 1858: http://www.lib.utexas.edu/Libs/PCL/Map_collection/historical/Prague_1858.jpg

Zdroj: konference KATASTR - <katastr@fsv.cvut.cz> - pátek 21. 7. 2000 00:07:57 - 2:00Vydává: Český svaz geodetů a kartografů. * Neprodejné. * Neprošlo jazykovou úpravou. *
Redakce: Ing. J. Pospíšil, CSc. (předseda RR), Ing. L. Skládal, CSc., Ing. I. Hauf, Ing. J. Vaingát, Ing. J. Vojkovský. *
Za obsah článku odpovídají autoři. * TISK: časopis Zeměměřič. *

Nové příspěvky zasílejte na adresu vydavatele:
Novotného lávka 5,
116 68 Praha 1,
sekretariát tel. č.: 02/21 08 23 74 (i fax), * e-mail: geodeti@csvts.cz   * číslo účtu: 7049452-018/0800


    Z časopisu Zeměměřič č. 8+9/00         [Na úvodní stránku]