[Web Zeměměřič]
 

 

V. Mezinárodní Polsko-Česko-Slovenské geodetické dni

            V městě Ustroň-Jaszoviec v hotelu Juhas nedaleko od Těšína uspořádalo Stwarzyszenie Geodetów Polskich od pátku 11. června do neděle 13. června 1999 - za odborné spoluúčasti Českého svazu geodetů a kartografů a Slovenské spoločnosti geodetov a kartografov - již páté mezinárodní setkání geodetů tří sousedních středoevropských států.
           Účastníky bylo asi sedmdesát geodetů z Polska, necelá dvacítka z Česka (delegace z Opavy, Brna a Prahy) a více než třicet ze Slovenska. Jednali bez tlumočení v polštině, češtině a slovenštině v tematických sekcích o problematice pozemkových úprav, o oceňování nemovitostí, o právních a technických předpisech a standardech a o národních formách samosprávy zeměměřické profese. Sborník referátů obsahuje 11 zajímavých příspěvků, v tom 4 české, ze všech odborných sekcí. Referáty doplnila diskuse přibližně stejného počtu odborníků všech tří zemí. Úspěchem pořadatelů bylo, že na těchto mezinárodních geodetických dnech se poprvé zdařilo společné setkání tří nejvyšších představitelů ústředních národních orgánů geodezie, kartografie a katastru. Ti, po zahajovacích projevech představitelů pořádajících odborných společností, seznámili v půlhodinových referátech přítomné s postavením, organizací a cíli veřejného sektoru v oboru geodezie, kartografie a katastru v Polsku, Česku a na Slovensku. Náměstek předsedy Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenské republiky doplnil svého předsedu informací o historii geodézie a kartografie na Slovensku. Úvodní referát předsedy ČÚZK završil pracovník úřadu závěrečným referátem celého programu o nově budovaném informačním systému katastru nemovitostí v ČR.
           Součástí odborného programu byla velmi zajímavá exkurse přečerpávací vodní elektrárny Žar-Porabka při níž si návštěvníci prohlédli vrcholovou vodní nádrž na hoře Žar a podzemní 500 MW elektrárnu. (4 turbíny po 125 MW pro špičkovou energii polské energetické soustavy).
           Odborný program doplnily dva společenské večery s bohatým občerstvením, hudbou a tancem a dojemné vystoupení místního dětského folklorního souboru.
           Na uzavřeném jednání se zástupci tří národních odborných společností dohodli na podzimním projednání (v Praze v Kobylisích) odborného a společenského programu VI. Mezinárodních Česko – Slovensko – Polských geodetických dnů, které v rámci programu FIG Working Week Prague 2000 (22. až 26. května 2000) uspořádá Český svaz geodetů a kartografů 25. a 26. května 2000 pod záštitou předsedy Českého úřadu zeměměřického a katastrálního v nové budově resortu zeměměřictví a katastru v Praze Kobylisích.
           O postupu přípravy FWW Prague budou čtenáři informováni v Zeměměřičském věstníku, na web stránkách časopisu Zeměměřič a adrese http://www.fig2000.cz

Ing. Petr Polák, předseda ČSGK

Zeměměřičský věstník, ročník VIII (XXXV)  Praha 1.9. 1999  číslo 8+9/99


    Z časopisu Zeměměřič č. 8+9/99         [Na úvodní stránku]