[Web Zeměměřič]
 

 

VII. mezinárodní konference "Geodézie a kartografie" v dopravě

           V krásném prostředí Banské Štiavnice v nové budově Fakulty ekologie a enviromentalistiky Technické univerzity Zvolen a Stredného odborného učilišťa lesníckeho se od 1. do 2. července 1999 uskutečnila VII. mezinárodní konference "Geodézie a kartografie v dopravě".
           Pořadatelem byl Slovenský zväz geodetov za odborné spoluúčasti Českého svazu geodetů a kartografů, Stowarzyszenia Geodetóv Polskich, Slovenského zväzu stavebných inžinierov a Kartografickej spoločnosti Slovenské republiky. Konference se konala pod záštitou Ministerstva dopravy, pošt a telekomunikácií Slovenskej republiky.
           Odborným garantem konference byl prof. Ing. Ladislav Bitterer, CSc., vedoucí katedry geodézie Stavebnej fakulty Žilinské univerzity, přípravný výbor řídil a největší tíhu celé organizace bezchybně zvládl Ing. Štefan Lukáč, předseda Slovenského zväzu geodetov. Více než 40 referátů konference bylo předneseno bez tlumočení ve slovenštině, polštině (4) a češtině (8), a to v šesti tematických sekcích o geodézii a kartografii v dopravě obecně, v železniční dopravě, v silniční dopravě se zaměřením na dálnice, mosty a tunely, v letecké dopravě a telekomunikacích a v informačních systémech a katastru nemovitostí. Referáty konference byly v moderně vybaveném kinosále prezentovány i graficky nejmodernější analogovou a počítačovou technikou a dále na ukázkách činnosti zeměměřičů na panelech v předsálí. Zaznělo nemálo diskusních příspěvků a neformální diskuse pokračovala u bohatého stolu dlouho do noci na společenském setkání v hotelu Grand-Matěj.
           Všichni účastníci konference obdrželi mimo tištěný sborník mapu Banské Štiavnice, mnoho dalších propagačních materiálů a dvě krásné publikace z prostředí Slovenských železnic. Pravou bombou však byl křest elektronické podoby sborníku na CD-ROM na již zmíněném společenském večeru, který provedli šampaňským zástupci všech pořadatelských organizací. Pokud se nemýlím, je to první sborník, který byl touto formou na obdobné akci vydán a dokládá snahu organizátora vysoko nastavit laťku odborné úrovně konferencí tohoto typu.
           Bohatý a úspěšný program konference by nebyl možný bez účasti mnoha sponzorů, vesměs soukromých geodetických firem. Minimálně pět jich bylo z Dolného Kubína, tedy z oblasti, o níž rozhodně nelze říci, že by oplývala nadměrným bohatstvím. Někteří sponzoři se objevili až na společenském večeru kde svou spokojenost s odborným a společenským přínosem konference vyjádřili spontánně a v hotovosti zaplaceným příspěvkem. Přinutilo mne to k zamyšlení, které do této stručné informace sice nepatří, ale čtenáři možná jeho obsah odhadnou.

           Závěrem doplňuji, že účastníci konference přijali usnesení, jehož jedním z hlavních bodů je doporučení uspořádat VIII. mezinárodní konferenci "Geodézie a kartografie v dopravě" za tři roky v roce 2002. Podle zvyklostí střídavého pořadatelství na Slovensku a v Česku jde o závazek Českého svazu geodetů a kartografů, konkrétně především členů Odborné skupiny inženýrské geodézie. Závazek, který vyplývá i z platné dohody Českého svazu geodetů a kartografů a Slovenského zväzu geodetov o spolupráci.
           Nezbývá, než ještě jednou poděkovat slovenským přátelům, jmenovitě zejména předsedovi organizačního týmu a Slovenského zväzu geodetov Ing. Štefanu Lukáčovi, za vzornou ukázku nadšení pro obor geodézie a kartografie a pro jeho velmi potřebné společenské zviditelnění.

Ing. Petr Polák, předseda ČSGK

Zeměměřičský věstník, ročník VIII (XXXV)  Praha 1.9. 1999  číslo 8+9/99


    Z časopisu Zeměměřič č. 8+9/99         [Na úvodní stránku]