[Web Zeměměřič]
 

 

Informace z FIG
Ředitel kanceláře FIG M. Villikka v Praze

           Pan Markku Villikka, ředitel stálého sekretariátu FIG v Kodani, navštívil ve dnech 14. až 18. 4. 1999 Prahu. Hlavním účelem jeho návštěvy bylo prověřit stav příprav na 23. Valné shromáždění FIG a pracovní týden FIG, který se bude konat 21. - 26. května 2000 v Praze.
           Pořádáním FIG WW Praha 2000 byl pověřen Český svaz geodetů a kartografů v roce 1995.
           Pan M. Villikka se během svého pobytu v Praze setkal s představiteli ČSGK, zejména s jeho předsedou Ing. Petrem Polákem a se zástupci Komitétu pro FIG, zastoupeným jeho předsedou Doc. Ing. Josefem Weigelem, CSc. a čestným členem FIG Ing. Milanem Klimešem.
           Ředitel Villikka byl seznámen s časovým návrhem programu zasedání Stálého výboru FIG, návrhem programu odborné konference "Quo vadis surveying of the 21st century" aneb "Kam kráčíš zeměměřictví 21. století", s návrhem výstav (firemní, odborná, historická) a s návrhem programu Česko-slovensko-polských geodetických dnů, které budou rovněž jednou z odborných akcí v rámci FIG WW Praha 2000.
           V doprovodu Ing. L. Skládala, CSc. a Ing. M. Klimeše navštívil pan Villikka rovněž místa konání hlavních odborných akcí: Národní dům na Vinohradech (technická konference, výstavy), Betlémská kaple (slavnostní zahájení), nová budova ČÚZK v Praze 8 - Kobylisích (Česko–slovensko–polské geod. dny). Seznámil se rovněž s úrovní ubytovacích kapacit v blízkosti Národního domu na Vinohradech. Pro ubytování členů Byra FIG byl navržen hotel Don Giovanni, který je od hlavního místa konání vzdálen pouze 5 minut cesty metrem (3 zastávky).
           Pan Villikka vyslovil se stavem příprav svůj souhlas, a souhlasné stanovisko připravil i pro zasedání ACCO, konané v rámci FIG WW v Sun City 30. května 1999. ACCO je poradním orgánem Byra FIG, které je složeno z vedoucích představitelů FIG včetně předsedů odborných komisí a přizvaných expertů. Hlavním problémem bude zajištění odborného programu, který by vyhovoval většině odborných komisí.
           Organizátoři konference budou podrobeni další kontrole ze strany FIG při návštěvě prezidenta FIG p. Roberta Fostera z USA, který ohlásil svoji návštěvu v Praze na počátek září 1999.

Ing. V. Slaboch,CSc.

Zeměměřičský věstník, ročník VIII (XXXV)  Praha 1.9. 1999  číslo 8+9/99


    Z časopisu Zeměměřič č. 8+9/99         [Na úvodní stránku]