[Web Zeměměřič]
 

 

Životní výročí

Ing. Václav Slaboch, CSc. - 60 let
           Životní jubileum oslavil dne 1. 7. 1999 ve VÚGTK ve Zdibech při křtu zeměměřického CD – ROM "Zeměměřictví a katastr 1999" a dne 8.7.1999 v sídle ČSGK na Novotného lávce v Praze při besedě o mezinárodních aktivitách ČSGK a o přípravě FIG WW Praha 2000.
           Narodil se dne 5. 7. 1939 v Praze. Dětství prožil v Berouně, kde jeho otec pracoval na KÚ.
           Po absolvování Střední průmyslové školy (1953 až 1957) pokračoval ve studiu geodezie na ČVUT v Praze (1957-1962), poté rok zákl. voj. služba ve VTOPÚ Dobruška a od r. 1963 pracoval jako geodet ve Velkolomu Čertovy Schody (do r. 1966), kdy byl přijat do VÚGTK. V letech 1968-69 byl na studijním pobytu ve Velké Británii. Po návratu pracoval na ČÚGK v odboru technického rozvoje (1970-79). V té době obhájil disertační práci na téma "Automatizace vyrovnání trilateračních sítí (1976). V letech 1979-81 působil jako expert programu OSN v Guinei (Afrika), kdy se vrátil do odboru technického rozvoje na ČÚGK (1981-90). V letech 1990-95 pracoval jako konzultant pro geodézii na Maltě. Poté opět na ČÚZK v odboru informatiky (1995-98). 1. května 1998 byl jmenován ředitelem VÚGTK ve Zdibech.
           Jeho současné další aktivity:

           Do dalších let tvůrčí aktivity přeje Redakční rada Zeměměřičského věstníku Ing. Václavu Slabochovi, CSc. pevné zdraví a duševní pohodu. (RR ZV)

Doc. Ing. Milan Kašpar, CSc. - 70 let
           Dne 10. června 1999 se v plné tvůrčí aktivitě dožil doc. Ing. Milan Kašpar, CSc. 70 let.
           Narodil se v Praze, kde absolvoval fakultu speciálních nauk ČVUT, směru zeměměřického inženýrství. Deset let byl vědeckým pracovníkem Ústavu pro výzkum rud v Praze, kde rozpracoval zejména radiotechnické metody zkoumání horninového masivu. V roce 1967 přechází na katedru speciální geodezie fakulty stavební na ČVUT, kde se zabývá výzkumem laserové techniky pro účely geodezie a důlního měřictví. Docentem pro obor geodezie jmenován 30.1. 1996 po obhájení habilitační práce na téma "Laserová technika v inženýrské geodézii". Doc. Ing. Kašpar, CSc. se prostřednictvím ČSGK podílí na činnosti mezinárodních organizací FIG (sekretář komise 6E) a ISM (komise 3). Doc. Kašpar je autorem celé řady publikací. V praxi jsou nejznámější příručky vydané ve vydavatelství STAMP – stavební informace ve kterých tabulkovou formou uvádí základní technická data o laserové technice. V letošním roce jako spoluautor připravil k vydání knihu "Automatizace v řízení stavebních strojů".
           Redakční rada Zeměměřičského věstníku přeje do dalších let tvůrčí invenci a zdraví.
(jp)

Zeměměřičský věstník, ročník VIII (XXXV)  Praha 1.9. 1999  číslo 8+9/99


    Z časopisu Zeměměřič č. 8+9/99         [Na úvodní stránku]