[Web Zeměměřič]
[ČSGK]

  Zeměměřické výkony a díla

Počátkem února byl dán do tisku »CENÍK« pro rok 2003 s oficiálním názvem »Zeměměřické výkony a díla« (Ceny, předpisy, normy, komentáře) v novém doplněném a rozšířeném vydání. Předpoklad distribuce je konec února t.r.)

»Ceník« bude také k dispozici na všech seminářích (konferencích apod.) pořádaných ČSGK. Předpokládaná cena je 80 Kč.

sekretariát ČSGKVydává: Český svaz geodetů a kartografů. * Neprodejné. * Neprošlo jazykovou úpravou. *
Redakce: Ing. J. Pospíšil, CSc. (předseda RR), Ing. L. Skládal, CSc., Ing. I. Hauf, Ing. J. Vaingát, Ing. J. Vojkovský. *
Za obsah článku odpovídají autoři. * TISK: časopis Zeměměřič. *

Nové příspěvky zasílejte na adresu vydavatele:
Novotného lávka 5,
116 68 Praha 1,
sekretariát tel. č.: 221 082 374 (i fax), * e-mail: geodeti@csvts.cz   * číslo účtu: 7049452-018/0800


    Z časopisu Zeměměřič č. 12/02         [Na úvodní stránku]