[Web Zeměměřič]
[ČSGK]

  AKTUÁLNÍ PROBLÉMY INŽENÝRSKÉ GEODÉZIE 2003

Dne 16. dubna t. r. se bude opět konat seminář na téma »AKTUÁLNÍ PROBLÉMY INŽENÝRSKÉ GEODÉZIE 2003« jako doprovodný program 8. Stavebního veletrhu v Brně - v Kongresovém centru na Výstavišti.

Program semináře:
– Novela zákona o zeměměřictví
– Příprava projektování a dokumentace staveb
– ve vztahu:
– k obci
– ke Stavebnímu úřadu
– k orgánům ČÚZK a KN

– Legislativa - přehled předpisů, norem apod.
– Náležitosti projektové dokumentace stavby podle Stavebního zákona a zákona o zeměměřictví.

Lektorský tým je složen z osvědčených lektorů jako: ing. Polák, ing. Šanda, ing. Lechner, CSc., ing. Čížek a v neposlední řadě i zástupců ČÚZK.

Odborným garantem je opět ing. J. Procházka, CSc. (ČVUT - FSv)

Pozvánky jsou k dispozici v sekretariátu ČSGK (veškeré kontaktní spojení je uvedeno v tiráži každého »Zeměměřického věstníku«).

sekretariát ČSGKVydává: Český svaz geodetů a kartografů. * Neprodejné. * Neprošlo jazykovou úpravou. *
Redakce: Ing. J. Pospíšil, CSc. (předseda RR), Ing. L. Skládal, CSc., Ing. I. Hauf, Ing. J. Vaingát, Ing. J. Vojkovský. *
Za obsah článku odpovídají autoři. * TISK: časopis Zeměměřič. *

Nové příspěvky zasílejte na adresu vydavatele:
Novotného lávka 5,
116 68 Praha 1,
sekretariát tel. č.: 221 082 374 (i fax), * e-mail: geodeti@csvts.cz   * číslo účtu: 7049452-018/0800


    Z časopisu Zeměměřič č. 12/02         [Na úvodní stránku]