[Web Zeměměřič]
[ČSGK]

  IX. ČESKO-SLOVENSKO-POLSKÉ GEODETICKÉ DNY

15. - 17. května t.r. budou »IX. ČESKO-SLOVENSKO-POLSKÉ GEODETICKÉ DNY« s tématy:
– Budoucnost geodezie, kartografie a katastru nemovitostí v podmínkách Evropské unie
– Součinnost a společenské postavení soukromého a státního sektoru v zeměměřictví a katastru nemovitostí
– Zeměměřictví a katastr nemovitostí jako základ veřejného informačního systému
– Odborná výstava

Kontaktní adresa a bližší informace: Spolek zeměměřičů Brno, Moravské náměstí 1, 602 00 BRNO, Telefon: +420 542 521 410, E-mail: spolzem@email.cz.

Garanti semináře: Spolek zeměměřičů Brno a Český svaz geodetů a kartografů

Místo konání: Hotel ADAMANTINO, Pozlovice

Přihlášky: Termín zaslání závazných přihlášek vystavovatelů je 30. dubna 2003, účastníků 8. května 2003.

sekretariát ČSGKVydává: Český svaz geodetů a kartografů. * Neprodejné. * Neprošlo jazykovou úpravou. *
Redakce: Ing. J. Pospíšil, CSc. (předseda RR), Ing. L. Skládal, CSc., Ing. I. Hauf, Ing. J. Vaingát, Ing. J. Vojkovský. *
Za obsah článku odpovídají autoři. * TISK: časopis Zeměměřič. *

Nové příspěvky zasílejte na adresu vydavatele:
Novotného lávka 5,
116 68 Praha 1,
sekretariát tel. č.: 221 082 374 (i fax), * e-mail: geodeti@csvts.cz   * číslo účtu: 7049452-018/0800


    Z časopisu Zeměměřič č. 12/02         [Na úvodní stránku]