[Web Zeměměřič]
[ČSGK]

  Nová forma kolektivního členství ČSGK

ČSGK připravuje novou formu kolektivního členství - určeného především některým firmám našeho oboru.

Podmínky členství budou ještě předmětem jednání Rady ČSGK příp. 7. sjezdu a návrhy, které vyplynou z jednání a diskuse, budou po schválení těmto firmám nabídnuty.

Převážně se bude jednat o participaci (i finanční spoluúčasti) na určitých aktivitách ČSGK (odborné akce, odborné publikace, výstavy, firemní prezentace, reklamní letáky apod.).

Předpokládá se, že uzavřené smlouvy budou individuální a to po vzájemné dohodě obou stran (ČSGK vers. konkrétní firma, která projeví zájem o tuto nabídku).

sekretariát ČSGKVydává: Český svaz geodetů a kartografů. * Neprodejné. * Neprošlo jazykovou úpravou. *
Redakce: Ing. J. Pospíšil, CSc. (předseda RR), Ing. L. Skládal, CSc., Ing. I. Hauf, Ing. J. Vaingát, Ing. J. Vojkovský. *
Za obsah článku odpovídají autoři. * TISK: časopis Zeměměřič. *

Nové příspěvky zasílejte na adresu vydavatele:
Novotného lávka 5,
116 68 Praha 1,
sekretariát tel. č.: 221 082 374 (i fax), * e-mail: geodeti@csvts.cz   * číslo účtu: 7049452-018/0800


    Z časopisu Zeměměřič č. 12/02         [Na úvodní stránku]