[Web Zeměměřič]
[ČSGK]

  Nabídka členství v Informačním centru ČSGK

Český svaz geodetů a kartografů využívá této příležitosti k informování a odpovědi na určité dotazy orgánů, organizací a podnikatelů o malé informovanosti o uplatňování nových či novelizovaných zákonů a vyhlášek oboru zeměměřictví a katastru, o zkušenostech s jejich aplikací, o cenových otázkách v oboru, o službách soukromé sféry v oboru, o další problematice - zejména KN a pozemkových úprav a ještě menší informovanosti o geodezii ve výstavbě.

Ozývají se i hlasy volající po výkladu nebo řešení některých konkrétních situací v podmínkách nových zákonů a vyhlášek oboru zeměměřictví a katastru.

Domníváme se, že tuto úlohu plní právě Informační centrum ČSGK, které v současné době sdružuje cca 50 subjektů (právnických či fyzických osob) a které poskytuje svým členům i následující výhody:
1. Bezplatný odběr »Zeměměřického věstníku« (»ZV«) a možnost publikovat v něm;
2. Poskytování výrazné (50%) slevy na odborných akcích ČSGK pro jednu, dvě či více osob. Seznam těchto odborných akcí (školení, semináře, konference ...) bude předmětem informace v »ZV« (akce na I. pololetí bude zveřejněna v č. 1/2004);
3. Informace o odborných akcích oboru, pořádaných jinými orgány, organizacemi a společnostmi, pokud budou tyto informace nám dostupné;
4. Bezplatné poskytování vyžádaných konzultací k problematice oboru;
5. Každoroční bezplatné poskytování publikace »Zeměměřické výkony a díla« (ceny, předpisy, normy, komentáře);
6. Zasílání aktuálních odborných článků z oboru apod.

Posláním centra je tedy poskytování svým členům pravidelné nebo vyžádané informace odborné, technické, právní, organizační i jiné.

Členem »IC« se může stát právnická či fyzická osoba. Roční účastnický poplatek za služby Informačního centra činí 2000Kč při poskytované slevě na odborné akce pro jednu osobu. Při požadavku slevy pro více osob, se tento poplatek právnické osoby zvyšuje o 800Kč ročně za každého dalšího zaměstnance. Výše ročních poplatků se týká pouze počtu osob - tzn. např. odborných akcí se může zúčastnit kterákoli osoba z dané instituce (není to tedy vázáno na určité jméno).

V případě vašeho zájmu o členství v Informačním centru ČSGK kontaktujte, prosím, sekretariát na známé adrese: Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1, příp. tel. (fax i zázn.): 221 082 374, e-mail: geodeti@csvts.cz.

sekretariát ČSGKVydává: Český svaz geodetů a kartografů. * Neprodejné. * Neprošlo jazykovou úpravou. *
Redakce: Ing. J. Pospíšil, CSc. (předseda RR), Ing. L. Skládal, CSc., Ing. I. Hauf, Ing. J. Vaingát, Ing. J. Vojkovský. *
Za obsah článku odpovídají autoři. * TISK: časopis Zeměměřič. *

Nové příspěvky zasílejte na adresu vydavatele:
Novotného lávka 5,
116 68 Praha 1,
sekretariát tel. č.: 221 082 374 (i fax), * e-mail: geodeti@csvts.cz   * číslo účtu: 7049452-018/0800


    Z časopisu Zeměměřič č. 12/02         [Na úvodní stránku]