[Web Zeměměřič]
[ČSGK]

  Sto posluchačů na Novotného lávce

PRAHA (7. 3. 2005): Český svaz geodetů a kartografů zvolil celkem šťastně za další dějiště svých neojedinělých seminářů přímo budovu, kde sídlí sekretariát Svazu. Na Novotného lávce v centru Prahy se první březnové pondělí uskutečnil seminář ťZeměměřiči a právoŤ, jehož se zúčastnila téměř stovka posluchačů.

ťSeminář proběhl velmi dobře! Přišlo přesně 96 posluchačů i když přihlášených osob bylo celkem 108, ale patrně někdo onemocněl. Byla velká výhoda, že přednášející byli dva z našich nejlepších odborníků na problematiku semináře - Petr Polák a Václav Čada. Myslím, že si účastníci semináře odnesli mnoho užitečných poznatků pro jejich zeměměřickou práci. Složení účastníků bylo také zajímavé. Přijeli oprávnění zeměměřiči, zástupci geodetických firem, úředníci z katastrálních úřadů, pracovníci VÚGTK, ale i z České správy letišť, z Českých drah, správci inženýrských sítí. Dále tu byli pracovníci z resortu ministerstva obrany, Technické správy komunikací, odborníci z místních úřadů a Vojenských lesů a statků. Připravila jsem malou anketu, na kterou reagovala více než polovina z účastníků, kteří kladně hodnotili seminář, prostředí, kde se konal a navrhovali podnětná témata na další semináře,Ť řekla k semináři sekretářka Svazu Jana Chudobová.

ťJsem rád, že seminář byl podle výsledků ankety a podle účasti necelé stovky účastníků úspěšný. Mnozí projevili zájem o velmi zdařilou počítačovou prezentaci Václava Čady. Její šíření je v pravomoci autora. Anketa navíc poskytla mnoho zajímavých námětů na konání dalších odborných akcí, ale ještě ji musíme podrobněji vyhodnotit a výsledky předložit na zasedání Rady ČSGK,Ť poznamenal k semináři její lektor Petr Polák.

Ing. Jana Chudobová, nová sekretářka ČSGK se vzorně zhostila organizace semináře

Petr SkálaVydává: Český svaz geodetů a kartografů. * Neprodejné. * Neprošlo jazykovou úpravou. *
Redakce: Ing. J. Pospíšil, CSc. (předseda RR), Ing. L. Skládal, CSc., Ing. I. Hauf, Ing. J. Vaingát, Ing. J. Vojkovský. *
Za obsah článku odpovídají autoři. * TISK: časopis Zeměměřič. *

Nové příspěvky zasílejte na adresu vydavatele:
Novotného lávka 5,
116 68 Praha 1,
sekretariát tel. č.: 221 082 374 (i fax), * e-mail: geodeti@csvts.cz   * číslo účtu: 7049452-018/0800


    Z časopisu Zeměměřič č. 12/02         [Na úvodní stránku]