[Web Zeměměřič]
[ČSGK]

  "XI. Mezinárodní Polsko-Česko-Slovenské geodetické dny"

Český svaz geodetů a kartografů zve naši odbornou veřejnost na "XI. Mezinárodní Polsko-Česko-Slovenské geodetické dny"; Doba konání: 9. (čtvrtek) až 11. (sobota) června 2005

Místo konání:

Penzionát Jawor v obci POLAŇCZYK u západní hranice Soliňského jezera v jihovýchodním cípu Polska přibližně 100 km jižně od Rzeszówa. Autodoprava přechodem ze Slovenska od Svidníku přes slovensko-polskou hranici Dukelským průsmykem, potom silnicemi převážně východním směrem asi 70 km.

Odborný program (témata):

  1. geodetické činnosti na podzemních dopravních stavbách
  2. pozemkové úpravy s aspektem účasti v programech Evropské unie
  3. geodézie na trhu geoinformací

Odborné referáty z každé ze tří účastnických republik, tj. 9 referátů s diskusemi k nim.

Program:

9. 6. 2005 / do 13:00 příjezd, registrace, oběd<
15:00 - 18:00 zahájení, 3 proslovy představitelů států a odborných společností odborný program
19:00 společenský večer
10. 6. 2005 / 10:00 - 13:30 odborný program
15:00 - 18:30 výlet lodí s prohlídkou přehrady
20:00 slavnostní večeře
11. 6. 2005 / 10:00 - 13:00 odborný program
14:00 oběd a závěr

Organizační údaje:

Termín přihlášek do 1. dubna 2005 na adresu: Zarzšd Glówny Stowarzyszenia Geodetów Polskich 00-043 Warszawa, ul. Czackiego 3/5, tel. a fax: +48 22 826 8751; www.sgp.geodezja.org.pl; e-mail: biuro@sgp.geodezja.org.pl; vložné 100EUR - do 1. května 2005 na účet Bank Millennium S.A., 79116022020000000055156880

Přihláška má obsahovat: Jméno, příjmení, titul, adresu, telefonický a elektronický kontakt, údaje o firmě nebo úřadu (název, adresa, IČ), podpis (eventuálně razítko firmy/úřadu).

Texty referátů: do 15. května 2005 elektronicky dle vzoru (zájemce o referáty ČSGK uvitá - vzor doručíme na požádání) na adresu: Dr. inž. Andrzej Pachuta. Pl. Politechniki 1, pok. 42, 00-661 Warszawa, e-mail: pachuta@gik.edu.pl.

Petr PolákVydává: Český svaz geodetů a kartografů. * Neprodejné. * Neprošlo jazykovou úpravou. *
Redakce: Ing. J. Pospíšil, CSc. (předseda RR), Ing. L. Skládal, CSc., Ing. I. Hauf, Ing. J. Vaingát, Ing. J. Vojkovský. *
Za obsah článku odpovídají autoři. * TISK: časopis Zeměměřič. *

Nové příspěvky zasílejte na adresu vydavatele:
Novotného lávka 5,
116 68 Praha 1,
sekretariát tel. č.: 221 082 374 (i fax), * e-mail: geodeti@csvts.cz   * číslo účtu: 7049452-018/0800


    Z časopisu Zeměměřič č. 12/02         [Na úvodní stránku]