[Web Zeměměřič]
[ČSGK]

  "Aktuální problémy inženýrské geodézie 2005"

Český svaz geodetů a kartografů zve všechny zájemce o inženýrskou geodézii na seminář "Aktuální problémy inženýrské geodézie 2005"

Seminář se uskuteční ve čtvrtek 21. 4. 2005 v Kongresovém centru - na výstavišti v Brně v sále B.

Tematická náplň semináře:

Elektronická přihláška je na adrese: http://csgk.fce.vutbr.cz/Oakce/A9/

Podrobnosti na webu: http://www.csvts.cz/csgk/

Odborní garanti:

Doc. ing. Jaromír Procházka, CSc., ČVUT v Praze, Fsv, katedra speciální geodézie

Ing.Jiří Bureš, VUT v Brně, Fakulta stavební, Ústav geodézie

Organizační garant: ČSGK / Jiří Bureš

Jiří BurešVydává: Český svaz geodetů a kartografů. * Neprodejné. * Neprošlo jazykovou úpravou. *
Redakce: Ing. J. Pospíšil, CSc. (předseda RR), Ing. L. Skládal, CSc., Ing. I. Hauf, Ing. J. Vaingát, Ing. J. Vojkovský. *
Za obsah článku odpovídají autoři. * TISK: časopis Zeměměřič. *

Nové příspěvky zasílejte na adresu vydavatele:
Novotného lávka 5,
116 68 Praha 1,
sekretariát tel. č.: 221 082 374 (i fax), * e-mail: geodeti@csvts.cz   * číslo účtu: 7049452-018/0800


    Z časopisu Zeměměřič č. 12/02         [Na úvodní stránku]