[Web Zeměměřič]
[ČSGK]

  Klub seniorů v roce 2004

Výlet Klubu seniorů - Zámek Kynžvart, Mariánské Lázně

Podle ročního programu činnosti uspořádal dne 13. 5. 2004 Klub seniorů plzeňských zeměměřičů výlet na zámek Kynžvart a do Mariánských Lázní.

Výlet byl zdařilý, počasí nám přálo. Jediným nedostatkem byla malá účast - pouze čtyři výletníci (Jílek, Michal, Novotný a Hofman). Slabá účast byla neúměrná vynaloženému úsilí ke zorganizování tohoto výletu (pozvánky, telefony aj.).

Vzpomínkové posezení k památce Ing. Jiřího Kubínka

Mimo roční plán Klubu seniorů bylo v zasedačce Katastrálního úřadu dne 19. května 2004 od 15 hodin uspořádáno přátelské posezení, věnované památce našeho vzácného přítele a neúnavného organizátora pana ing. Jiřího Kubínka.

Na setkání přišlo 32 účastníků, to lze považovat za úspěch s ohledem na krásné počasí.

ČSGKVydává: Český svaz geodetů a kartografů. * Neprodejné. * Neprošlo jazykovou úpravou. *
Redakce: Ing. J. Pospíšil, CSc. (předseda RR), Ing. L. Skládal, CSc., Ing. I. Hauf, Ing. J. Vaingát, Ing. J. Vojkovský. *
Za obsah článku odpovídají autoři. * TISK: časopis Zeměměřič. *

Nové příspěvky zasílejte na adresu vydavatele:
Novotného lávka 5,
116 68 Praha 1,
sekretariát tel. č.: 221 082 374 (i fax), * e-mail: geodeti@csvts.cz   * číslo účtu: 7049452-018/0800


    Z časopisu Zeměměřič č. 12/02         [Na úvodní stránku]