[Web Zeměměřič]
[ČSGK]

  Vyhodnocení ankety ze semináře Zeměměřiči a právo

Informace zveřejněné o semináři »Zeměměřiči a právo« uspořádaného ČSGK v Praze na Novotného lávce dne 7. března 2005 doplňují výsledky ankety uskutečněné na tomto semináři.

Anketní lístky vyplnilo 55 účastníků z celkových 97 na místě registrovaných. To se zdá být dost slušný výsledek a všem, kdo odpověděli na níže uvedené otázky pořadatelé dodatečně velmi děkují.

Na první otázku »Byli jste spokojeni s náplní dnešního semináře?« odpověděli NE 2 účastníci, ANO i NE odpověděl 1 účastník a 52 účastníků odpovědělo ANO. Všem spokojeným děkuji za pravděpodobnou toleranci k mému možná ne příliš urovnanému projevu. V omezeném časovém prostoru bylo informací z širokého spektra právního řádu asi opravdu příliš mnoho. Přednáška Václava Čady byla vynikající, pro příště bude třeba poskytnout historii pozemkových evidencí ještě větší časový prostor, zejména z hlediska geometrického a polohového určení hranic pozemků.

Na druhou otázku »Jaké téma navrhujete na další semináře?« odpovědělo kladně 31 z 52 spokojených účastníků.

Navrhovanými tématy a tedy závazkem pro další semináře ČSGK jsou:

Na třetí anketní otázku »Vyhovuje vám prostředí konání semináře?« odpověděli všichni ANO, s výjimkou jedné účastnice, která seděla v nevýhodné pozici částečně skryta za sloupem. Některým se líbilo prostředí velmi, i když se objevil názor, že na Bahamách by to bylo možná ještě lepší. A také parkovací podmínky nejsou na Novotného lávce příznivé.

Na závěr ocitujme odůvodnění jednoho ze tří nespokojených účastníků: »zákazníkovi právnicky neporadím«. Odpověď na tento názor hledejme mimo jiné v zákoně o ochraně spotřebitele a zákoně o technických požadavcích na výrobky (viz kapitola VII. publikace ČSGK »Zeměměřické výkony a díla, Zeměměřiči a právo«).

Poznámka autora, také jednoho z přednášejících na semináři: Denně jsme každý také zákazníkem a asi očekáváme, že nám prodávající výrobků a služeb při koupi poradí.

Petr Polák, předseda ČSGKVydává: Český svaz geodetů a kartografů. * Neprodejné. * Neprošlo jazykovou úpravou. *
Redakce: Ing. J. Pospíšil, CSc. (předseda RR), Ing. L. Skládal, CSc., Ing. I. Hauf, Ing. J. Vaingát, Ing. J. Vojkovský. *
Za obsah článku odpovídají autoři. * TISK: časopis Zeměměřič. *

Nové příspěvky zasílejte na adresu vydavatele:
Novotného lávka 5,
116 68 Praha 1,
sekretariát tel. č.: 221 082 374 (i fax), * e-mail: geodeti@csvts.cz   * číslo účtu: 7049452-018/0800


    Z časopisu Zeměměřič č. 12/02         [Na úvodní stránku]