[Web Zeměměřič]
[ČSGK]

  ČSGK - pobočka Pardubice

PARDUBICE (13. 6. 2006): Pořádání školení, vysílání členů ČSGK na zahraniční setkání, organizace společenských a sportovních akcí - to jsou hlavní cíle nové třináctičlenné pobočky Českého svazu geodetů a kartografů, která byla ustanovena ve východních Čechách.

Předsedou pobočky byl na ustavující schůzi zvolen ing. Švarc.

Jak vyplývá z písemného zápisu z prvního shromáždění na východě Čech v samostatné pobočce organizovaných zeměměřičů, brzo o této pobočce zeměměřická veřejnost uslyší, neboť to jsou právě pardubičtí, kteří mají v úmyslu v Litomyšli pořádat další zeměměřický ples.

Popřejme novým kolegům hodně elánu a dobrého pocitu z dobře zrealizovaných akcí

Nová pobočka má název - Východní Čechy a sídlo má na KÚ pro Pardubický kraj, Čechovo nábřeží 1791, 530 86 Pardubice.

Ing. Petr Skála, člen Rady ČSGKVydává: Český svaz geodetů a kartografů. * Neprodejné. * Neprošlo jazykovou úpravou. *
Redakce: Ing. J. Pospíšil, CSc. (předseda RR), Ing. L. Skládal, CSc., Ing. I. Hauf, Ing. J. Vaingát, Ing. J. Vojkovský. *
Za obsah článku odpovídají autoři. * TISK: časopis Zeměměřič. *

Nové příspěvky zasílejte na adresu vydavatele:
Novotného lávka 5,
116 68 Praha 1,
sekretariát tel. č.: 221 082 374 (i fax), * e-mail: geodeti@csvts.cz   * číslo účtu: 7049452-018/0800


    Z časopisu Zeměměřič č. 12/02         [Na úvodní stránku]