[Web Zeměměřič]
[ČSGK]

  Kalendárium

8. - 13. 10. 2006 - XXIII. kongres FIG

mezinárodní kongres, Mnichov, pořadatel FIG,

Spolek zeměměřičů Brno pořádá ve dnech 10. 10. - 13. 10. 2006 zájezd do Mnichova na německé geodetické dny a výstavu Intergeo.

26. 10. 2006 KATASTR NEMOVITOSTÍ v právní a technické praxi XII.

Odborný seminář, Třebíč, kulturní středisko FÓRUM, Masarykovo náměstí, pořadatel Spolek zeměměřičů Brno, od 9:00 hod. do 15:00 hod.

30. 10. 2006 DIGITÁLNÍ

TECHNICKÉ MAPY MĚST

Odborný seminář, Praha, Novotného lávka 5, kongresový sál 319, pořadatel ČSGK.

9. - 10. 11. 2006 - 42. GEODETICKÉ

INFORMAČNÍ DNY V BRNĚ

Odborná konference, Brno, HB Hotel, Božetěchova 102, pořadatel Spolek zeměměřičů Brno.

13. 11.2006 ÚDRŽBA DIGITÁLNÍCH

KATASTRÁLNÍCH MAP

Odborný seminář, Praha, Novotného lávka 5, kongresový sál 417, pořadatel ČSGK.

27. 11. 2006 - NOVÝ STAVEBNÍ ZÁKON A JEHO VYHLÁŠKY

Odborný seminář, Praha, Novotného lávka 5, kongresový sál 417, pořadatel ČSGK.

Podrobnější informace na www.csvts.cz/csgk/.

Ing. Jiří Bureš, člen Rady ČSGKVydává: Český svaz geodetů a kartografů. * Neprodejné. * Neprošlo jazykovou úpravou. *
Redakce: Ing. J. Pospíšil, CSc. (předseda RR), Ing. L. Skládal, CSc., Ing. I. Hauf, Ing. J. Vaingát, Ing. J. Vojkovský. *
Za obsah článku odpovídají autoři. * TISK: časopis Zeměměřič. *

Nové příspěvky zasílejte na adresu vydavatele:
Novotného lávka 5,
116 68 Praha 1,
sekretariát tel. č.: 221 082 374 (i fax), * e-mail: geodeti@csvts.cz   * číslo účtu: 7049452-018/0800


    Z časopisu Zeměměřič č. 12/02         [Na úvodní stránku]