[Web Zeměměřič]
[ČSGK]

  Malá gratulace

Dne 26. srpna oslavil v plné síle a pracovním nasazení náš profesní kolega a kamarád ing. Jiří Rydval své šedesáté páté narozeniny.

Ing. Jiří Rydval se narodil 26. 8.1941 v Praze, kde také studoval na ČVUT, fakultě stavební, obor geodézie, kde absolvoval v roce 1963. Od roku 1993 je ředitelem KÚ Blansko, později KP Blansko. Na této židli ve stejné kanceláři odborně pracuje a tvoří bezmála sedmnáct let (viz foto).

Za mimopracovní odborné aktivity můžeme zmínit činnost znalce v oboru geodézie a kartografie, práci asistenta národního delegáta v komisi 7 pro katastr v českém národním komitétu pro FIG a v neposlední řadě jeho členství a aktivní působení v radě ČSGK.

Všichni gratulujeme a přejeme další dlouhá léta strávená prací i odpočinkem.

Ing. Jaroslav Švec, člen Rady ČSGKVydává: Český svaz geodetů a kartografů. * Neprodejné. * Neprošlo jazykovou úpravou. *
Redakce: Ing. J. Pospíšil, CSc. (předseda RR), Ing. L. Skládal, CSc., Ing. I. Hauf, Ing. J. Vaingát, Ing. J. Vojkovský. *
Za obsah článku odpovídají autoři. * TISK: časopis Zeměměřič. *

Nové příspěvky zasílejte na adresu vydavatele:
Novotného lávka 5,
116 68 Praha 1,
sekretariát tel. č.: 221 082 374 (i fax), * e-mail: geodeti@csvts.cz   * číslo účtu: 7049452-018/0800


    Z časopisu Zeměměřič č. 12/02         [Na úvodní stránku]