[Web Zeměměřič]
[ČSGK]

  Opustili nás

Zcela nečekaně jsme obdrželi tuto smutnou zprávu:

»Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o nagłej śmierci śp Prof. dr hab. inż. Kazimierza Czarneckiego Dziekana Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej, Prezesa Stowarzyszenia Geodetów Polskich, Członka Państwowej Rady Geodezyjnej i Kartograficznej, Aktywnego działacza Międzynarodowej Federacji Geodetów, Znakomitego uczonego, wychowawcę kilku pokoleń polskich geodetów i kartografów, Wielce zasłużonego dla Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, Wspaniałego Człowieka i Przyjaciela.

Rodzinie Zmarłego wyrazy szczerego współczucia składają Główny Geodeta Kraju i pracownicy Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.

Nabożeństwo żałobne odbędzie się w kościele św. Anny w Wilanowie, ul. Biedronki 1a, 28 sierpnia 2006 roku (poniedziałek) o godzinie 12:00, po którym nastąpi odprowadzenie do grobu na cmentarzu miejscowym.«

Je velmi těžké smířit se s tím, že již nikdy na pravidelných každoročních trojjazyčných setkáních geodetů Polska, Slovenska a Česka, ani při jiných příležitostech, nepotkáme kamaráda, vynikajícího odborníka a učitele, nadšeného organizátora a propagátora mezinárodní spolupráce geodetů a kartografů.

Omlouváme se čtenářům za doslovný přepis zprávy v polském jazyce, profesor Kazimierz Czarnecki byl ale důsledným zastáncem porozumění geodetů tří jmenovaných států bez tlumočení, a dvanáct uplynulých ročníků vzájemných setkávání je toho důkazem.

Čest jeho památce.

Koncem pololetí zastihla odbornou veřejnost také zpráva, že dne 26. června zemřel v Praze ve věku 72 let náš kolega ing. Pavel Vyskočil, DrSc., bývalý vedoucí vědecký pracovník ve VÚGTK a v letech 1976 - 1995 ředitel Mezinárodního centra pro recentní pohyby zemské kůry (International Center on Recent Crustal Movements - ICRCM).

Pavel Vyskočil i v posledních letech svého života, přes fyzické omezení zaviněné krutou chorobou, se nepřestával věnovat svému vědeckému oboru - geodetické geodynamice. V tomto oboru patřil u nás k jejím zakladatelům a prostřednictvím svých prací se stal známým i v zahraničí. Svými pracemi a tvorbou unikátních map recentních pohybů se stal mezinárodně uznávaným odborníkem. Byl jmenován vedoucím oddělení teoretické geodézie (1971 - 1983). Jeho zásluhou se VÚGTK ve Zdibech stal sídlem Mezinárodního centra pro recentní pohyby zemské kůry (ICRCM) a na zasedání IAG v roce 1976 byl jmenován Mezinárodní geodetickou asociací (IAG) ředitelem tohoto centra. Z významných ocenění z posledních let jmenujme jedno z mnoha ocenění a uznání jeho práce i v mezinárodním měřítku. Je to pamětní medaile Národního výzkumného ústavu astronomie a geofyziky v Helwanu v Egyptě za jeho zásluhy o rozvoj egyptské geofyziky, které mu bylo uděleno při příležitosti 100. výročí založení tohoto egyptského ústavu.

Všichni, kdo jsme s Pavlem Vyskočilem spolupracovali, jsme si jej vážili pro jeho přátelský a lidský přístup, pochopení a a ochotu každému pomoci.

Čest jeho památce.

Za ČSGK Ing. Václav NejedlýVydává: Český svaz geodetů a kartografů. * Neprodejné. * Neprošlo jazykovou úpravou. *
Redakce: Ing. J. Pospíšil, CSc. (předseda RR), Ing. L. Skládal, CSc., Ing. I. Hauf, Ing. J. Vaingát, Ing. J. Vojkovský. *
Za obsah článku odpovídají autoři. * TISK: časopis Zeměměřič. *

Nové příspěvky zasílejte na adresu vydavatele:
Novotného lávka 5,
116 68 Praha 1,
sekretariát tel. č.: 221 082 374 (i fax), * e-mail: geodeti@csvts.cz   * číslo účtu: 7049452-018/0800


    Z časopisu Zeměměřič č. 12/02         [Na úvodní stránku]